Laskuhaku

Laskuhaun avulla voidaan tarkastella tietyt hakukriteerit täyttäviä laskuja. Laskuhaussa voidaan tulostaa massana halutut laskut tai tehdä laskuille Massahyvitys. Tarvittaessa tulokset voidaan siirtää myös exceliin käsiteltäväksi.

Laskutustapahtuma 
Laskuhaku voidaan kohdistaa tiettyyn laskutustapahtumaan. Tällöin haetaan kyseiseen laskutustapahtumaan liitetyt laskut.

Laskun numero 
Laskua voidaan hakea laskun numeron perusteella. Koko laskun numeroa ei ole välttämätöntä kirjoittaa vaan alku- tai loppuosan voi korvata *-merkillä, esimerkiksi laskunumero 1000100201235 löytyy haulla *1235.

Viitenumero 
Laskua voidaan hakea laskun viitenumeron perusteella. Koko viitenumeroa ei ole välttämätöntä kirjoittaan vaan alku- tai loppuosan voi korvata *-merkillä.

Maksuluokat 
Laskuja voidaan hakea tietyn maksuluokan perusteella eli mitä laskulla on laskutettu. Useamman maksuluokan voi valita ctrl-painikkeen avulla. Maksuluokalla haettessa, hakua on hyvä rajoittaa esimerkiksi päivämäärien perusteella.

Tila 
Laskuja voidaan hakea tilan perusteella: maksetut, avoimet, hyvitetyt. Huomioi, että tila maksetut tuottaa hakutuloksiin myös hyvitetyt laskut.

Laskuhakua voidaan rajoittaa päivämäärillä. Haku voidaan kohdistaa tietystä päivämäärästä eteenpäin (alku) tai tiettyyn päivämäärään saakka (loppu) tai tiettyyn aikaväliin määrittämällä molemmat päivämäärät.

Laskun päivämäärä 
Laskut päivätään tietylle päivämäärälle. Voidaan hakea tietyn päivämäärän sisällä olevat laskut.

Eräpäivä 
Haku kohdistetaan laskun eräpäivään.

Ajopäivä 
Koskee vain Ropon kautta postitettuja laskuja. Laskutustapahtumaan on liitetty tietty ajopäivä ja haku kohdistuu tähän päivään.

Maksupäivä 
Päivämäärä, jolloin laskulle on merkitty maksutapahtuma, joko käsin tai viiteaineisto on luettu automaattisesti laskulle.

Jäsen-/asiakasnumero 
Haku voidaan kohdistaa tietylle jäsen- tai asiakasnumerolle.

Yritys 
Haetaan laskuja yrityksen nimen perusteella. Kirjoittamalla vain osan yrityksen nimeä, haetaan kaikki nimen osan sisältävät laskut.

Etunimi 
Haku kohdistetaan tietylle etunimelle. Etunimestä voidaan kirjoittaa vain osa, jolloin haetaan kaikki nimen osan sisältävät laskut.

Sukunimi 
Haku kohdistetaan tietylle sukunimelle. Nimestä voidaan kirjoittaa vain osa, jolloin haetaan kaikki nimen osan sisältävät laskut.

Avoinna min. ja Avoinna max. 
Haku voidaan rajata avoinna olevaan summaan. Tätä hakua voidaan hyödyntää tehtäessä massahyvityksiä.

Maksettu vähintään ja Maksettu enintään 
Haku voidaan rajata maksettuun summaan.

Lajittelujärjestys 
Oletuksena laskut listataan laskun numeron mukaan järjestyksessä. 

Tuloksia sivulla 
Oletuksena sivulle listataan kaikki laskut. Haluttaessa laskujen määrää per sivu voidaan muuttaa.

Laskuhaun tuloksissa voidaan tarkastella laskuja tarkemmin.

Laskunumero 
Numerosta pääsee kyseiselle laskulle. Hyvitetyn laskun numerosta avautuu kyseinen lasku pdf-muodossa.

As. nro ja  Asiakas 
Asiakasnumerosta ja asiakkaan nimestä pääsee laskun omistajan tietoihin.

Laskun päivämäärä 
Kertoo mille päivälle lasku on päivätty.

Eräpäivä 
Kertoo milloin laskun eräpäivä on. 

Maksupäivä 
Milloin maksusuoritus tai hyvitys on tehty laskulle.

Maksettu 
Summa, joka laskulta on maksettu. 

Avoinna 
Kuinka paljon laskun summasta on vielä avoinna. Erityisesti miinusmerkkisiin summiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä silloin laskulla on ylisuorituksia.

Laskutettu 
Summa, joka laskulta on laskutettu.

Hyvitetty 
Laskulta hyvitetty määrä. Hyvitys voi olla koko laskulle tai osahyvitys.

Hyvitetyistä laskuista esitetään ainoastaan laskunumero, asiakasnumero ja asiakas sekä hyvitetty summa punaisella, miinusmerkkisenä Laskutettu-sarakkeessa. Hyvitetyn laskun numerosta avautuu lasku pdf-muodossa. 

Tulosta laskut 
Laskuhaun tuloksista rastitaan ne laskut, jotka halutaan tulostaa. Tulostettavat laskut avautuvat PDF-tiedostoksi, jota kautta laskut voi tulostaa.

Open  Office  /  Excel 
Kaikki hakutuloksen laskut avautuvat Excel-tiedostoksi. Laskuja ei tarvitse siis erikseen rastia.

Muodosta Finvoice-aineisto
Valituista laskuista voidaan muodostaa zip-tiedosto, joka sisältää laskujen tiedot Finvoice-muodossa. Tiedosto voidaan lukea sisään omaan kirjanpito-ohjelmaan, joka tukee Finvoice 3.0 -muotoa.

Massahyvitys 
Saman suuruisille laskuille voidaan tehdä kerralla hyvitykset. Näin esimerkiksi maksamatta jääneille jäsenmaksuille. Massahyvityksestä tarkempi ohjeistus täällä.

Laskujen käsittelyä on kuvattu tarkemmin laskutuksen yhteydessä.