Avainluvut

Avainluvut-yhteenveto sisältää monia erilaisia lukuja, tilastoja ja graafeja NexGolfin käytöstä. Avainluvut antaa läpileikkauksen tunnusluvuista. Tarkemmat raportit saadaan NexGolfin Raportit-osiosta. 

Avainluvut tulevat kehittymään asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Mikäli et löydä tarvitsemaasi tietoa, ole yhteydessä NexGolfin asiakastukeen.

Oletuksena Avainluvut aukeaa kuluvaan vuoteen ja tietoja tarkastellaan siihen hetkeen saakka, kun sivu avataan. Vuosivalikosta voi avata tarkasteltavaksi menneitä vuosia. Menneiden vuosien aikajakso on 1.1.-31.12.

Oletuksena tarkastellaan kaikkien kenttien tietoja yhteensä. Valikosta voi valita kentän, jolloin varausluvut kohdistetaan kyseiselle kentälle. Oikealla olevat tilastotiedot kohdistuvat aina kaikille kentille yhteensä.

Varausten yhteenveto

Kaikki varaukset yhteensä x kappaletta
Määrään lasketaan kaikki vahvistetut ja vahvistamattomat varaukset. Kuluvalla vuodella määrässä on kaikki yhteenvedon avaushetkellä menneellä ajalla olevat varaukset.

Jäsenvaraukset
Kaikki oman seuran jäsenille tehdyt varaukset.

Vierasvaraukset
Kaikki muut kuin oman seuran jäsenille tehdyt varaukset.

Teetime.fi-varausten osuus
Varaukset, jotka on tehty Teetime.fi-palvelun kautta.

Varausmäärän muutos verrattuna edelliseen kauteen
Positiivinen (vihreä) tai negatiivinen (punainen) graafi varausmäärän muutoksesta verrattuna edellisen kauden varausmäärään.

Jäsenten netissä tekemien varausten osuus kaikista varauksista
Varaukset joita ei ole tehty caddiemasterin toimesta.

Varaukset kellonajoittain
Varausten lähtöaikojen sijoittuminen eri kellonajoille. Jos aikajaksolla on hyvin vähän varauksia, voi kyseinen pylväs jäädä piirtymättä.

Kaikki jakson varaukset lasketaan ja sijoitetaan lähtöajan mukaan tunneille ja näiden tietojen perusteella lasketaan keskimääräinen varausmäärä tunnille.

Graafissa esitetään eri värein keskiarvoa enemmän ja vähemmän olevat varausmäärät.

Teetime.fi-varaukset

Osuus kaikista
Teetime.fi-palvelun kautta tehtyjen varausten määrä kaikista tehdyistä varauksista.

Äkkilähtövaraukset
Määrä, kuinka moni Teetime.fi-varauksista on tehty lähtöihin, joihin on merkitty Äkkilähtö-tarjous. 

Kehitys ed. kauteen
Kuinka Teetime-varausten määrä on kehittynyt edelliseen kauteen verrattuna.

Jäsenmäärä

Jäsenmäärä esitetään aina kuluvalta hetkeltä, myös menneitä vuosia tarkasteltaessa.

Yhteensä
Kaikki jäsenrekisterissä olevat jäsenet tällä hetkellä. Lukuun ei lasketa poistettuja jäseniä. Jäsenen Aktiivinen-tieto ei vaikuta määrään.

Aikuiset
Kaikki 22-vuotiaat ja vanhemmat.

Juniorit
Kaikki alle 22-vuotiaat. Ikä lasketaan aina pelaajan syntymävuodesta, ei tarkasta syntymäpäivästä.

Yhtiön / Seuran laskutusyhteenveto

Laskutusyhteenvedossa tarkastellaan kyseisenä vuonna laskutettua määrää, maksettua määrää sekä erääntynyttä määrää laskuissa.

Huomioi, että esimerkiksi jos jäsenlaskutus on tehty edellisen vuoden lopussa ja laskujen eräpäivä on seuraavana vuonna, eivät lukemat anna tarkkaa tietoa.

Sarjakorttitilanne

Tarkastellaan oletuksena kaikkia aktiivisia sarjakorttityyppejä. Valikosta voidaan valita tietty sarjakorttityyppi, jonka määrät näytetään.

Myyty kauden alusta
Kuinka monta sarjakorttia on kytketty pelaajille käyttöön.

Pelatut kierrokset
Kuinka monta sarjakortin pelikertaa on merkitty käytetyksi verrattuna kaikkiin sarjakorteilla oleviin pelikertoihin.

TOP5-vierasseurat

Muut seurat, joista on tehty varauksia.

TOP5-vieraspelaajat

Muiden seurojen aktiivisimmat pelaajat.