Laskutuksen tekeminen

Laskutuksessa eteneminen

  1. Tarkista käytettävät Maksuluokat / Osakemaksuluokat ja niiden voimassa olevat hinnat.
  2. Tarkista jäsenille / asiakkaille / osakkeille liitetyt maksuluokat.
  3. Luo Laskutustapahtuma.
  4. Liitä halutut liitteet laskutustapahtumaan.
  5. Luo laskut.
  6. Tarkista laskujen määrä ja loppusumma.
  7. Lähetä laskut Maventalle.

Laskutus NexGolfissa

NexGolfin kautta voidaan tehdä laskutukset jäsenistölle, asiakkaille ja osakkaille. Jäsenlaskut voidaan tehdä esimerkiksi iän perusteella ja osakkaille saadaan yhdelle laskulle kaikkien osakkeiden laskutukset. Myös kaappien laskutus onnistuu helposti NexGolfin kautta.

Laskutukset perustuvat maksuluokkiin, jotka liitetään jäsen-/asiakastietoihin, osakkeisiin ja kaappeihin. Maksuluokalle voidaan määrittää myös ikäperuste, jolloin maksuluokka saadaan automaattisesti tietyn ikäisille jäsenille käyttöön. Maksuluokkaan liitetään hinta, jolla on tietty voimassaoloaika. Laskun päivämäärän perusteella tulee laskulle aina ajantasainen hinta.

Laskuja voidaan tehdä yksittäin jäsenelle/asiakkaalle/osakkeelle tai laskut voidaan niputtaa yhteen samaan laskutustapahtumaan, jolloin niiden seuranta ja käsittely on helppoa.

Laskujen suorituksia voidaan seurata helposti lukemalla sisään maksusuoritukset viiteaineistoina, jolloin laskut kuittaantuvat automaattisesti maksetuiksi.

Laskut välitetään eteenpäin Maventan kauttaa. Yrityksille laskut ohjataan aina ensisijaisesti verkkolaskuna. Kuluttajat voivat tilata eLaskun omaan verkkopankkiinsa tai laskut voidaan lähettää heille sähköpostiin. Mikäli sähköistä laskutuskanavaa ei jäsenellä ole, tulostetaan lasku paperisena ja välitetään postin kautta.