Sarjakortit

Sarjakortit-sivulla voidaan luoda uusia sarjakorttityyppejä sekä tarkastella sarjakorttien käyttöä. Käyttäjäryhmän kenttäkohtaisissa asetuksissa on asetus Vaadi sarjakortti, jolloin sarjakorttia käytettäessä tarkistetaan sarjakortin voimassaoloajat.

Sarjakorttityypit

Sarjakorttityypeissä luodaan uusia sarjakortteja ja määritellään niille voimassaoloaika ja pelikerrat. Sarjakortin voimassaoloaika tarkistetaan, kun käyttäjäryhmältä vaaditaan sarjakortti. Sarjakortteja voi olla useita erilaisia. 

Nimi
Sarjakorttia kuvaava nimi. Nimi ei näy asiakkaille.

Pelioikeudet
Sarjakortin pelioikeuksien määrä.

Voimassaoloaika alku
Mistä päivämäärästä alkaen sarjakortti on voimassa.

Voimassaoloaika loppu
Mihin päivämäärään saakka sarjakortti on voimassa.

Sarjakortin voimassaoloaika päivinä
Kuinka monta päivää sarjakortti on käytettävissä kun se kytketään käyttöön.

Siirrä omistaja käyttäjäryhmään
Lisättäessä sarjakortti käyttäjälle, voidaan käyttäjä siirtää uuteen käyttäjäryhmään automaattisesti.

Salli pelikerran jakaminen 9-reikäisillä kierroksilla
Määrittää, voidaanko sarjakortin pelikerta käyttää kahdelle 9-reiän kierrokselle.

Käyttökohde
Sarjakortti voidaan kohdistaa pelikierroksiin, Pelikerrat tai palveluiden varauksiin, Lisäpalvelut. Pelikertojen sarjakortti luetaan aina automaattisesti, kun varaus tehdään. Lisäpalvelut-sarjakortti luetaan vain, kun sarjakortin numero annetaan varaukseen.

Lisätieto
Lisätietoa sarjakorttityypistä. Lisätieto ei näy muualle.

Kentät
Kentät, joilla sarjakortti on käytettävissä.

Sarjakorttihaku

Sarjakorttihaun avulla voidaan tarkastella mitä sarjakortteja on lisätty pelaajille tai osakkeille, siirtää sarjakortteja historiaan tai poistaa virheellisiä sarjakortteja.

Sarjakortteja voidaan hakea eri hakuehdoilla tai hakea oletusarvoilla kaikki sarjakortit.

Tyyppi
Sarjakortin tyyppi.

Kausi
Kausi, jolloin sarjakortti on lisätty pelaajalle.

Osake
Osake, jolle sarjakortti on liitetty.

Tunnus
Sarjakortille annettu tunnus.

Omistaja
Sarjakortille nimetty omistaja. Hae omistajaa yhdellä nimellä, esimerkiksi sukunimellä, etunimellä tai yrityksen nimellä.

Tuloksia sivulla
Oletuksena sivulle listataan 15 hakutulosta. Kasvata määrää, mikäli haluta esimerkiksi massana siirtää sarjakortit historiaan.

Tunnus
Sarjakortille annettu tunnus. Tunnus kirjataan varaukseen kun sarjakorttia käytetään. Jos sarjakortin käyttö on sallittua myös muille kuin omistajalle, voidaan sarjakortin tunnus kirjata varaukseen ja pelikerta veloitetaan kyseiseltä sarjakortilta.

Omistaja
Sarjakortin henkilöomistaja.

Osake
Osake, jolle sarjakortti on liitetty.

Osakkeen omistaja
Osakkeen omistaja, jolle sarjakortti on liitetty.

Kausi
Kausi, jolloin sarjakortti on merkitty käyttöön.

Käytetyt pelikerrat / Käytettävissä olevat pelikerrat
Sarjakortille määritetyt pelikerrat sekä montako pelikertaa on kortilta käytetty.

Sarjakortin tunnusta klikkaamalla pääsee tarkastelemaan sarjakortin tietoja tarkemmin.

Sarjakorttihaun tulokset voidaan siirtää exceliin CSV (Excel) -tekstistä.

Kun sarjakortteja halutaan käsitellä massana, rastitaan ne sarjakortit joita halutaan muokata. Otsikkoriviltä saa kerralla valittua kaikki sivulla näkyvät sarjakortit.

Siirrä valitut sarjakortit historiaan
Sarjakortin käyttämättömät pelikerrat asetetaan käytetyksi ja tunnuksen perään asetetaan kuluvan vuoden vuosiluku, joka vapauttaa tunnuksen uudelleen käytettäväksi.

Poista valitut sarjakortit
Valitut sarjakortit poistetaan kokonaan sarjakorttien tiedoista. Poiston yhteydessä sarjakortin tunnus muutetaan, jolloin tunnus vapautuu uudelleen käytettäväksi. Näin voidaan toimia esimerkiksi väärin luotujen sarjakorttien kohdalla.