Muokkaa lähtöjä

Muokkaa lähtöjä -toiminnolla voidaan kerralla muokata useita eri toimintoja lähdöissä. Muokkaus voidaan kohdistaa valittuihin lähtöihin tai määrittää muokkaus toistumaan halutulla aikajaksolla.

Mikäli muokkaus halutaan kohdistaa haluttuihin lähtöihin, rastitaan ajanvarauskalenterista ne lähdöt, joihin muokkauksen halutaan kohdistuvan. Tällöin muokkauksen ikkunassa ei ole mahdollisuutta määrittää ajankohtaa, joihin muokkaus kohdistuu.

Kun lähtöjä ei valita, voidaan muokkaukset kohdistaa halutulle päivämäärävälille, halutulle kellonaikavälille ja halutuille viikonpäiville. Näin voidaan esimerkiksi sulkea tietty ajankohta toistuvasti.

Lähtöjen muokkaus kohdistetaan haluttuihin lähtöihin ja ajanvarauskalenterista on rastittu ne lähdöt, joihin muokkaus halutaan kohdistuvan. Tällöin käsiteltävänä näkyy ainoastaan toiminnot.

Sulje lähdöt / Avaa lähdöt
Lähdöt voidaan sulkea tai avata.

Vapaat paikat
Lähtöjen vapaat paikat voidaan rajata. Valitsemalla vapaiden paikkojen määräksi 4, poistetaan olemassa oleva rajaus.

Poista kommentit
Poistaa kaikki ulkoiset kommentit valitulta ajalta.

Poista sisäiset kommentit
Poistaa kaikki sisäiset kommentit valitulta ajalta.

Ulkoinen kommentti
Pelaajille näkyvä kommentti. Kommentti näkyy pelaajan omassa ajanvarauskalenterissa sekä Teetime.fi-ajanvarauksessa. Kommentti näkyy caddiemasterille vihreänä i-merkkinä. Uudet kommentit tulevat entisten kommenttien perään.

Näytä pop-up -ilmoitus
Viesti voidaan nostaa esiin varauksen teossa eli viesti avautuu omaan pieneen ikkunaan ja se pitää erikseen kuitata. Pop-up-ilmoitus voidaan asettaa erikseen NexGolfin ajanvaraukseen ja erikseen Teetime.fi:n varauksiin. Tämä on Premium-ominaisuus ja näkyy vain, jos kentällä on käytössä Club Premium.

Sisäinen kommentti
Sisäinen kommentti näkyy ainoastaan caddiemasterille. Kommentti näkyy caddiemasterille punaisena i-merkkinä. Uudet kommentit tulevat entisten kommenttien perään.

Huomioi! Jos haluat muokata lisättyä kommenttia, rasti haluttu lähtö ja avaa toiminto Lisää kommentti. Tällöin näet kaikki lähtöön lisätyt kommentit ja voit niitä muokata.

Aseta internet-varattavaksi / Aseta paikanpäältä varattavaksi
Lähdöt voidaan asettaa varattavaksi internetin kautta tai ainoastaan caddiemasterin kautta, jolloin caddiemasterin kalenterissa lähdöt näkyvät keltaisina.

Pakota 9r / Poista 9r pakotus
18-reikäisellä kentällä lähdöt voidaan rajata 9-reikäisiksi varauksiksi tai poistaa tämä rajoitus.

Pakota 18r / Poista 18r pakotus
Lähdöt voidaan rajata vain 18 reikäisiksi, jolloin 9 reiän varauksia ei voi tehdä.

Ominaisuuksista on kerrottu tarkemmin sivulla Lähtöjen käsittely.

Lähtöjen muokkaus aikavälille

Kun kalenterista ei valita yhtään lähtöä käsiteltäväksi, vaan avataan suoraan Muokkaa lähtöjä -toiminto, voidaan toiminnot kohdistaa pidemmälle aikavälille ja tietyille aikajaksoille. Tällöin muokkausikkunan alareunaan ilmestyy ajankohdan määrittelyn työkalut.

Aloituspäivä / Lopetuspäivä
Valittu toiminto voidaan toistaa halutulle aikavälille, esimerkiksi koko heinäkuun ajalle. Päivämäärät valitaan kalentereista.

Alkaa klo / Loppuu klo
Valittu toiminto voidaan kohdistaa tietylle kellonajalle. Ajat kirjoitetaan tunteina ja minuutteina.

Viikonpäivät
Rastitaan päivät, mitä viikonpäiviä toiminnot koskevat. Otsikkoriviltä saadaan valittua kerralla kaikki päivät (valitse kaikki).

Tallenna-painike aktivoituu vasta kun kaikki pakolliset tiedot on määritetty.

Tällä toiminnolla voit esimerkiksi sulkea kalenteria toistuvasti halutulta aikaväliltä.