Palvelun varauksen muokkaaminen

Palvelukalenterin kautta voidaan yksittäisiä varauksia muokata, poistaa tai vaihtaa palvelu toisen palvelun tilalle. 

Viemällä osoittimen varauksen päälle ja napsauttamalla varausta, saadaan auki valikko, jossa esitetään tieto mistä varauksesta on kyse sekä varauksen ajankohta. Varauksen yhteydessä palveluun lisätty lisätieto näkyy varaustietojen alla.

Muokkaa
Varauksen kestoa tai ajankohtaa voidaan muuttaa.

Vaihda toiseen
Palvelu voidaan vaihtaa toiseen palveluun.

Näytä lähtö
Toiminnosta saa auki kyseisen varauksen lähtönäkymän. Kyseisen lähdön varauksia voi muokata tässä näkymässä.

Päätä varaus
Kyseinen varaus voidaan päättää kuluvaan ajanhetkeen ja palvelu vapautuu varattavaksi uudelleen.

Poista
Varauksen kyseisestä palvelusta voi poistaa.

Muokkaa

Muokkauksessa voidaan muuttaa varauksen ajankohtaa ja kestoa.

Aloitusaika- ja lopetusaika-kentistä napsauttamalla saadaan auki kalenteri, josta voidaan vaihtaa päivämäärä ja/tai kellonaika. Kellonaikaa muuttamalla voidaan muuttaa varauksen kestoa.

Vaihda

Palvelu voidaan vaihtaa toiseen palveluun. Palvelu voidaan vaihtaa toisen varatun palvelun kanssa päittäin tai poistaa vaihdon yhteydessä toinen varaus.

Vaihdossa esitetään muut palvelut, joiden kesken palvelu voidaan vaihtaa. Punaisella taustalla esitetään ne palvelut, joihin liittyy varauksia. Mikäli varauksia on ajankohdalle useampia, ei kyseisen palvelun kanssa voida tehdä vaihtoa.

Mikäli palvelu vaihdetaan varatun palvelun kanssa, näytetään vaihtoehdot kuinka varauksia käsitellään.

Vaihda palvelut päittäin
Palvelut vaihdetaan keskenään ja molemmat varaukset pysyvät kalenterissa.

Vapauta alkuperäinen palvelun varaus
Vaihdossa ylikirjoitetaan alle jäävä varaus ja alkuperäisen palvelun ajankohta vapautuu.

Päätä varaus

Palvelu voidaan päättää kuluvaan hetkeen, jolloin kyseinen palvelu vapautuu varattavaksi.

Poista

Yksittäinen varaus voidaan poistaa suoraan palveluiden varauskalenterin kautta.