Sarjakorttien käyttö

Sarjakortti voidaan nimetä yksittäiselle jäsenelle, asiakkaalle tai osakkeelle. Sarjakortin omistajan tai pelioikeutetun käyttökerrat luetaan automaattisesti varauksen yhteydessä. Sarjakortti voidaan merkitä myös muihin pelivarauksiin. Sarjakortin voimassaoloajat tarkistetaan kun käyttäjäryhmän kenttäkohtaisissa asetuksissa on määritetty Vaadi sarjakortti: kyllä.

Lisää sarjakortti

Jäsenen, asiakkaan tai osakkeen tiedoissa on painike Lisää sarjakortti josta päästään lisäämään sarjakortti.

Sarjakorttityyppi
Valikosta valitaan, minkä tyypin sarjakortti omistajalle lisätään.

Siirrä omistaja käyttäjäryhmään
Lisättäessä sarjakortti omistajalle, voidaan omistaja siirtää automattisesti haluttuun käyttäjäryhmään. Käyttäjäryhmä, jota oletuksena tarjotaan, voidaan määrittää sarjakorttityypissä. Käyttäjäryhmäksi voidaan valita jokin muukin kuin tarjottu käyttäjäryhmä, tai jos pelaajan käyttäjäryhmää ei haluta muuttaa, valitaan vaihtoehto Ei vaikutusta.

Siirrä omistaja automaattisesti käyttäjäryhmään, kun pelikerrat on käytetty
Kun kaikki pelikerrat sarjakortilta on käytetty ja viimeinenkin varaus on vahvistettu, siirretään sarjakortin omistaja valittuun käyttäjäryhmään. Mikäli käyttäjäryhmää ei sarjakortin täyttymisen jälkeen haluta vaihtaa, valitaan vaihtoehdoksi Ei vaikutusta. Pelioikeutettujen käyttäjäryhmään tämä ei vaikuta.

Tunnus
Sarjakortin yksilöllinen tunnus. Samaa tunnusta ei voi olla käytössä.

Käytön aloituspäivä
Päivämäärä, josta alkaen sarjakortti kytketään käyttöön. Käytön aloituspäivästä lasketaan sarjakortin voimassaoloaika päivinä. Jos voimassaoloaika päivinä on rajoitettu esimerkiksi 30 päivään, ei sarjakorttia voi käyttää enää tätä myöhemmin.

Lisätietoja
Kenttään voidaan kirjoittaa lisätietoja sarjakortin myynnistä tai käytöstä, esimerkiksi jos kyseessä on ollut joku tarjous.

Lisätty sarjakortti

Omistajalle lisättyä sarjakorttia voi tarkastella ja tietyiltä osin muokata napsauttamalla jäsenen, asiakkaan tai osakkeen tiedoissa sarjakortin tunnusta.

Sarjakorttityyppi
Sarjakorttityyppiä ei voi enää lisäyksen jälkeen muokata.

Siirrä omistaja automaattisesti käyttäjäryhmään, kun pelikerrat on käytetty
Kun kaikki pelikerrat sarjakortilta on käytetty ja viimeinenkin varaus on vahvistettu, siirretään sarjakortin omistaja valittuun käyttäjäryhmään. Mikäli käyttäjäryhmää ei sarjakortin täyttymisen jälkeen haluta vaihtaa, valitaan vaihtoehdoksi Ei vaikutusta. Pelioikeutettujen käyttäjäryhmään tämä ei vaikuta.

Tunnus
Sarjakortin yksilöllinen tunnus. Samaa tunnusta ei voi olla käytössä. 

Käytön aloituspäivä
Päivämäärä, milloin sarjakortti on kytketty käyttöön.

Lisätietoja
Lisätietoja sarjakorttiin liittyen.

Omistaja
Omistajan nimi, kenelle sarjakortti on lisätty.

Tallenna
Muokatut tiedot tallennetaan Tallenna-painikkeesta.

Siirrä sarjakortti historiaan
Sarjakortti voidaan siirtää historiaan jolloin käyttämättömät pelikerrat merkitään käytetyiksi, tunnusta muokataan ja sarjakortti ei ole tämän jälkeen enää käytettävissä.

Poista
Sarjakortin voi tarvittaessa poistaa.

