Kauden aloitus

Kentän asetukset

Kentän asetukset määrittävät, kuinka kenttä näkyy caddiemasterille ja pelaajille ja kuinka varauksia voi kentälle tehdä. 

Päävalikko > Hallinta > Asetukset > Kenttäasetukset

Kentän tiedoista (Päävalikko > Hallinta > Kentät) voi käydä tarkistamassa, mitä kenttäasetuksia kyseinen kenttä käyttää. Huomioitavaa on, että jos samoja kenttäasetuksia käyttää useampi kenttä, vaikuttaa muutokset näihin kaikkiin kenttiin.

Perustiedot säilyvät yleensä muuttumattomina.

Näkyvyyteen vaikuttavia asetuksia on seuraavat:

Kenttä käytössä
Aktiiviset kentät ovat aina tilassa 'kyllä'. Mikäli kenttää ei enää ole olemassa, muutetaan tilaksi 'ei', jolloin kenttä ei näy enää myöskään caddiemasterille.

Kenttä näytetään asiakkaille
Kenttä näkyy jäsenille kun asetus on 'kyllä'. Tämän voi asettaa 'ei'-tilaan, kun ajanvaraus ei ole vielä auki. Tällöin voi luoda rauhassa lähdöt ja laittaa asetukset kuntoon ennen varauskalenterin avaamista asiakkaille.
Muista avata näkymä asiakkaille kun lähtöajat on luotu ja kaikki asetukset on kunnossa.

Kenttä näytetään julkisessa varaustilannenäkymässä
NexGolfin kirjautumisen etusivulla on linkki julkiseen varauskalenteriin. Julkisessa varauskalenterissa näkyy kaikki lähtöajat sekä varaukset. Varauksissa ei näy pelaajatietoja. Tämä kannattaa sulkea samalla kun jäsenten näkymän sulkee.

Käyttäjäryhmän etuoikeutetut lähtöajat
Jos kentälle on käytössä käyttäjäryhmien etuoikeutettuja lähtöaikoja, tulee nämä tarkistaa myös kuluvalle kaudelle. Mikäli lähtöjen varaamista ei rajoiteta käyttäjäryhmittäin, kannattaa nämä poistaa, jotta ne eivät rajoita varaamisia.

Käyttäjäryhmät ja asetukset

Jäsenten käyttäjäryhmät määrittävät heidän varausoikeutensa. Mikäli käyttäjäryhmiin on tehty muutoksia, kannattaa tarkistaa, että pelaajat ovat oikeissa ryhmissä.

Päävalikko > Hallinta > Asetukset > Käyttäjäryhmät

Esimerkiksi pelioikeutetut on voitu siirtää perusryhmään, pelioikeuksien nimeämiset tai sarjakorttien käyttö voivat siirtää pelaajia automaattisesti toisiin ryhmiin, simulaattoripelaajat voivat olla omassa ryhmässään tai kaikki pelaajat on siirretty talveksi ryhmään, jossa ei ole varausoikeuksia.

Käyttäjäryhmien asetukset pysyvät yleensä muuttumattomina mutta nämä on hyvä aina tarkistaa. Erityisesti tulee tarkistaa käyttäjäryhmän alla olevat Käyttäjäryhmä- ja kenttäkohtaiset aetukset, varausrajoitukset ja -oikeudet. 

Käyttäjäryhmän alla voi olla myös määritetty Sallitut varausajat. Jos näitä on käytössä, tulee määrittää uudet ajat tai poistaa vanhat.

Kertapelioikeustyypit

Myös kertapelioikeustyyppien hinnat tulee tarkistaa voimassaoleviksi kuluvalle kaudelle. (Päävalikko > Hallinta > Asetukset > Kertapelioikeustyypit)

Käyttäjäryhmissä voidaan määrittää, vaaditaanko kertapelioikeustyypin käyttö pelaajalta vai onko se vapaaehtoisesti määriteltävissä.

Jotta kertapelioikeustyypit näkyvät varauslomakkeella myös caddiemasterille, tulee seuran asetuksista olla käytössä asetus Varausten pelioikeustyyppien tilastointi käytössä.

Lähtöjen luonti

Kun ajanvaraus ollaan valmiina avaamaan, tulee luoda lähtöajat kalenteriin. Lähtöjen luonti koostuu kolmesta osasta: Lähtökategoriat, Lähtöviikkopohjat sekä Lähtöjen luonti. 

Päävalikko > Hallinta > Lähtöjen suunnittelu

Lähtökategoriat

Lähtökategoriat määrittävät minuuttivälin, kuinka usein lähtöjä on sekä sen, onko käytössä paikan päältä varattavia lähtöjä.

Lähtöväli voi olla esimerkiksi 10 minuutin välein, jolloin tarvitsee luoda vain yksi aika, 10. Jos käyttöön halutaan paikan päältä varattavia lähtöjä (eli pelaajat eivät voi aikaa itse varata, vaan lähdön voi varata vain caddiemaster), tulee lähtökategoriaan määrittää p-lähtö. Esimerkiksi 10p+10+10+10+10+10 asettaa kaikki tasatunnit paikan päältä varattaviksi, kun lähtöviikkopohja aloitetaan tasatunnilta.

Lähtökategoriat on yleensä vuodesta toiseen samat, eli uusia ei tarvitse välttämättä luoda.

Lähtöviikkopohjat

Lähtöviikkopohjat määrittävät koko viikon rakenteen. Usein lähtöviikkopohjatkin pysyvät vuodesta toiseen samana, joten tarkista löytyykö sopivaa pohjaa ennestään.

On aina helpompaa lisätä aikoja kuin poistaa niitä. Jos esimerkiksi kauden alussa on varattavissa lyhyempiä päiviä, voidaan luoda useampi lähtöviikkopohja. Alkuun luodaan esimerkiksi pohja klo 9-20 välille ja aikoja voidaan myöhemmin täydentää esimerkiksi 7-8:59 ja 20:01-22 pohjilla.

Lähtöviikkopohjiin määritetään halutut viikonpäivät, kellonaikaväli sekä käytettävä formaatti. Samassa lähtöviikkopohjassa voidaan käyttää myös useita formaatteja.

Lähtöjen luonti ja poisto

Varsinaiset lähdöt luodaan sivulla Päävalikko > Hallinta > Lähtöjen suunnittelu > Lähtöjen luonti ja poisto.

Kun lähtöviikkopohjat on kunnossa, voidaan ne asettaa kalenteriin.

Lähdöt voidaan lisätä viikkopohjaisesti mutta päivämääräpohjaisella lähtöjen luonnilla voidaan ajat asettaa alkamaan keskeltä viikkoa ja ensimmäinen päivä alkamaan viikkopohjaa myöhemmin.

Päivien lyhentäminen

Jos kalenteriin luodaan aikoja aamusta iltaan, mutta olosuhteet pakottavat lyhentämään päiviä alusta tai lopusta, voidaan se tehdä Lähtöjen suunnittelun kautta, kohdasta Päivien lyhentäminen.

Päivien lyhentämisessä määritetään aikaväli päivän alusta tai lopusta, jolta kohdin aikoja kalenterista poistetaan.

Teetime.fi

Teetime.fi tulee myös asettaa ajantasalle, jotta myös vieraspelaajat pääsevät varaamaan aikoja. Katso pikaohje ja tarkemmat ohjeet sivulta Teetimen käyttöönotto.