SMS-viestintä

SMS-viestinnän kautta voidaan lähettää halutuille vastaanottajille vapaamuotoisia tekstiviestejä. Viestin maksimipituus on 160 merkkiä. Huomioi tekstiviestin lähetyksestä aiheutuvat kustannukset.

Vastaanottava viestintäryhmä 
Kun viesti halutaan osoittaa tietylle ryhmälle, merkitään listalta kyseinen ryhmä.

Vastaanottava käyttäjäryhmä 
Kun viesti halutaan osoittaa kaikille tietyn käyttäjäryhmän jäsenille, merkitään listalta kyseinen käyttäjäryhmä.

Vastaanottavat tunnisteet
Viesti voidaan osoittaa myös tietyn tunnisteen omaaville jäsenille.

Vapaasti annetut matkapuhelinnumerot 
Viesti voidaan osoittaa myös vapaasti annettuihin numeroihin. Numero tulee kirjoittaa yhtenä ketjuna. Maatunnus + ja suuntanumeron erottava viiva - on hyväksyttyjä merkkejä. Välilyönnistä numero tulkitaan uudeksi numeroksi. Numerot voi erottaa myös pilkulla erotettuna.

Viesti (max. 160 merkkiä) 
Viestin sisältö.

Viestin pituus 
Viesti voi olla yhden tekstiviestin pituinen eli 160 merkkiä. Merkkimäärä kertoo, kuinka pitkä viesti on. Ylimenevä osa täytyy pyyhkiä pois sillä liian pitkää viestiä ei voida lähettää.

Huomioi jäsenen halukkuus vastaanottaa tekstiviestejä seuralta 
Jäsenet voivat omissa tiedoissaan määrittää halukkuutensa viestien vastaanottoon seuralta ja liitolta. Oletuksena viesti lähetetään kaikille vastaanottajille tästä halukkuudesta riippumatta. Rasti tämä kohta, jos halut huomioida jäsenen viestien vastaanottovalinnan.

Viesti lähetetään Lähetä tekstiviesti -painikkeesta ja sivun yläosaan saadaan raportti onnistuneiden ja epäonnistuneiden viestien lähetysmäärästä.

SMS-viestin lähetys jäsenhaun kautta

Jäsenhaun kautta voidaan viestintä kohdistaa halutulle kohderyhmälle. Viesti lähtee jäsenen tiedoissa Matkapuhelinnumero-kentässä olevaan numeroon. Jäsenhaussa tehdään haku haluttuja hakuehtoja käyttäen. Kohtaan Tuloksia sivulla valitaan 'kaikki'. Hakutuloksista rastitaan halutut pelaajat, tai kaikki pelaajat otsikkorivin valintaruudusta, ja painetaan Lähetä tekstiviesti -painiketta.

Toiminto ohjaa SMS-viestityksen sivulle, jossa valittujen jäsenten matkapuhelinnumerot on liitettu Vapaasti annetut matkapuhelinnumerot -kenttään. Valittaessa lisäksi Vastaanottava viestintäryhmä tai Vastaanottava käyttäjäryhmä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ laajenee viestin vastaanottajat myös näihin ryhmiin.

SMS-viestin lähetys kilpailun osallistujille

Viestintämoduulin avulla voidaan lähettää myös kilpailuista vapaamuotoisia tekstiviestejä osallistujille, esimerkiksi kilpailun ajankohdan muutoksista.

Kilpailussa Osallistujat (joukkuekilpailussa Joukkueet) -sivulla voidaan valita oikeasta reunasta pelaajat, joille viesti halutaan lähettää. Pelaajan tiedoissa tulee olla Matkapuhelin annettuna. Kun halutut pelaajat on rastittu, valitaan painike Lähetä SMS. Viestin lähetys kysyy "Oletko varma" johon voi vastata OK, jolloin ohjataan viestityksen SMS-viestintä sivulle.

Valittujen pelaajien puhelinnumerot näkyvät Vapaasti annetut matkapuhelinnumerot -kentässä. Haluttu viesti kirjoitetaan Viesti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠-kenttään.