Osallistujat / Joukkueet

Osallistujat / Joukkueet sivulla näkyy kilpailuun ilmoittautuneet ja voidaan lisätä uusia osallistujia. Kilpailutyypistä riippuen sivun nimi on yksilökisoissa ja tapahtumissa Osallistujat ja kaikissa joukkuekilpailuissa Joukkueet.

Huomioi! Jos kilpailuun on lisätty osallistujia, ei kilpailutyyppiä voi muuttaa yksilökisasta joukkuekisaksi tai joukkuekisasta yksilökisaksi. 

Osallistujat-sivulta päästään selaamaan, lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan kilpailun osallistujia. Sivulla on listaus kilpailuun ilmoittautuneista osallistujista. Tietyn sarjan osallistujalista voidaan hakea pudotusvalikosta. 

Osallistujalistassa näkyy pelaajan nimi, seura, tasoitus, sarja mihin hän on ilmoittautunut, mahdollinen hinta sekä tieto onko kilpailumaksu maksettu sekä tieto, mitä kautta ilmoittautuminen on tehty. 

Jos pelaaja (1 Mallikas, Maija) on osakas (ja oikeutettu kilpailumaksussa osakas-hintaan), näytetään pelaajan nimen perässä osakerekisteristä tuttu ikoni.

Pelaajan (2 Mallikas, Matti) tietoihin voidaan lisätä kommentti. Kommentti näkyy puhekuplana pelaajan nimen perässä. Pelaaja voi lisätä kommentin myös itse ilmoittautumisen yhteydessä, jos sitä ei ole estetty.

Punainen inforuutu pelaajan (3 Mallikas, Mikko) nimen perässä kertoo, että pelaajan tietoja ei ole noudettu rekisterin kautta, jolloin tasoituspäivitys ei jäsenelle toimi.

Vietäessä hiiren osoitin ikonin päälle, nähdään tarkempi selitys aiheesta.

Mikäli kilpailussa on käytössä hinnat, näkyy pelaajan kohdalla hinta-tieto. Jos sopivaa hintaryhmää ei löydy, jää hinta-tieto tyhjäksi. Kun kilpailuilmoittautuminen on maksettu, näkyy hinta tekstinä eikä sitä voi muokata. Maksamatonta hintaa voi tarvittaessa muokata. Maksetun hinnan kohdalla näkyy teksti NexPay kun pelaaja on itse maksanut osallistumisen NexPayta käyttäen. Caddiemasterin kuitatessa maksun maksetuksi, näkyy Maksettu-kohdassa Kyllä. Kun maksu suoritetaan Kassan kautta, näkyy tekstinä Kassa. Maksun voi kuitata rastimalla pelaajan kohdalta Maksettu-ruudun ja painamalla Tallenna muutokset -painiketta tai osallistujan tiedoista muuttamalla Maksettu-tiedon Kyllä-asentoon.

Internet-sarakkeessa näkyy tieto, mitä kautta pelaaja on ilmoitettu kilpailuun. Teksti NexGolf kertoo, että pelaaja on ilmoitettu kilpailuun pelaajan käyttöliittymästä itsensä tai joukkuekilpailussa pelikaverin toimesta. Teetime kertoo, että ilmoittautuminen on tehty Teetimen kilpailuiden kautta. Caddiemasterin ilmoittaessa pelaajan kilpailuun, jää kenttä tyhjäksi.

Tulospalvelukoodi

Tulospalvelukoodi-sarake näkyy, kun kilpailussa on otettu käyttöön mobiili tuloskortti. Vieraspelaajille voidaan luoda tulospalvelukoodit painikkeesta Luo tulospalvelukoodit. Koodin voi luoda myös yksittäiselle pelaajalle avaamalla osallistujan tiedot ja valitsemalla sieltä Luo tulospalvelukoodi

Tulospalvelukoodit voidaan lähettää rastimalla listan oikeasta reunasta pelaajat ja koodit lähetetään painikkeesta Lähetä tulospalvelukoodit. Tulospalvelukoodin voi lähettää myös yksittäiselle pelaajalle avaamalla osallistujan tiedot ja valitsemalla Lähetä tulospalvelukoodi. Lähetetyn koodin kohdalla näkyy vihreä merkki. Oman seuran pelaajat pääsevät kilpailuun ilman tulospalvelukoodia. Huomioi tekstiviestin lähetyksestä aiheutuvat kustannukset.

Jono

Kilpailuun voidaan lisätä jonotusmahdollisuus. Kun kilpailun osallistujamäärä on täynnä, voivat seuraavat pelaajat ilmoittautua jonoon. Mikäli kilpailusta vapautuu paikkoja, voi caddiemaster siirtää jonosta pelaajia kilpailuun. Kun kilpailu on täynnä ja jonoon tulee väkeä, ilmestyy Kilpailut-listaan kilpailun nimen perään oranssi i-merkki. Vietäessä osoitin merkin päälle, nähdään montako pelaajaa on jonossa.

