Käyttäjäryhmät

Käyttäjäryhmät–sivulla määritellään asetukset tietylle käyttäjäryhmälle. Jäsenen tietoihin määritellään käyttäjäryhmä, jonka rajoitukset ja oikeudet jäsen saa.

Tiedot tallennetaan Tallenna–painikkeesta. Takaisin–painikkeesta palataan takaisin edelliselle sivulle, tekemättä muutoksia asetuksiin. Poista-painikkeesta voidaan poistaa käyttäjäryhmä. Käyttäjäryhmää ei voida poistaa, jos se on käytössä.

Käyttäjäryhmä- ja kenttäkohtaisissa asetuksissa määritellään käyttäjäryhmälle kenttäkohtaiset asetukset. Kenttäkohtaisiin asetuksiin päästään klikkaamalla kentän nimeä sivun alalaidasta. Muista tarkistaa jokaisen kentän asetukset kohdilleen.

Käyttäjäryhmille voidaan määrittää myös Sallitut varausajat, jotka rajoittavat, mille aikaa kyseisen ryhmän pelaajat voivat tehdä varauksia.

Käyttäjäryhmä

Nimi 
Käyttäjäryhmän nimi.

Yhtäaikaisten varausten maksimimäärä (yhteensä kentillä) 
Pelaajan varausten maksimimäärä eri kentillä yhteensä. 
Esimerkiksi arvolla 5 kyseiseen käyttäjäryhmään kuuluvalla pelaajalla voi olla maksimissaan 5 varausta tulevaisuuteen.

Ryhmän varausten maksimimäärä 
Ryhmään kuuluvien kaikkien pelaajien tulevaisuudessa olevien varausten maksimimäärää. 
Esimerkiksi arvolla 50 kaikilla kyseiseen käyttäjäryhmään kuuluvilla pelaajilla voi olla yhteensä maksimissaan 50 varausta tulevaisuuteen.

Ryhmän varausten päiväkohtainen maksimimäärä 
Ryhmään kuuluvien pelaajien päiväkohtaisten varausten maksimimäärää. 
Esimerkiksi arvolla 10 kaikilla kyseiseen käyttäjäryhmään kuuluvilla pelaajilla voi olla yhteensä maksimissaan 10 varausta/päivä.

Muille tehtävien varausten maksimimäärä (yhteensä kentillä)
Kuinka monta varausta käyttäjäryhmään kuuluva pelaaja voi tehdä muille pelaajille kaikille kentille yhteensä.

Aktiivisten varausten maksimi reikämäärä
Ryhmään kuuluvan pelaajan tulevaisuudessa olevien varausten reikien maksimimäärää. 
Esimerkiksi arvolla 27 kyseiseen käyttäjäryhmään kuuluvalla pelaajalla voi olla esimerkiksi yksi varaus 18–reikäiselle kentälle ja yksi varaus 9–reikäiselle, tai kolme varausta 9–reikäiselle kentälle. Käytetään vain poikkeustapauksissa.

Omien tietojen muokkaus sallittu
Voiko pelaaja muokata omia tietojaan omassa käyttöliittymässään. Nimeä ja syntymäaikaa pelaaja ei voi itse muokata.

Oman tasoituksen muokkaus sallittu
Mahdollisuus poistunut jäseniltä WHS-järjestelmään siirtymisen myötä. Mahdollisuus oman tasoituksen muokkaukseen voidaan antaa Henkilöasiakkaille (jäsennumero yli 10 000 tai muu määritelty).

Oman tasoituskierroskortin jättäminen sallittu
Voiko pelaaja jättää omia tasoitusta muuttavia tasoituskortteja.

Salli kilpailutulosten omatoiminen jättäminen
Voiko pelaaja jättää tuloskorttia pelaamastaan kilpailukierroksesta. Ensisijaisesti kilpailuiden tuloskortit syötetään aina kilpailun kautta.

Oman nimen salaaminen varauksessa sallittu
Voiko pelaaja salata tietonsa varauksen yhteydessä. 

Oman varauksen siirto sallittu
Onko pelaajalla oikeutta siirtää omaa varausta.

Oman varauksen vahvistus sallittu
Voiko pelaaja vahvistaa oman varauksensa omassa käyttöliittymässään. Huomioi myös käyttäjäryhmän kenttäkohtainen asetus.

Oman varauksen peruminen sallittu 
Voiko pelaaja perua oman varauksensa.

