Yhteislähdöt

Yhteislähdöillä voidaan ajanvarauskalenteriin luoda lähdöt, jossa lähtöaika on kaikille sama mutta lähtötii on eri. Yhteislähdössä minuutti kertoo lähtötiin numeron ja tunnit lähtöajan.

Yhteislähdöissä luodaan lähtökategoria joka toistuu minuutin välein. Lähtökategoriaa käytetään lähtöviikkopohjassa, jossa määritetään käytettäväksi formaatiksi 1 minuutti.

Yhteislähdön lähtökategoriassa aikaväliksi määritetään 1. Muita aikoja ei tarvitse määrittää.

Lähtöviikkopohjassa luodaan ajat, minä päivinä ja mihin aikaan kyseinen kategoria on käytössä.

Koska yhteislähtöjä on useimmiten vain yhtenä päivänä, on helpompaa luoda yksi lähtöviikkopohja koko päivän käyttöön ja lähtöjen luonnissa rajoitetaan, milloin ajat ovat voimassa.

Lähtöviikkopohjaan voi valita kaikki viikonpäivät. Aikaväliksi voidaan valita koko päivä, sillä tarkat lähdöt määritetään päivämääräpohjaisessa lähtöjen luonnissa.
Yhteislähdön ajat voidaan määrittää koko päivälle. Lähtöjen luonnissa määritetään, mitä aikaväliä lähdöissä käytetään.

Luotu lähtöviikkopohja lisätään halutulle aikavälille lähtöjen luonnissa päivämääräpohjaisessa lähtöjen määrittelyssä. Päivämäärä valitaan vain yhdelle päivälle ja kellonajat valitaan vain halutulle aikavälille. Lähtöjen luonnissa määritetään mihin kellonaikaan yhteislähtö tapahtuu ja minuutit kertovat lähtötiin.

Tällä määrittelyllä yhteislähtöjä luodaan klo 8 lähtöön.

Aloituspäiväksi merkitään haluttu päivä. Aloituskellonajaksi merkitään tunnit sen mukaan, mihin aikaan yhteislähtö on. Minuuteiksi merkitään 01 jolloin ensimmäinen lähtö tapahtuu ykköstiiltä. Lopetusaika on samalle päivälle sekä samalle tunnille. Minuuteiksi merkitään 18 jolloin lähtöpaikkoja on 18 tiin verran. Yhdeksänreikäisellä kentällä vastaavasti lopetusaika on 09.

Jos päivän aikana on useampia yhteislähtöjä, esimerkiksi klo 12, 15 ja 18, toistetaan lähtöjen luonti jokaiselle tunnille erikseen.

Lähtöihin voidaan lisätä vielä kommentti, joka kertoo tarkemmin asiasta.

Ohje lähtöjen suunnitteluun.

Ohje kommentin lisäämiseen.