Jäsentietojen päivitys

Jäsentietojen päivityksessä voidaan päivittää halutulle joukolle massana tiettyjä asetuksia. Jäsenrekisterissä ovat kaikki yleensä alle 10000 numerolla olevat. Jäsenten tiedot synkronoidaan Golfliiton eBirdie-järjestelmään. 

Jäsentietojen päivityksen voi kohdistaa kaikkiin jäseniin, jolloin valitaan täppä kohtaan Kaikki tai tietyille jäsennumeroille, jolloin valitaan täppä kohtaan  Jäsennumerot ja liitetään jäsennumerot niille varattuun kenttään. Jäsennumerot voidaan erotella toisistaan välilyönnillä, pilkulla tai kirjata numerot allekkain omille riveilleen.

Oletuksena päivitys kohdistuu kaikkiin jäseniin, sekä poistettuihin että ei-poistettuihin. Vaikutus voidaan kohdistaa tarvittaessa myös vain poistettuihin tai ei-poistettuihin.

Muutettavan tiedon kohdalta valitaan, halutaanko asetus muuttaa tilaan Kyllä vai Ei. Mikäli tietoa ei haluta muuttaa mihinkään suuntaan, pidetään oletusvalinta Ei vaikutusta.

Tasoituskortti voimassa 
Voidaan kauden alussa massana muuttaa tilaan 'Ei voimassa' valinnalla Ei.

Ei greencardia
Jäsenen tiedoissa esitetään valintaruudulla. 'Kyllä'-valinta ajaa valituille tiedon, että pelaajalla ei ole greencardia.

NGU-kortti 
Voidaan määrittää onko pelaajalla NGU-korttia.

Sallii tietojen näyttämisen muille seuroille
Jäsenen Tietojen jako -välilehdellä oleva tieto. 

Aktiivinen 
Määrittää onko pelaaja aktiivinen. Ei-aktiivinen pelaaja ei pääse kirjautumaan NexGolfiin.

Maksut kunnossa 
Jäsenen Maksut kunnossa -tila voidaan ajaa 'kyllä' tai 'ei' -tilaan. Huomaa, että Maksut kunnossa -tila tarkistetaan automaattisesti joka yö ellei laskutustapahtumassa ole valittu kohtaa "Vaikuttaa jäsenen/asiakkaan Maksut kunnossa -asetukseen." tai tilaa ei ole lukittu.

Maksut kunnossa lukittu 
Jäsenen Maksut kunnossa -tila voidaan lukita 'Kyllä'-asetuksella. Tällöin Maksut kunnossa -tieto ei muutu yöllisessä tarkastuksessa. Jäsenen Maksut kunnossa -asetuksista kerrottu tarkemmin jäsentiedoissa.

Vastaanota mainoksia mainostajilta 
Voidaan säätää mainosviestien vastaanoton valintaa.

Vastaanota sähköpostia mainostajilta 
Voidaan säätää sähöpostin vastaanottoa mainostajilta.

Vastaanota sähköpostia seuralta tai liitolta 
Voidaan säätää sähköpostiviestien vastaanottoa.

Vastaanota tekstiviestejä mainostajilta 
Voidaan säätää tekstiviestien vastaanottoa mainostajilta.

Vastaanota  tekstiviestejä seuralta tai liitolta 
Voidaan säätää tekstiviestien vastaanottoa.

Haluan automaattisia viestejä ajanvarauksesta 
Jäsenen valinta ajanvarauksista lähtevistä viesteistä.

Huomioi, että viestitysvalinnat ovat jäsenen valintoja viestitykseen liittyen. Viestityksessä voidaan tarvittaessa ohittaa jäsenen valinta mikäli viestin tulee tavoittaa kaikki, viestitysvalinnoista riippumatta. Viestitysvalinnoista kerrotaan tarkemmin jäsenen ohjeessa kohdassa Tietojen jako.

Lehden tilaaja 
Lehden tilaustieto voidaan määrittää 'Ei lehteä', 'Paperilehti' tai 'Digilehti'.

Tyhjennä lisätiedot 
Jäsenen tiedoissa on Lisätieto-kenttä, jonka sisällön voi halutessaan tyhjentää.

Aseta oletussalasana 
Asetetaan valituille jäsenille oletussalasana.

Siirrä jäsenet/asiakkaat poistettuihin 
Valitut jäsenet voidaan siirtää massana poistettuihin jäseniin. Näin esimerkiksi hyvitettäessä maksamattomia jäsenmaksuja ja poistettaessa ei-jäseniä rekisteristä.

Siirrä jäsenet/asiakkaat käyttäjäryhmään 
Halutut jäsenet voidaan siirtää tiettyyn käyttäjäryhmään.

Liitä jäsenet viestintäryhmään 
Jäsenet voidaan siirtää haluttuun viestintäryhmään.

Lisää jäsenille etukortti 
Halutuille jäsenille voidaan lisätä tietty etukortti.

Poista jäseniltä etukortti 
Halutuilta jäseniltä voidaan poistaa tietty etukortti. Esimerkiksi etukortin olemassaolo lakkaa.

Laskun vastaanottotapa 
Laskun vastaanottotapa voidaan määrittää olevan automaattinen tai paperinen. Esimerkiksi vaihtoehto 'Paperinen' voidaan ajaa kun halutaan postitus pakotetusti lähtemään kaikille paperisena. Katso lisää Laskujen lähetyksestä. Huom! Tämä valikko ei näy jos pakotettua reititystä ei ole kytketty käyttöön.

Lisää jäsenille tunniste
Tunnisteita voidaan lisätä massana halutulle jäsenjoukolle.

Poista jäseniltä tunniste
Tunniste voidaan poistaa massana halutulta jäsenjoukolta.