Maksuraportti

Maksuraportilla voidaan tarkastella laskutuksen maksusuorituksia. Maksusuorituksissa näkyy viitemaksut sekä käsin kirjatut maksusuoritukset.

Laskutustapahtuma 
Haku voidaan kohdistaa tiettyyn laskutustapahtumaan.

Laskun päivämäärä (alku) ja (loppu
Haku voidaan kohdistaa laskun päivämäärälle. Jätettäessä toinen hakuehto tyhjäksi, haetaan kaikki laskut ennen tai jälkeen laskun päivämäärää.

Maksun rekisteröintipäivä (alku) ja (loppu) 
Maksusuorituksen rekisteröintipäivä. Jätettäessä toinen hakuehto tyhjäksi, haetaan kaikki laskut ennen tai jälkeen maksun rekisteröintipäivän.

Maksun kirjautumispäivä NexGolfiin (alku) ja (loppu) 
Maksut voivat kirjautua NexGolfiin eri aikaan kuin maksu on suoritettu. Haku voidaan kohdistaa tietoon, milloin maksu on kuitattu NexGolfiin tulleeksi. Jätettäessä toinen  hakuehto tyhjäksi, haetaan kaikki laskut ennen tai jälkeen kirjautumispäivän.

Maksuraporttia voidaan hakea Jäsen-/asiakasnumeron perusteella, Yrityksen nimen tai jäsenen/asiakkaan Etunimen ja/tai Sukunimen perusteella. Myös osa nimestä riittää, jolloin haetaan kaikki nimenosan sisältävät henkilöt tai yritykset.

Tili 
Maksusuoritukset voidaan hakea tietylle tilille. Mikäli tiliä ei valita, haetaan kaikille tileille kohdistuvat suoritukset. Mikäli tilinumeroa ei ole maksumerkinnälle kirjattu ei maksumerkintä nouse tuloksiin. Haku voidaan kohdistaa myös 'ei mitään' eli tällöin maksusuoritus on kirjattu käsin eikä merkintään ole kirjattu tiliä, jolle maksu kohdistuu, esimerkiksi käteissuoritukset.

Kohdistuneet / kohdistumattomat 
Kun maksusuoritukselle löytyy NexGolfista lasku ja maksu kohdistuu laskulle, puhutaan kohdistuneista maksuista. Kohdistumattomat maksut ovat esimerkiksi tilille tulleita viitesuorituksia, joille ei löydy NexGolfin laskuista vastinetta.

Kohdistumattomissa maksuissa voi olla myös viitesuorituksia NexGolfin laskuille mutta viitenumero on kirjoitettu virheellisesti, jolloin maksua ei ole osattu kohdistaa oikealla laskulle.

Maksun tyyppi 
Haussa voidaan hakea tietyllä maksutyypillä suoritettuja maksuja.

Lajittelujärjestys 
Oletuksena tulokset listataan maksupäivän mukaan mutta haluttaessa järjestystä voidaan muuttaa.

Tuloksia sivulla 
Oletuksena sivulla näytetään kerralla kaikki tulokset. Tarvittaessa tuloksia voidaan jaotella useammalle sivulle.

Hakutuloksissa esitetään maksumerkintöjen tiedot.


Maksupäivä 
Milloin maksusuoritus on maksettu.

Rekisteröintipäivä 
Millon maksu on rekisteröity laskulle. Maksu voidaan suorittaa esimerkiksi lauantaina (maksupäivä) mutta pankkipäivistä johtuen maksu rekisteröityy vasta maanantaina laskulle. 

Summa 
Maksettu summa.

Viitenumero 
Viitenumero, jolla maksu on maksettu. Maksuraportti voi sisältää myös muita kuin NexGolfin laskujen viitteitä jos tilille tulee myös muita maksusuorituksia. Kentässä näytetään maksutapa, jos maksu suoritetaan muuten kuin viitesuorituksena. Käteisellä ja maksukortilla maksetut korostetaan sinisellä värillä.

Arkistointi-tunnus 
Liitetään maksuun automaattisesti maksun tullessa pankin kautta.

Tili 
Tili jolle maksusuoritus on kohdistettu. Mikäli maksua ei kohdisteta tilille, on kenttä tyhjä.

Asiakasnumero 
Jäsenen / asiakkaan numero.

Asiakas 
Jäsenen / asiakkaan / yrityksen nimi.

Laskunumero 
Laskun numero, johon suoritus kohdistuu. Laskun numero toimii linkkinä laskulle.

Summa 
Sarake ei käytössä.

Virhe 
Kertoo mahdollisesta virheestä viitteen tuonnissa. Virheelliset rivit esitetään punaisella. Useimmiten syynä on väärä tilinumero ja maksu ei ole kohdistunut oikealle laskulle.


Tulokset voidaan siirtää Excel-taulukkoon Open Office / Excel -painikkeesta.


Tallenna viiteaineisto -painikkeesta voidaan hakutuloksista muodostaa viiteaineiston tiedosto joka voidaan lukea sisään esimerkiksi johonkin toiseen ohjelmaan.