Email-viestintä

Email-viestinnän sivulla voidaan luoda postituslistoja viestintäryhmien tai käyttäjäryhmien perusteella.

Vastaanottava viestintäryhmä
Kun viesti halutaan osoittaa tietylle ryhmälle, merkitään listalta kyseinen ryhmä.

Vastaanottava käyttäjäryhmä 
Kun viesti halutaan osoittaa kaikille tietyn käyttäjäryhmän jäsenille, merkitään listalta kyseinen käyttäjäryhmä.

Vastaanottavat tunnisteet
Viesti voidaan osoittaa myös tietyn tunnisteen omaaville jäsenille.

Huomioi jäsenen halukkuus vastaanottaa sähköpostia seuralta 
Jäsenet voivat omissa tiedoissaan määrittää halukkuutensa viestien vastaanottoon seuralta ja liitolta. Oletuksena viesti lähetetään kaikille vastaanottajille tästä halukkuudesta riippumatta. Rasti tämä kohta, jos halut huomioida jäsenen viestien vastaanottovalinnan.

Luo postituslista 
Painikkeesta avautuu tekstitiedosto, josta voidaan kopioida sähköpostiosoitteet omaan sähköpostiohjelmaan.