Lähtöjen luonti ja poisto

Sivulla voidaan lisätä lähtöjä viikkopohjaisesti tai päivämääräpohjaisesti, asettaa lähtöjen varattavien paikkojen määrä, poistaa lähtöjä tai lyhentää päiviä.

Viikkopohjainen lähtöjen määrittely

Viikkopohjaisessa lähtöjen määrittelyssä luodaan lähtöajat kokonaisille viikoille. Ensimmäinen päivä on siten aina maanantai ja ajat alkavat siitä, milloin viikkopohjan ensimmäinen aika on.

Kohdevuosi
Valitaan vuosi, minkä vuoden viikoille lähtöaikoja luodaan.

Kohdeviikot
Valitaan viikot, mille viikoille lähtöaikoja halutaan luoda. Shift-painikkeen avulla voidaan valita haluttu viikkoväli. Ctrl-painikkeen avulla voidaan valita yksittäisiä viikkoja.

Kenttä
Valitaan kenttä, jolle aikoja luodaan.

Viikkopohja
Valitaan viikkopohja, jota aikojen luonnissa käytetään.

Luo lähdöt valituille viikoille
Lähtöajat luodaan painikkeesta.

Päivämääräpohjainen lähtöjen määrittely

Päivämääräpohjaisessa lähtöjen määrittelyssä määritetään päivämäärän ja kellonajan tarkkuudella aloitus- ja lopetushetki.

Aloituspäivämäärä
Päivämäärä ja kellonaika, josta alkaen lähtöajat luodaan.

Päättymispäivämäärä
Päivämäärä ja kellonaika, johon saakka lähtöajat luodaan.

Kenttä
Valitaan kenttä, jolle lähtöajat luodaan.

Viikkopohja
Valitaan käytettävä viikkopohja, jolla lähtöaikoja luodaan.

Luo lähdöt päivämäärästä alkaen
Lähtöajat luodaan painikkeesta.

Kuukausikalenterissa voidaan valita päivämäärä ja sen lisäksi määrittää kellonaika tunteina ja minuutteina.

Aseta lähtöjen varattavat paikat

Oletuksena lähdöissä on neljä paikkaa varattavaksi. Tästä kohdin voidaan muuttaa halutulle aikajaksolle paikkojen määrää.

Aloituspäivämäärä
Päivämäärä ja kellonaika, josta alkaen lähtöpaikkoja rajataan.

Päättymispäivämäärä
Päivämäärä ja kellonaika, johon saakka lähtöpaikkoja rajataan.

Varattavat paikat
Lähtöpaikkojen määrä lähdössä.

Kenttä
Mille kentälle lähtöpaikkoja rajataan.

Aseta varattavat paikat
Painikkeesta rajataan paikkojen määrä.

Poista lähdöt

Lähdöt voidaan poistaa halutulta aikaväliltä. Lähtöjen poisto voidaan kohdistaa kaikkiin lähtöihin tai rajata varatut lähdöt poiston ulkopuolelle.

Huomaa, että lähtöjen poistaminen tehdään koko määritellylle aikavälille. Aikoja ei voi siis poistaa vain tietyltä kellonaikaväliltä määritellyltä aikajaksolta.

Aloituspäivämäärä
Päivämäärä ja kellonaika, josta alkaen lähdöt poistetaan.

Päättymispäivämäärä
Päivämäärä ja kellonaika, johon saakka lähdöt poistetaan.

Kenttä
Miltä kentältä lähtöjä poistetaan.

Poista
Määritetään poistetaanko kaikki lähdöt vai rajataanko varatut lähdöt poiston ulkopuolelle.

  • Kaikki - poistetaan kaikki lähdöt.
  • Varatut - poistetaan kaikki lähdöt joissa on varauksia.
  • Varatut ja suljetut - poistetaan kaikki lähdöt joissa on varauksia ja jotka on suljettu.
  • Ei varatut - poistetaan kaikki lähdöt joissa ei ole varauksia. 
  • Ei-varatut, ei-suljetut - poistetaan kaikki lähdöt joissa ei ole varauksia ja jotka ei ole suljettu.

Kilpailun kautta suljetut lähdöt sulkeutuvat automaattisesti uudelleen kun uudet lähtöajat luodaan. Tarkista manuaalisesti suljetut lähdöt ennen lähtöjen poistamista. Nämä tulee sulkea uudelleen kun uudet lähdöt on luotu.

Poista lähdöt
Määritellyt lähdöt poistetaan kokonaan lähtöaikakalenterista.

Päivän lyhentäminen

Päivien lyhentämisellä voidaan vähentää jo luotuja lähtöaikoja aamusta tai illasta. Tätä toimintoa ei voi käyttää keskelle päivää.

Aloituspäivämäärä
Mistä päivämäärästä alkaen lähtöjä lyhennetään.

Päättymispäivämäärä
Mihin päivämäärään saakka lähtöjä lyhennetään.

Aloitusaika (tt:mm)
Mistä kellonajasta alkaen lähtöjä lyhennetään. Aika määritetään tunteina ja minuutteina.

Lopetusaika (tt:mm)
Mihin kellonaikaan saakka lähtöjä lyhennetään. Aika määritetään tunteina ja minuutteina.

Kenttä
Mitä kenttää lyhentäminen koskee.

Poista
Määritetään poistetaanko kaikki lähdöt vai rajataanko varatut lähdöt poiston ulkopuolelle.

  • Kaikki - poistetaan kaikki lähdöt.
  • Varatut - poistetaan kaikki lähdöt joissa on varauksia.
  • Varatut ja suljetut - poistetaan kaikki lähdöt joissa on varauksia ja jotka on suljettu.
  • Ei varatut - poistetaan kaikki lähdöt joissa ei ole varauksia. 
  • Ei-varatut, ei-suljetut - poistetaan kaikki lähdöt joissa ei ole varauksia ja jotka ei ole suljettu.

Lyhennä päiviä
Painikkeesta poistetaan lähdöt päivän alusta tai lopusta määritellyltä aikaväliltä halutulta aikajaksolta.