Siirrä kassaan
Sarjakortti voidaan veloittaa ulkopuolisessa kassa-järjestelmässä. 

Pelioikeuden käyttäjät

Sarjakortin käyttöoikeus voidaan kytkeä myös muille pelaajille. Tällöin sarjakorttia luetaan automaattisesti myös heille tehtävissä varauksissa. Kun pelaajan käyttäjäryhmän kenttäkohtaisissa asetuksissa vaaditaan sarjakortin käyttö, tarkistetaan myös sarjakortin voimassaoloajat. Sarjakortti näkyy myös pelioikeutetun jäsentiedoissa.

Käyttäjä
Lisätty pelioikeutettu.

Yritys
Pelioikeutetuksi lisätty yritys.

Poista valitut
Merkityt pelioikeutetut voidaan tarvittaessa poistaa.

Lisää uusi pelioikeuden käyttäjä
Uuden pelioikeutetun lisäys sarjakortille.

Pelioikeutettu voidaan hakea nimen, jäsennumeron tai yrityksen nimen perusteella. Hakuehdoksi riittää osa nimestä mutta varminta on aina hakea jäsennumeron perusteella.

Hakutuloksista valitaan pelaaja, joka halutaan liittää pelioikeutetuksi.

Siirrä pelioikeutettu käyttäjäryhmään
Pelioikeutetulle voidaan määrittää haluttaessa uusi käyttäjäryhmä kun hänet lisätään sarjakortille. Jos käyttäjäryhmää ei haluta muuttaa, valitaan Ei vaikutusta.

Valitse
Valittu pelaaja lisätään sarjakortille pelioikeutetuksi.

Pelioikeudet

Pelioikeudet-listalla näkyy varaukset, milloin pelikerrat on käytetty ja kuka pelikerran on käyttänyt.

Id
Sarjakortin pelikerran id, pelikerran yksilöivä tieto.

Käytetty
Tieto, millä kentällä, milloin ja kuka, pelikerran on käyttänyt. Mikäli sarjakortilla on pelikerran jakaminen sallittu, voidaan 9-reiän kierroksilla merkitä vain puolet pelikerrasta käytetyksi. Jos jakaminen ei ole sallittu, kirjataan 9-reikäinen kierros molempiin käyttökertoihin.

Salli jakaminen
Kertoo, voiko pelikerran käyttää kahtena 9-reikäisenä kierroksena.

Kausi
Mille kaudelle pelikerrat on osoitettu.

Aseta valitut pelikerrat käytetyksi
Valitut pelikerrat voidaan asettaa käytetyiksi, eikä niitä voida käyttää varauksiin enää. Esimerkiksi jos kauden jälkeen on pelikertoja jäänyt, voidaan kortti kuitata täyteen, jotta sitä ei enää käytetä.

Vapauta sarjakortin käyttökerta
Pelikerta voidaan vapauttaa kortilta, jos sarjakorttia ei kyseisessä varauksessa ole haluttu käyttää. Sarjakortin käyttö luetaan automaattisesti omistajan ja pelioikeutetun tehdessä varauksen.

Sarjakortin käyttö pelaajalle

Pelaajan oma sarjakortti luetaan automaattisesti hänen tehdessään varauksen. Sarjakortin tyypin käyttökohde on tällöin Pelikerrat. Sarjakortin tunnuksen voi myös kirjata pelikaverille. Sarjakorttitunnuksen kentän voi määrittää näkyviin tai piiloon käyttäjäryhmän asetuksissa. 

Sarjakortin käyttö caddiemaster

Myös caddiemasterin tehdessä varaus sarjakortin omistajalle tai pelioikeutetulle, sarjakortti kirjataan automaattisesti käytetyksi. Tarvittaessa sarjakortin numeron voi kirjata varauslomakkeelle.

Sarjakortin käytön voi perua joko perumalla varaus tai siirtymällä sarjakortin tietoihin ja valitsemalla sieltä "Vapauta sarjakortin käyttökerta".

Sarjakortin käyttö lisäpalveluihin

Määritettäessä sarjakortin käyttökohteeksi Lisäpalvelut, voidaan esimerkiksi autojen varaukseen käyttää sarjakorttia. Tällöin sarjakorttia ei veloiteta automaattisesti vaan ainoastaan silloin, kun sarjakortin tunnus annetaan varaukseen.