Myös caddiemaster voi lisätä pelaajia jonoon. Pelaaja tulee lisätä ensin kilpailuun, josta hänet siirretään jonoon.

Kun caddiemaster lisää ensimmäisen pelaajan jonoon, vaikka kilpailussa olisi vielä tilaa, eivät muut pelaajat voi ilmoittautua enää suoraan kilpailuun vaan he ilmoittautuvat jonoon.

Myös tilanteessa, jossa peruminen on sallittu, eivät kilpailijat voi ilmoittautua suoraan kilpailuun vaikka joku peruisi osallistumisensa ja kilpailuun tulee tilaa, jos jono on jo muodostunut.

Jonossa olevien pelaajien paikkaa voi muuttaa tarttumalla pelaajan nimestä ja raahamalla pelaaja uuteen paikkaan. Pelaajaa ei voi siirtää raahaamalla jonosta kilpailuun. Pelaajan tiedot tulee avata ja siirtää kilpailuun painikkeesta "Siirrä pelaaja kilpailuun".

Pelaajan tiedoissa on tallennettuna ilmoittautumisaika, joka ilmestyy näkyviin kun hiiren osoitin viedään osallistujan nimen päälle.

Joukkueet

Joukkuekilpailussa voidaan joukkueita lisätä kilpailuun yksittäin Lisää-painikkeella, tai useampi joukkue kerralla Lisää monta -painikkeella.

Huomioi! Älä lisää kilpailuun tyhjiä joukkueita sillä jokainen joukkue vie yhden ilmoittautumisen vaikka osallistujia joukkueeseen ei ole lisätty. Joukkueita lisätään siis sitä mukaan kun pelaajat ilmoittautuvat kisaan.

Kun joukkue on lisätty osallistuja-listaan, lisätään joukkueeseen yksittäiset pelaajat Lisää-tekstistä.

Osallistujan lisääminen ja käsittely

Osallistujat lisätään yksilökilpailuun Lisää-painikkeesta ja joukkuekilpailussa joukkueiden lisäämisen jälkeen Lisää-tekstistä.

Pelaajat haetaan kilpailuun Golfliiton eBirdie-järjestelmästä. Suositeltavaa on, että pelaaja haetaan jäsennumeron perusteella, jolloin löytyy varmemmin oikea pelaaja mutta pelaaja voidaan hakea myös nimen perusteella. Nimihakuun riittää myös osa nimestä. Jos hakutuloksia löytyy useampi, avautuu sivulle lista hakua vastaavista tuloksista, josta voi valita oikean pelaajan. 

Pelaaja voidaan lisätä myös kirjaamalla pelaajan tiedot suoraan osallistujan tietoihin. Näin esimerkiksi ulkomaalaiset pelaajat tai pelaajat, joiden seura on tuntematon. Huomioi, että tällöin pelaajan tiedot eivät yhdisty keskusrekisterin tietoihin, eikä tasoituspäivityksiä saada tehtyä. Pelaajan nimen yhteydessä näkyy tällöin punainen i-merkki.

Etunimi ja  Sukunimi 
Pelaajan nimi.

Syntymäaika
Pelaajan syntymäaika. Ikä määrittää sarjan.

Sukupuoli
Pelaajan sukupuoli. Määrittää missä sarjassa pelaaja pelaa.

Seura 
Pelaajan seura. Pelaaja voi olla jäsenenä myös muissa seuroissa. Pelaaja voidaan lisätä kilpailuun halutun seuran pelaajana. Mikäli seura ei ole tiedossa, voidaan seuraksi asettaa Tuntematon.

Seuran lisätieto 
Tarvittaessa voidaan lisätä tarkennettu tieto seurasta, esimerkiksi ulkomaalainen seura.

Sarja 
Pelaajan sarja. Oletuksena esitetään sarja, joka pelaajalle sopii parhaiten sarjan määritysten perusteella. Jos pelaaja voi osallistua useampaan sarjaan, voidaan sarjaa vaihtaa. Pelaaja voi olla vain yhdessä sarjassa. Joukkuekilpailussa sarja-tieto on joukkueen tiedoissa, ei pelaajan alla.

Lähtöaikatoive 
Pelaajan lähtöaikatoive. Toive näkyy lähtölistassa. Joukkuekilpailussa lähtöaikatoive määritetään joukkueen tiedoissa, ei pelaajakohtaisesti.

