Raporttipohjat

Raporttipohjia voidaan käyttää jäsen- ja asiakashaussa sekä Osakerekisterissä Osakkaat-haussa.

Jäsen- ja asiakashaussa käytetään Jäsenraporttipohjia, jossa hakuehdot kohdistuvat jäsentietoihin.

Osakkaat-haussa käytetään Osakasraporttipohjia, jossa hakuehdot kohdistuvat osakkeen omistajan tietoihin sekä osakkeen tietoihin.

Nimi
Raportille annetaan sitä kuvaava nimi, josta raportin tunnistaa hakua tehtäessä. Nimeen voi kirjata esimerkiksi pääkohdat, mitä tietoja raportilla haetaan.

Huomioi jäsenten salausvalinnat
Mikäli jäsen on estänyt esimerkiksi nimensä näkymisen raporteissa, ei sitä tulosteta tietoihin.

1., 2. ja 3. järjestys
Kolme ensimmäistä valintaa määrittävät, minkä tiedon perusteella tulokset järjestetään. Esimerkiksi ensisijaisesti tulokset voidaan järjestää jäsennumeron perusteella, toissijaisesti sukunimen perusteella ja kolmanneksi katsotaan jäsenen etunimi. Näitä ei ole pakko määrittää.

Nouseva
Rastittaessa tulokset nousevaan järjestykseen, esitetään tiedot A:sta Ö:hön ja ykkösestä ylöspäin. Mikäli tietoa ei rasti, esitetään tulokset Ö:sta A:han ja suurimmasta pienimpään.

Sarake 1 - 10
Raportilla voidaan esittää kymmenen eri tietoa ja ne määritetään järjestyksessä sarakkeet-valikoihin.

Jäsenraporttipohjassa tiedot jaotellaan Henkilötiedot, Jäsentiedot ja Käyttäjäryhmän tiedot. Osakasraporttipohjassa tiedot jaotellaan Henkilötietoihin sekä Osaketietoihin.