Asiakastietojen päivitys

Asiakastietojen päivityksessä voidaan päivittää halutulle joukolle massana tiettyjä asetuksia. Asiakasrekisterissä ovat kaikki yleensä yli 10000 numerolla olevat. Asiakasrekisterin aloitusnumero voi vaihdella seurasta riippuen.

Asiakastietojen päivityksen voi kohdistaa kaikkiin asiakkaisiin, jolloin valitaan täppä kohtaan Kaikki tai tietyille asiakasnumeroille, jolloin valitaan täppä kohtaan  Asiakasnumerot ja liitetään asiakasnumerot niille varattuun kenttään. Asiakasnumerot voidaan erotella toisistaan välilyönnillä, pilkulla tai kirjata numerot allekkain omille riveilleen.

Oletuksena päivitys kohdistuu kaikkiin asiakkaisiin, sekä poistettuihin että ei-poistettuihin. Vaikutus voidaan kohdistaa tarvittaessa myös vain poistettuihin tai ei-poistettuihin.

Muutettavan tiedon kohdalta valitaan, halutaanko asetus muuttaa tilaan Kyllä vai Ei. Mikäli tietoa ei haluta muuttaa mihinkään suuntaan, pidetään oletusvalinta Ei vaikutusta.

Tasoituskortti voimassa 
Voidaan kauden alussa massana muuttaa tilaan 'Ei voimassa' valinnalla Ei.

Ei greencardia 
Jäsenen tiedoissa esitetään valintaruudulla. 'Kyllä'-valinta ajaa valituille tiedon, että pelaajalla ei ole greencardia.

NGU-kortti 
Voidaan määrittää onko pelaajalla NGU-korttia.

Sallii tietojen näyttämisen muille seuroille 
Jäsenen Tietojen jako -välilehdellä oleva tieto. 

Aktiivinen 
Määrittää onko pelaaja aktiivinen. Ei-aktiivinen pelaaja ei pääse kirjautumaan NexGolfiin.

Maksut kunnossa 
Jäsenen Maksut kunnossa -tila voidaan ajaa 'kyllä' tai 'ei' -tilaan. Huomaa, että Maksut kunnossa -tila tarkistetaan automaattisesti joka yö ellei laskutustapahtumassa ole valittu kohtaa "Vaikuttaa jäsenen/asiakkaan Maksut kunnossa -asetukseen." tai tilaa ei ole lukittu.

Maksut kunnossa lukittu 
Jäsenen Maksut kunnossa -tila voidaan lukita 'Kyllä'-asetuksella. Tällöin Maksut kunnossa -tieto ei muutu yöllisessä tarkastuksessa. Jäsenen Maksut kunnossa -asetuksista kerrottu tarkemmin jäsentiedoissa.

Vastaanota mainoksia mainostajilta 
Voidaan säätää mainosviestien vastaanoton valintaa.

Vastaanota sähköpostia mainostajilta 
Voidaan säätää sähöpostin vastaanottoa mainostajilta.

Vastaanota sähköpostia seuralta tai liitolta 
Voidaan säätää sähköpostiviestien vastaanottoa.

Vastaanota tekstiviestejä mainostajilta 
Voidaan säätää tekstiviestien vastaanottoa mainostajilta.

Vastaanota  tekstiviestejä seuralta tai liitolta 
Voidaan säätää tekstiviestien vastaanottoa.

Haluan automaattisia viestejä ajanvarauksesta 
Jäsenen valinta ajanvarauksista lähtevistä viesteistä.

Huomioi, että viestitysvalinnat ovat asiakkaan valintoja viestitykseen liittyen. Viestityksessä voidaan tarvittaessa ohittaa asiakkaan valinta mikäli viestin tulee tavoittaa kaikki, viestitysvalinnoista riippumatta. Viestitysvalinnoista kerrotaan tarkemmin jäsenen ohjeessa kohdassa Tietojen jako.

Lehden tilaaja 
Lehtitieto välittyy vain jäseniltä Golfliiton palveluun.

Tyhjennä lisätiedot 
Asiakkaan tiedoissa on Lisätieto-kenttä, jonka sisällön voi halutessaan tyhjentää.

Aseta oletussalasana 
Asetetaan valituille asiakkaille oletussalasana.

Siirrä jäsenet/asiakkaat poistettuihin 
Valitut asiakkaat voidaan siirtää massana poistettujen listalle. 

Siirrä jäsenet/asiakkaat käyttäjäryhmään 
Halutut asiakkaat voidaan siirtää tiettyyn käyttäjäryhmään.

Liitä jäsenet viestintäryhmään 
Asiakkaat voidaan siirtää haluttuun viestintäryhmään.

Lisää jäsenille etukortti 
Halutuille asiakkaille voidaan lisätä tietty etukortti.

Poista jäseniltä etukortti 
Halutuilta asiakkailta voidaan poistaa tietty etukortti. Esimerkiksi etukortin olemassaolo lakkaa.

Laskun vastaanottotapa 
Laskun vastaanottotapa voidaan määrittää olevan automaattinen tai paperinen. Esimerkiksi vaihtoehto 'Paperinen' voidaan ajaa kun halutaan postitus pakotetusti lähtemään kaikille paperisena. Katso lisää Laskujen lähetyksestä. Huom! Tämä valikko ei näy jos pakotettua reititystä ei ole kytketty käyttöön.

Lisää jäsenille tunniste
Tunnisteita voidaan lisätä massana halutulle asiakasjoukolle.

Poista jäseniltä tunniste
Tunniste voidaan poistaa massana halutulta asiakasjoukolta.