HCP 
Pelaajan tasoitus. Tasoituksena näkyy sen hetken tasoitus, kun pelaaja on kilpailuun ilmoitettu. Ennen kilpailua pelaajan tasoitus voidaan päivittää ajantasalle. Tasoitus voidaan kirjoittaa myös käsin pelaajan tietoihin.

Tasoituskerroin
Pelaajakohtainen tasoituskerroin. Käytetään jos pelaajalle halutaan käyttää yleisestä poikkeavaa tasoituskerrointa, esimerkiksi joukkuekilpailussa.

Poikkeava tee 
Jos kilpailussa sallitaan poikkeavat teet, määritetään osallistujan tietoihin tee, jolta hän pelaa.

Ilmoittautumisaika (näkyy ilmoittautuneen osallistujan tiedoissa)
Tieto näkyy kun pelaaja on lisätty kilpailuun. Tällöin tiedetään, milloin ilmoittautuminen on tehty.

Matkapuhelin ja Lähetä SMS 
Puhelinnumero, johon tekstiviestit pelaajalle lähetetään. Lähetä SMS -kohdasta voidaan määrittää, lähetetäänkö pelaajalle tekstiviestejä kilpailusta.

Sähköposti ja Lähetä sähköposti 
Sähköpostiosoite, johon pelaajalle lähetetään esimerkiksi ilmoitus kilpailuun osallistumisesta. Lähetä sähköposti -kohdasta voidaan määrittää lähetetäänkö pelaajalle sähköposteja kilpailusta. Asetus voidaan ottaa esimerkiksi hetkeksi pois lisättäeässä pelaaja kilpailuun.

Järjestys tasatuloksessa
Mikäli kilpailu päättyy tasatulokseen, voidaan pelaajien keskinäinen järjestys asettaa osallistujien tietoihin.

Maksettu 
Kun kilpailumaksu on kuitattu maksetuksi, muuttuu tieto Kyllä-tilaan. Caddiemaster voi kuitata pelaajan kilpailumaksun maksetuksi esim. kassaan.

Lisätietoja 
Pelaajakohtaisia kilpailuun liittyviä lisätietoja. Lisätieto näkyy puhekuplana osallistujan tiedoissa.

Pro / ei amatööri
Pelaajan pelitasoitus on 0. Huomaa myös seuran asetuksissa asetus "Salli ammattilaisten tasoitukset kilpailussa". Tällöin pro voi pelata pro:n statuksella mutta hänellä näytetään kuitenkin tasoitus kilpailussa.

Lisää pelaaja jonoon
Kun kilpailussa on käytössä jonotus-mahdollisuus, voi caddiemaster lisätä pelaajan suoraan kilpailuun kun osallistujamäärä täyttyy. Tällöin osallistujan tiedoissa näkyy painikkeet Tallenna, josta pelaaja lisätään suoraan kilpailuun sekä painike Lisää pelaaja jonoon, josta pelaaja asetetaan jonotuslistalle. Kun pelaaja asetetaan jonoon, ei hänelle lähde automaattista viestiä ilmoittautumisesta, jos kyseinen asetus on käytössä.

Osallistujien käsittely

Kun osallistuja on tallennettu, voidaan hänen tietojaan tarkastella ja käsitellä.

Tallenna
Tallennetaan osallistujan tietoihin tehdyt muutokset.

Poista 
Pelaaja poistetaan kilpailusta.

Hae pelaajan tiedot rekisteristä 
Pelaajan tiedot voidaan tarkistaa hakemalla tiedot uudelleen rekisteristä. Tällöin päivittyy esimerkiksi tasoitustieto.

Luo tulospalvelukoodi 
Osallistujan tiedoista voidaan luoda pelaajalle yksittäinen tulospalvelukoodi jos hänellä ei sitä vielä ole.

Lähetä tulospalvelukoodi 
Tulospalvelukoodi voidaan lähettää yksittäin yhdelle pelaajalle tekstiviestinä. Huomioi tekstiviestin lähetyksestä aiheutuvat kustannukset.

Poista tulospalvelukoodi 
Pelaajan tulospalvelukoodi voidaan tarvittaessa poistaa.

Siirrä pelaaja jonoon 
Pelaaja voidaan siirtää osallistujalistalta jonoon, kun kilpailussa on käytössä jonotus mahdollisuus.

Lisää useita

Yksilökilpailuissa ja tapahtumissa voidaan lisätä kerralla useampi osallistuja toiminnolla Lisää useita⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

Pelaajia voidaan lisätä saman näkymän kautta useita kerralla. Sivun yläosassa näkyy ilmoitettujen pelaajien määrä sekä kilpailun ensimmäispelaajamäärä, jos se on asetettu.

Seura-valikosta valitaan seura, mistä seurasta pelaaja haetaan. Jos seura ei ole tiedossa, voidaan valita Kaikki seurat jolloin haku kohdistuu kaikkiin seuroihin. Tällöin haku voidaan tehdä vain nimen perusteella.

