Lähtökategoriat

Lähtökategoriat ovat kaikkien lähtöjen pohja. Lähtökategorioita tarvitsee luoda vain kerran ja samoja kategorioita voidaan hyödyntää lähtöviikkopohjien luonnissa.

Yleensä lähdöt ovat 10 minuutin välein mutta tarvittaessa voidaan luoda esimerkiksi 7 ja 8 minuutin välein olevat pohjat tai minuutin välein olevat lähtöaikavälit yhteislähtöjä varten, tai 60 minuutin lähtöväli simulaattorin aikojen varaukseen.

Yleensä lähtöaikoja käsitellään tunnin tarkkuudella. Huomioi siis, että lähtövälit sopivat 60 minuutin jaksoon jotta ne toistuvat samalla tavalla seuraavalla tunnilla.

Nimi
Lähtökategoriaa kuvaava nimi, jolla kategoria tunnistetaan lähtöviikkopohjia luotaessa.

Kuvaus
Vapaaehtoinen kuvaus lähtökategoriasta, esimerkiksi käyttötarkoitus.

Paikan päältä -lähtöjen päiväkalenterin teksti
Lähdöt voidaan asettaa vain paikan päältä varattaviksi, jolloin kalenteriin voidaan merkitä näille oma teksti, esimerkiksi "Varaa caddiemasterin kautta". Oletuksena tekstinä lukee "Ei varattavissa". Teksti näkyy jäsenelle ajanvarauskalenterissa.

Pay&Play -lähtöjen päiväkalenterin teksti
Lähdöt voidaan asettaa Teetimeen ei-greencardilaisille varattaviksi ns. P&P-lähtöinä. Lähtöön voidaan kirjoittaa vapaamuotoinen teksti, joka näkyy caddiemasterin kalenterissa kyseisissä lähdöissä sekä omille pelaajille heidän NexGolfissa.

1, 2, 3...
Ylimmältä riviltä valitaan vihreät vapaasti varattavat lähtövälit. Numero kuvaa minuuttimäärää. Tekstikenttään voi kirjoittaa vapaan minuuttimäärän, esimerkiksi 60.

1p, 2p, 3p...
Toiselta riviltä valitaan punaiset paikan päältä varattavat lähtövälit. Numero kuvaa minuuttimäärää ja 'p' paikanpäältä varattavaa lähtöä. Tekstikenttään voi kirjoittaa vapaan minuuttimäärän, esimerkiksi 15.

1p&p, 2p&p, 3p&p...
Kolmannelta riviltä valitaan siniset Pay&Play-varauksiin määritettävät lähtövälit. Numero kuvaa minuuttimäärää ja 'p&p' Pay&Play-varausta. Tekstikenttään voi kirjoittaa vapaan minuuttimäärän, esimerkiksi 20.

Lähtöaikojen valinta

Lähtövälit voidaan valita numero-painikkeista tai kirjoittamalla haluttu luku tekstikenttään ja painamalla OK-painiketta. Esimerkiksi simulaattorin 60 minuutin lähtöväliä ei ole valittavissa, joten luku 60 kirjoitetaan tekstikenttään ja lisätään OK-painikkeesta.

Lisätyt lähtövälit näkyvät ylimmällä rivillä. Vihreällä merkitään vapaasti varattavat lähtöajat, punaisella paikan päältä varattavat ajat ja sinisellä P&P-varattavat ajat. P&P-ajoille kannattaa luoda aivan oma lähtökategoria.

Huomioi, että säännöllisesti toistuvia aikoja ei tarvitse merkitä koko tunnille. Esimerkiksi jos kaikki lähdöt ovat 10 minuutin välein, riittää lähtökategoriaan yksi vihreä 10 merkintä. Jos kaikki tasatuntilähdöt halutaan asettaa paikanpäältä varattaviksi, tulee ensimmäisenä lisätä punainen 10p-merkintä ja tämän jälkeen viisi vihreää 10 merkintää. Tällöin paikan päältä varattava lähtö toistuu joka tasatunti (kun lähtöviikkopohja aloitetaan luomaan tasatunnista).

Tässä lähtökategoriassa lähtöajat ovat 7 ja 8 minuutin välein, jossa kaikki 8 minuutin välein olevat ajat ovat ainoastaan caddiemasterin kautta varattavissa.