Massahyvitys

Massahyvityksen avulla voidaan tehdä kerralla useammalle laskulle hyvityslasku. Esimerkiksi maksamatta jääneet jäsenmaksut voidaan hyvittää kerralla. Jäsentä tai asiakasta ei voida poistaa, mikäli hänellä on avoimia laskuja.

Massahyvitys tehdään laskuhaun kautta. Laskuhaussa haetaan kaikki saman maksuluokan omaavat ja saman suuruiset laskut, joille voidaan tehdä samalla kertaa massahyvitys.

Laskuhaku kannattaa rajata laskutustapahtuman tai maksuluokkien perusteella. Tila-kohtaan valitaan Avoimet. Koska massahyvitys voidaan tehdä vain saman suuruisille laskuille kerrallaan, kannattaa Avoinna min ja Avoinna max kenttiin kirjata hyvitettävä summa.

Otsikkoriviltä voidaan valita kerralla kaikki hyvitettävät laskut. Tarvittaessa rastin voi ottaa pois laskuilta, joita ei haluta hyvittää. Yhdelle laskulle on tehty osasuoritus, jonka vuoksi sitä ei voida ottaa mukaan massahyvitykseen, koska sen Avoinna-summa on hyvitettävästä summasta poikkeava.

Hakutuloksista voidaan otsikko-riviltä rastia kerralla kaikki hyvitettävät laskut. Rasteja voidaan poistaa yksittäisten laskujen kohdalta, esimerkiksi jos lasku on vasta tehty tai laskua ei muusta syystä haluta hyvittää. Kun valitut laskut on rastittu, valitaan sivun lopusta Massahyvitys-painike.

Painikkeesta avautuu uusi sivu, jossa määritellään hyvityslaskun tiedot.

Laskun päivämäärä 
Päivämäärä, jolle hyvityslasku kirjataan. Päivämäärän ei tarvitse olla kuluva päivä.

Hyvitettävä summa 
Hyvitettävää summaa ei voi käsin muokata, vaan summa muodostuu valituista maksuluokista. Hyvitettäviä maksuluokkia voidaan valita useampi.

Lisätieto 
Hyvityslaskun yhteyteen kannattaa kirjata lisätieto, miksi lasku on hyvitetty. Tieto ei ole pakollinen.

Hyvityslaskut luodaan heti Lisää-painikkeesta.