Pelaaja voidaan hakea jäsennumeron tai etunimen ja sukunimen perusteella. Nimestä riittää kirjoitettavaksi osa. Mikäli samalle nimelle löytyy useampia vaihtoehtoja, saadaan näistä listaus, josta voidaan valita oikea pelaaja.

Kun kaikki halutut pelaajat on haettu sivulle, voidaan heidät lisätä kilpailuun painikkeesta Lisää pelaajat.

Joukkueiden lisääminen

Joukkuekilpailussa lisätään osallistujiin ensin joukkue / joukkueet ja sitten Lisää-tekstistä lisätään joukkueeseen pelaajat edellä esitettyyn tapaan.

Joukkueita voi lisätä yksittäin Lisää-painikkeesta tai useamman kerralla, Lisää monta -painikkeesta.

Nimi
Joukkueelle voidaan antaa nimi, joka esitetään osallistuja-listalla. Mikäli nimeä ei anneta, joukkueet numeroidaan. Kilpailun perusasetuksissa voidaan sallia joukkueiden nimeäminen, jolloin joukkue voi määrittää itse nimensä. Jos nimeäminen ei ole sallittu tai nimeä ei anneta, muodostuu joukkueen nimeksi pelaajien sukunimet.

Lähtöaikatoive
Joukkue voi esittää lähtöaikatoiveen, joka huomioidaan lähtöarvonnassa. Joukkueen lähtöaikatoive ei näy Joukkueet-sivulla.

Sarja
Valitaan sarja, johon joukkue osallistuu.

Järjestys tasatuloksessa
Mikäli tuloksissa päädytään tasatuloksiin vielä tasatulos-laskennan jälkeen, voidaan määrittää joukkueiden keskinäinen järjestys.

Osallistujien / joukkueiden toiminnot

Osallistujat-listan alapuolella on  joukko toimintoja kuten pelaajien lisääminen ja tietojen päivittäminen, viestitys-mahdollisuudet sekä erilaiset raportit. Huomaa, että osa toiminnoista aktivoituu vasta kun pelaajan kohdalta rastitaan valintaruutu.

Tallenna muutokset 
Tallennetaan Osallistuja-listaan tehdyt muutokset, kuten hinta ja tieto kun osallistuminen kuitataan maksetuksi.

Lisää monta 
Joukkuekilpailussa voidaan lisätä kerralla useampi joukkue.

Sekoita joukkueet
Joukkuekilpailussa voidaan arpoa joukkueiden kokoonapanot. Toiminto sekoittaa kaikki joukkueiden pelaajat keskenään.

Nouda tasoitukset rekisteristä
Noudetaan pelaajille ajantasaiset tasoitukset Golfliiton eBirdie-palvelusta. Tämä kannattaa tehdä kilpailun aamuna, sillä tasoitus on voinut muuttua ilmoittautumisen ajankohdasta.

Sähköpostilista 
Koostaa yhteenvedon osallistujien sähköpostiosoitteista. Yhteenvedossa jaotellaan osoitteet otsikoiden alle, onko pelaaja antanut luvan sähköpostin lähettämiseen vai ei. Osoitteet voidaan kopioida sivulta ja liittää omaan sähköpostiohjelmaan vastaanottajiksi. Tämä toiminto on lisämaksullisen Viestintämoduulin ominaisuus.

Lähetä SMS 
Pelaajille voidaan lähettää vapaamuotoinen tekstiviesti. Osallistujat-listalta rastitaan oikeasta reunasta pelaajat, joille viesti halutaan lähettää. Toiminto ohjataan vapaamuotoisen tekstiviestin lähetykseen. Tämä toiminto on lisämaksullisen Viestintämoduulin ominaisuus. SMS-viestin lähetyksestä tarkemmin viestinnän ohjeessa. Huomioi tekstiviestin lähetyksestä aiheutuvat kustannukset.

Tulosta PDF-raportti 
Osallistujalistauksesta saadaan PDF-muotoinen raportti.

Tulosta Excel-raportti 
Osallistujalistauksesta saadaan excel-muotoinen tiedosto.

Luo tulospalvelukoodit 
Painikkeesta saadaan luotua pelaajille tulospalvelukoodit. Koodit luodaan automaattisesti kaikille mutta vain vieraspelaajat tarvitsevat koodin kirjautuakseen kilpailuun.

Lähetä tulospalvelukoodit 
Tulospalvelukoodit voidaan lähettää tekstiviestinä pelaajille. Oikeasta reunasta rastitaan pelaajat, keille tulospalvelukoodit halutaan lähettää. Huomioi tekstiviestin lähetyksestä aiheutuvat kustannukset.