Kenttäasetukset

Kenttäasetuksissa määritellään kentän tasoitusrajat, kalenterin piirtoasetukset ja varausrajoitukset. Kenttäasetukset liitetään kentän tietoihin.

Käytössä voi olla kaikille kentille yhteiset kenttäasetukset mutta suositeltavaa on tehdä jokaiselle kentälle omat asetukset mikäli kenttien käyttö eroaa paljon toisistaan.

Nimi 
Nimi, jolla tunnistaa minkä kentän asetuksista on kyse.

Jäsenen maksimitasoitus
Jäsenten suurin sallittu tasoitus.

Vieraspelaajan maksimitasoitus miehet 
Vieraspelaajien suurin sallittu tasoitus miehielle.

Vieraspelaajan maksimitasoitus naiset
Vieraspelaajien suurin sallittu tasoitus naisille.

Kahden / Kolmen / Neljän pelaajan maksimitasoitus 
Erikokoisten ryhmien suurimmat sallitut tasoitukset.

Caddiemasterin tasoitusrajaylitys
Kuinka paljon caddiemaster voi varauksen teon yhteydessä ylittää tasoitusrajat. Huomioi myös käyttäjätasoissa mahdollisuus Ohita caddiemasterin varausrajoitukset.

Lähtöjen vapautustunti
Kenttäkohtaisesti voidaan määrittää mihin aikaan kalenteriajat vapautuvat jäsenten varattaviksi. Oletuksena ajat vapautuvat vuorokauden vaihduttua mutta tällä asetuksella vapautuminen voidaan siirtää eteenpäin tiettyyn ajankohtaan.

Esimerkiksi vapautumistunniksi määritetään 12 ja pelaaja voi varata aikoja kolme päivää eteenpäin. Maanantaina pelaaja näkee ajat maanantaille, tiistaille ja keskiviikolle. Ilman asetusta ajat torstaille vapautuisivat maanantaina puolilta öin mutta tämä asetus siirtää vapautumisen tiistaille klo 12. 

Huomioi myös Seuran asetuksissa Ajanvarauksen vapautumistunti. Kenttäasetusten vapautustunti huomioidaan ensisijaisesti, mutta jos tätä ei ole määritetty, katsotaan Seuran asetuksia.

Viikkokalenterin piirtoväli minuuteissa
Kuinka suuria aikaslotteja kalenteriin piirretään. Aika tulee määritellä tunnin tarkkuudella. Koskee ainoastaan vanhan ajanvarauksen näkymää.

Viikkokalenterin piirron aloitustunti
Mistä kellonajasta aloitetaan viikkokalenterin piirtäminen. Vaikuttaa vanhan ajanvarauksen piirtoon sekä uuden ajanvarauksen pikkukalenterin aloitustuntiin.

Viikkokalenterin piirron lopetustunti
Mikä on viimeinen kellonaika mikä näytetään viikkokalenterin piirrossa. Vaikuttaa vanhan ajanvarauksen piirtoon sekä uuden ajanvarauksen pikkukalenterin lopetustuntiin.

Vahvistusnäkymän piiroväli minuuteissa
Kuinka pitkältä ajalta vahvistusnäkymää näytetään.

Paikanpäällä - lähtöjen automaattinen vapautus
Halutut lähdöt voidaan asettaa vain paikanpäältä varattaviksi. Nämä lähdöt voidaan vapauttaa automaattisesti netin kautta varattaviksi Samana päivänä tai Edeltävänä päivänä.

Ajankohta
Paikan päältä varattavat lähdöt voidaan asettaa vapautuvaksi haluttuna tasatuntina. Kaikki päivän ajat vapautuvat tällöin. Kts. edeltä avataanko lähdöt kuluvana päivänä vai edeltävänä päivänä.

Paikanpäällä - lähtöjen automaattinen vapautus (min. ennen lähtöä)
Paikanpäältä varattavat lähdöt voidaan vapauttaa myös ajastetusti osissa päivän aikana haluttu minuuttimäärä ennen kyseistä lähtöä.

Varausehdot
Varauksen yhteydessä pelaajan tulee hyväksyä varausehdot. Kenttäkohtaisesti voidaan määrittää nämä varausehdot, jotka pelaaja hyväksyy.

Vierasvarausten teko sallittu
Määrittää, voiko vieraat tehdä kentälle varauksia.

Viikkokalenterin aloituspäivä suhteellinen
Käytössä vanhan ajanvarauksen kalenterissa. Määrittää, näytetäänkö viikon ensimmäisenä päivänä maanantai (valinta 'Ei') vai kuluva päivä (valinta 'Kyllä').

Kenttä käytössä
Määrittää, onko kenttä käytössä. Sulkee kalenterin pois myös caddiemasterilta.

9/18-reikäisen kierroksen ilmoittaminen
Määritetään, voidaanko kierros ilmoittaa 9- tai 18-reikäiseksi. Vaikuttaa mm. Teetimen varausten hintoihin ja ns. takaysin varaamismahdollisuuteen.

  • Ei käytössä - kierros on aina 9- tai 18-reikäinen kentän tietojen mukaan.
  • Käytössä - voidaan valita pelataanko 9- vai 18-reikää. Oletuksena tarjotaan 18-reikää.
  • Pakollinen - pelattava reikämäärä on pakko ilmoittaa. Oletusarvoa ei ole annettu.

Kenttä näytetään asiakkaille
Määrittää, näkyykö kenttä jäsenten varauskalenterissa. Tämä on hyvä kytkeä keväällä kiinni ja tehdä rauhassa lähtöajat kalenteriin. Kun ajat on kunnossa, voidaan kalenteri julkaista myös pelaajille. Asetuksella voidaan myös määrittää kentän näkymistä Teetime-näkymässä.

Kenttä näytetään julkisessa varaustilannenäkymässä
Kirjautumis-sivulla, sisäänkirjautumisen alapuolella on linkki julkiseen varausnäkymään Kentän varausnäkymä. Tästä voi määrittää, näytetäänkö kenttä kyseisessä näkymässä vai ei. Kts. myös edellinen kohta.

Ohita Pay&Play ajat
Osa ajoista voidaan määrittää Teetimeen Pay&Play-ajoiksi, jolloin ne eivät ole kentällä normaalisti varattavina. Tällä asetuksella ajat voidaan asettaa kaikkien varattaviksi.

Vieraspelaajien varauksentekorajoitus (päivä eteenpäin) 
Vieraspelaajien varauksentekomahdollisuutta tulevaisuuteen voidaan rajata. Huomioi myös Teetime-asetukset.

Salli vain GPS-pohjainen vahvistus
Kentälle tehdyt varaukset voi vahvistaa vain GPS-pohjaisesti.

Pituuspiiri
Kentän sijainnin pituuspiiri (asteet välillä 18-28).

Leveyspiiri
Kentän sijainnin leveyspiiri (asteet välillä 59- 63).

GPS-pohjaisen vahvistuksen alueen säde (metriä)
Määrittää, kuinka laajalta alueelta vahvistus huomioidaan.