Osaketietojen päivitys

Osakkeiden tiedoista voidaan päivittää massana osakkeen Maksut kunnossa -tila sekä tyhjentää osakkeen lisätiedot.

Osaketyyppi 
Päivitys voidaan kohdistaa tiettyyn osaketyyppiin. Oletuksena päivitys tehdään kaikille osaketyypeille.

Kaikki 
Valitaan jos päivitys halutaan tehdä kaikille osakkeille.

Osakenumerot 
Päivitys voidaan kohdistaa myös tietyille osakenumeroille. Huomioi myös osaketyyppi, jos eri osaketyypeillä on samoja osakenumeroita.

Maksut kunnossa 
Osakkeen maksut kunnossa -tieto voidaan muuttaa 'kyllä' tai 'ei' -tilaan. 

Maksut kunnossa lukittu 
Maksut kunnossa -tieto voidaan lukita ’kyllä’ tai ’ei’ -tilaan, jolloin laskujen automaattinen tarkistus ei vaikuta Maksut kunnossa -tietoon.

Tyhjennä lisätiedot 
Osakkeen Lisätieto-kentässä olevat tiedot voidaan tyhjentää massana.

Tyhjennä laskutuksen lisätiedot
Osakkeen Laskutuksen lisätieto -kentässä olevat tiedot voidaan tyhjentää massana.