Varaukset

Varauskalenterissa varattavat lähdöt esitetään +-merkeillä. Caddiemaster voi tehdä varauksia myös suljettuihin lähtöihin.

Paikanpäältä varattavat lähdöt esitetään kalenterissa keltaisella värillä.

Mikäli lähtöön on merkitty Äkkilähtö-tarjous, näkyy ko. lähdön kellonajan kulmassa Äkkilähtö-merkintä. Viemällä osoittimen merkinnän päälle näkee tarjoustekstin sekä hinnan. Äkkilähtö on Teetimen kautta varattava edullisempi lähtöaika. Äkkilähdöistä on kerrottu tarkemmin sivulla Äkkilähdöt.

Jos lähtöön on merkitty kommentteja, näkyvät ne rivin lopussa. Vihreä kommentti-ikonin kommentti näkyy jäsenistölle, punainen pelkästään caddiemasterille. Viemällä osoittimen kommentti-ikonin päälle, näkee kommentin sisällön.

Rivin lopuussa näkyy myös lähdön yhteenlaskettu tasoitus. Mikäli asetuksissa on sallittu, caddiemaster voi ylittää lähdön tasoitusrajat.

Jos käyttäjäryhmälle on määritetty oma väri, näkyy kyseinen väri varauksen vasemmassa laidassa.

Varauksen tekeminen ja varauslomake

Pelaaja voidaan hakea varauslomakkeelle nimen tai jäsennumeron perusteella. Seura-valikosta haetaan pelaajan seura. Pelaajien tiedot noudetaan Golfliiton rekisteristä pelaajan ollessa jäsenenä suomalaisessa golfseurassa. 

Mikäli pelaajan seuraa ei tiedetä, voidaan seuravalinnaksi valita Kaikki seurat, ja kirjoittaa nimi-kenttään pelaajan nimi, jolloin pelaajahaku kohdistetaan kaikkiin seuroihin.

Pelaajan seuraksi voidaan valita Ulkomainen seura jos pelaaja on jäsenenä ulkomaisessa seurassa tai Tuntematon seura mikäli pelaajan seuraa ei tiedetä ja tämä on seuran asetuksissa sallittu vaihtoehto.

Varauksen teon yhteydessä määritetään kaikille pelaajille tarvittavat pelitiedot. Osa varauslomakkeen kentistä ja tiedoista ovat riippuvaisia kentällä käytössä olevista toiminnoista. Mikäli jokin ominaisuus ei kentällä ole käytössä, ei ko. tietoa näytetä varauslomakkeella.

Oman seuran pelaajien tietoja pääsee tarkastelemaan pelaajan nimestä. Nimi on tällöin alleviivattu, josta avautuu jäsenen Pelaajakortti.

Nimen alla näytetään kotiseuran pelaajan käyttäjäryhmä sekä käyttäjäryhmän väri. Vieraspelaajille tätä tietoa ei ole.

Pelaajan seura ja jäsennumero näytetään nimen alla. Pelaaja voi olla jäsenenä useammassa seurassa tai hän voi olla myös asiakkaana kyseisessä seurassa. Pelaajan jäsenyys määrittää hänen pelioikeutensa. Esimerkiksi kultakorttipelaajien varaukset tulee tehdä sen seuran jäsennumerolla, josta he ovat Kultakortin hankkineet.

Info-pallo kertoo, milloin varaus on tehty ja muokattu. Mikäli varauksen on tehnyt pelaaja, näytetään varaajan nimi ja jäsennumero. Tieto näytetään, kun kursori viedään ikonin päälle.

Matkapuhelimen ja kirjekuoren kuvasta saadaan esiin pelaajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mikäli ikonin päällä näkyy punainen merkki, puuttuu kyseinen yhteystieto pelaajan tiedoista.

Valitse palveluryhmä
Kun kentällä on käytössä varattavat nimikkeet, voidaan varaukseen liittää haluttu nimike, esimerkiksi auto. Varaukseen voidaan liittää useampi nimike. Lista tarjoaa vain varattavissa olevat nimikkeet. Kun varaukseen on valittu haluttu palveluryhmä, avautuu tämän alle valikko tarkemman palvelun valintaan.

Valitulle palvelulle voidaan lisätä myös kommentti tekstikenttään. Kommentti näkyy varauslomakkeella.

Pelaa harjoituskierroksen / Pelaa tasoituskierroksen
Valinnasta voidaan lisätä varaukseen tieto jos pelaaja pelaa tasoituskierroksen.

9r / 18r
Pelattavien reikien määrä. 9-reikäisellä kentällä voidaan mahdollistaa 18-reikäinen kierros ja tähän voidaan yhdistää myös toisen peliajan varaaminen. 9/18 valinta näkyy caddiemasterille aina, riippumatta, miten tieto on asetettu kenttäasetuksissa näkymään pelaajille.

Lisätiedot
Kenttään voidaan kirjoittaa lisätietoja varaukseen liittyen. Varauksen alakulmaan tulee vihreä i-merkki, josta näkee varaukseen liitetyn lisätiedon. Lisätieto näkyy vain caddiemasterille.

Pelilipun numero
Pelaajan käyttäessä varauksessaan pelilippua, kirjataan pelilipun numero tähän.

Sarjakortin tunnus
Sarjakorttia luetaan yleensä automaattisesti ja sarjakortin tunnus tulee tähän kenttään. Sarjakortti voi olla myös vapaasti käytettävissä jolloin haluttu sarjakortin tunnus kirjataan tähän.

Valitse osakenumero
Varaukseen voidaan liittää osaketieto. Kenttää käytetään osakkeen nimeämättömille pelioikeuksille. Mikäli osakkeen pelioikeus ei ole vapaana, ei kyseisen osakkeen numeroa löydy listasta.

Valitse kertapelioikeustyyppi
Varaukseen voidaan liittää kertapelioikeustyyppi. Asetuksista riippuen tieto voi olla vapaaehtoinen tai pakollinen tai näytetäänkö tietoa varauslomakkeella ollenkaan.

Vahvista 
Pelaajan varauksen vahvistaminen (tai vahvistuksen poisto).

Salaa 
Varauksen tietojen salaaminen. Caddiemasterille salatut tiedot esitetään kursiivilla. Jäsenille nimenä näkyy ”salattu” sekä tasoitus.