Tietojen jako

Tietojen jako –välilehdelle asetetaan tietojen jakamiseen, salaukseen ja mainostamiseen liittyvät asetukset.

Salli tietojen näyttäminen muille seuroille 
Toiminto ei ole enää käytössä. Jäsentiedot täytyy näkyä muille seuroille varausta tehtäessä.

Salaa nimi varauksessa (jos sallittu ryhmän asetuksissa) 
Asetuksella voidaan salata jäsenen tiedot varauskalenterissa. Tällöin näytetään muille jäsenille vain jäsenen tasoitus viikkokalenterissa. Käyttäjäryhmässä tulee olla sallittuna asetus "Oman nimen salaaminen varauksessa sallittu".

Salaa nimi tulosteissa 
Salaa jäsenen nimen esimerkiksi tasoituslistan tulosteessa. Ei vaikuta osoitetarrojen tai kilpailulistausten tulostukseen.

Vastaanota mainoksia mainostajilta 
Tieto, onko käyttäjä sallinut osoitetietojensa jakamisen mainostajille.

Vastaanota sähköpostia mainostajilta 
Tieto, onko käyttäjä sallinut sähköpostiosoitteensa jakamisen mainostajille.

Vastaanota sähköpostia seuralta tai liitolta 
Tieto, haluaako käyttäjä vastaanottaa sähköpostia seuralta ja liitolta.

Vastaanota tekstiviestejä mainostajilta 
Tieto, haluaako käyttäjä vastaanottaa tekstiviestejä mainostajilta.

Vastaanota tekstiviestejä seuralta tai liitolta 
Tieto, haluaako käyttäjä vastaanottaa tekstiviestejä seuralta ja liitolta.

Jäsenhaussa voidaan valita hakutuloksista vastaanottajat, joille lähetetään tekstiviestejä tai joiden tiedoista kerätään sähköpostilista. Oletuksena huomioidaan jäsenen vastaanottovalinnat seuralta ja liitolta ja heitä ei poimita mukaan viestitykseen. Tämän voi ohittaa rastimalla kohdan ”Ohita jäsenen viestien vastaanottovalinta” jolloin viesti lähtee asetuksesta riippumatta.