Itse tehdyn varauksen siirto sallittu
Voiko pelaaja siirtää muille pelaajille tekemiään varauksia.

Oikeus tehdä varauksia muille jäsenille 
Onko pelaajalla oikeutta tehdä varauksia muille jäsenille.

Varauksen vahvistus vahvistusnäkymässä sallittu
Voiko pelaaja vahvistaa varauksensa vahvistusnäkymässä. Huomioi myös käyttäjäryhmän kenttäkohtainen asetus.

Näytä käyttäjälle osakekenttä ajanvarauksessa
Pelaajan ajanvarauksesta voidaan piilottaa osakekenttä, mikäli sille ei ole tarvetta.

Näytä käyttäjälle sarjakorttikenttä ajanvarauksessa 
Pelaajan ajanvarauksesta voidaan piilottaa sarjakorttikenttä, mikäli sille ei ole tarvetta.

Näytä käyttäjälle pelilippukenttä ajanvarauksessa
Pelaajan ajanvarauksesta voidaan piilottaa pelilippukenttä, mikäli sille ei ole tarvetta.

Varauksen tekoon vaaditaan osakepelioikeus 
Voidaan vaatia pelaajalta osakepelioikeus. Pelaaja ei voi tehdä varausta, jos hänelle ei ole merkitty osakepelioikeutta kuluvalle kaudelle. Jos osakepelioikeus tarkistetaan ja se ei ole kunnossa, annetaan caddiemasterille varauksen teossa tästä ilmoitus mutta se ei estä caddiemasteria tekemästä varausta.

Tarkista osakkeiden maksut varauksen teossa
Varauksen teko voidaan estää pelaajalta, jos osakkeen maksut eivät ole kunnossa. Tämä koskee myös osakepelioikeudella pelaavia. Caddiemasterille annetaan ilmoitus mutta tämä ei estä caddiemasteria tekemästä varausta.

Synkronoidaan keskusrekisterin kanssa (jos käytössä) 
Voidaan valita synkronoidaanko kyseisen käyttäjäryhmän pelaajat Golfliiton keskusrekisteriin eli eBirdie-palveluun. Kyseinen valinta tulee lähes kaikissa tapauksissa pitää asennossa ”Kyllä”.

Salli kertapelioikeustyypin käyttö
Voidaan joko sallia tai estää kertapelioikeuden käyttö kyseisen ryhmän pelaajilta. Kertapelioikeuden käyttö ei kuitenkaan ole pakollista vaikka valinta olisi ”Kyllä”.

Vaadi kertapelioikeustyypin käyttö
Voidaan vaatia kyseiseen käyttäjäryhmään kuuluvilta pelaajilta kertapelioikeuden käyttöä. Kyseisen valinnan ollessa ”Kyllä”, kertapelioikeuksien käyttö on pakollista. Huomioi myös käyttäjäryhmän kenttäkohtainen asetus.

Sitoutunut pelioikeus 
Määritetään, välittyykö pelioikeustieto niihin seuroihin, jotka vastaanottavat pelioikeustietoja.

Varaajan on oltava mukana lähdössä
Pelaaja ei voi tehdä varausta ilman, että on itse varauksessa mukana.

Ohita GPS-pohjainen varauksen vahvistus
Kun seuralla on käytössä asetus "Salli GPS-pohjainen paikannus", voidaan varaukset vahvistaa vain appin kautta tietyllä säteellä kentästä. Käyttäjäryhmäkohtaisesti tämä voidaan ohittaa ja pelaajat voivat vahvistaa varauksensa myös web-käyttöliittymän kautta. Asetus Salli GPS-pohjainen paikannus kytketään käyttöön NexGolfin asiakastuen toimesta.

Salli kilpailuihin ja tapahtumiin ilmoittautuminen
Voidaan antaa kyseiseen käyttäjäryhmään kuuluville jäsenille oikeus ilmoittautua kilpailuihin NexGolfin kautta.

NexGolf varauksen maksaminen käytössä
Määrittää, voiko käyttäjäryhmään kuuluvat pelaajat maksaa varauksensa web-käyttöliittymän kautta varatessaan.

Vahvistamattoman varauksen väri 
Käyttäjäryhmälle voidaan määrittää oma värinsä varauksiin, mikä näkyy hallinnan kalenterissa. Tällä tavoin voidaan seurata eri käyttäjäryhmien varausten määrää.