Viestitys

Pelaajille voidaan lähettää viestejä ajanvarauskalenterista tekstiviestein tai pushviestein.

Tekstiviestitys edellyttää viestintämoduulia sekä SMS-viestien vapaamuotoista lähetystä.

Pushviestejä voidaan lähettää, mikäli seuralla on käytössään Premium klubilisenssi.

Lähetä tekstiviesti

Varauskalenterista voidaan valita lähdöt tai yksittäiset pelaajat, joille lähetetään tekstiviestiä. Valitut pelaajat listataan tekstiviestin vastaanottajiin.

Lähetä tekstiviesti -painikkeesta avautuu SMS-viestinnän ikkuna, jossa on listattuna valitut pelaajat. Tarvittaessa vastaanottajia voidaan poistaa nimen edestä punaisesta ruksista.

Viesti kirjoitetaan sille varattuun kenttään. Viestin maksimimerkkimäärä on 160 merkkiä.

Oletuksena on rastittu kohta Huomioi jäsenen halukkuus vastaanottaa tekstiviestejä seuralta. Tällöin viestiä ei pelaajalle lähetetä, mikäli hän on estänyt viestien vastaanottamisen seuralta. Mikäli viesti halutaan lähettää kaikille vastaanottajille, tulee tämä rasti poistaa.

Onnistuneesta tekstiviestin lähetyksestä saadaan yhteenveto, kuinka monelle vastaanottajalle viesti lähetettiin.

Lähetä pushviesti

Kentät joilla on käytössään NexGolfin Club Premium -palvelu, voivat lähettää pelaajille push-viestejä. Push-viesti toimitetaan kaikille niille pelaajille, joilla on käytössään NexGolfin mobiilisovellus.

Pushviesti voidaan lähettää varauskalenterin valituille pelaajille, kaikille kuluvana päivänä pelaaville tai kenttäkohtaisesti kuluvana päivänä pelaaville, kaikille pelaajille tai kaikille pelaajille kenttäkohtaisesti. Viesti voidaan osoittaa tietyille pelaajille rastimalla halutut pelaajat lähdöstä ja valitsemalla Lähetä push-viesti.

Valinnoissa Kaikille tämän kentän pelaajille ja Kaikille pelaajille määritetään ajankohta, jonka jälkeen oleville varauksille viesti lähetetään.

Vaihtoehtoisesti viesti voidaan osoittaa myös isommalle ryhmälle. Tällöin vastaanottajien valintaa ei tehdä kalenterista.

Valituille pelaajille – viesti lähetetään niille pelaajille, jotka valittiin varauskalenterista.

Kaikille tämän kentän pelaajille tänään – push-viesti lähetetään kaikille tarkastelussa olevan kentän pelaajille.

Kaikille tämän päivän pelaajille – push-viesti lähetetään kaikille päivän pelaajille kentästä riippumatta.

Kaikille tämän kentän pelaajille – push-viesti lähetetään kaikille tarkastelussa olevan kentän pelaajille halutusta hetkestä eteenpäin. Valinta avaa lomakkeelle päivämäärä-kentän, johon voidaan määrittää ajanhetki jonka jälkeen oleville varauksille viesti lähetetään.

Kaikille pelaajille - push-viesti lähetetään kaikille pelaajille kentästä riippumatta, halutusta hetkestä eteenpäin. Valinta avaa lomakkeelle päivämäärä-kentän, johon voidaan määrittää ajanhetki jonka jälkeen oleville varauksille viesti lähetetään.

Onnistuneesta viestin lähetyksestä saadaan yhteenveto, kuinka monelle vastaanottajalle viesti lähetettiin.

Huomioi! Mikäli pelaajalla ei ole käytössään mobiilisovellusta, ei hänelle välitetä pushviestiä.