Osakkeet

Osakkeet-sivulla voidaan tarkastella osakkeiden tietoja. Kuka osakkeen omistaa, ketä on merkitty osakkeelle pelioikeutetuksi, millaisia maksuja osakkeelle on liitetty ja mitä laskuja on tehty. Osakkeille voidaan liittää myös pelilippuja tai sarjakortteja.

Osakkeita voidaan hakea osakkeen numeron, osakkeen tyypin ja/tai osakkeen omistajan nimen tai yrityksen mukaan.

Osakkeisiin liitetyt maksuluokat on helppo tarkistaa hakemalla tietyn osaketyypin osakkeet ja valitsemalla Tuloksia sivulle: kaikki, jolloin osakkeen maksuluokan näkee heti hakutuloksissa.

Hakutuloksissa näkee myös kuluvan kauden pelioikeuden haltijat. Huom! Pelioikeudet nollautuvat automaattisesti vuoden vaihtuessa.

Osakkeen numerosta pääsee tarkastelemaan ja käsittelemään osaketta tarkemmin.

Numero 
Kertoo osakkeen numeron. Osakenumeroa ei voi muuttaa.

Kirjanpidon tili 
Muodostetaan automaattisesti osakkeen numerosta ja osaketyypin tunnisteesta.

Maksuluokat 
Listataan osakkeille liitettävissä olevat maksuluokat. Rastitaan ne maksuluokat, joita kyseiseltä osakkeelta veloitetaan. Eri osaketyypeille voi olla omat maksuluokat. Asiasta tarkemmin Laskutuksen ohjeessa.

Tyyppi 
Osaketyyppi määrittää osakkeen ominaisuudet. Pääsääntöisesti osaketyyppiä ei muuteta. Poikkeuksena voi olla esimerkiksi osakkeen mitätöinti tai jakaminen eri osakkeiksi. Osaketyypeistä tarkemmin omassa ohjeessa.

Rekisteröintipäivä 
Milloin osake on rekisteröity.

Maksupäivä 
Milloin osake on maksettu.

Hinta 
Osakkeen hinta.

Omistaja 
Osakkeelle merkityt aktiiviset omistajat ja heidän omistusosuutensa. Omistusosuutta voi muokata Omistaja-kohdassa.

Maksut kunnossa 
Tieto, onko osakkeen maksut kunnossa. Tieto tulee automaattisesti, kun tehdään osakelaskutus eli osake liitetään laskulle. Tieto ei vaikuta omistajan Maksut kunnossa -tietoon mutta voi vaikuttaa varausoikeuksiin, esimerkiksi pelioikeutettu ei pääse varaamaan aikoja, jos maksut ei ole kunnossa.

Maksut kunnossa lukittu 
Voidaan lukita Maksut kunnossa -tieto ’kyllä’ tai ’ei’ -tilaan, jolloin laskujen automaattinen tarkistus ei vaikuta Maksut kunnossa -tietoon.

Pelioikeuden haltijat 
Kuluvan kauden pelioikeuden haltija/t.

Lisätieto 
Kenttään voidaan kirjoittaa osakkeeseen liittyviä lisätietoja, esimerkiksi tietoa osakkeeseen liittyvistä muutoksista.

Laskutuksen lisätieto
Kenttään voidaan kirjata laskutukseen liittyvä lisätieto. Lisätieto voidaan poistaa massana työkalujen kautta.

Pelioikeushistoria

Pelioikeushistoriassa esitetään nykyiset ja menneet pelioikeutetut. Mikäli osaketyyppi sallii, voi osakkeen omistaja tehdä itse pelioikeusilmoituksen omassa käyttöliittymässään.

Päivämäärä 
Kertoo, milloin pelioikeus on lisätty. Päivämäärästä klikkaamalla pääsee tarkentamaan pelioikeuden tietoja.

Kausi-valikosta voidaan muuttaa pelioikeus tulevalle kaudelle. Tätä voidaan hyödyntää, kun halutaan merkitä pelioikeutettu osakkeelle seuraavalle kaudelle jo vuoden lopussa. Eli ensin lisätään pelioikeus kuluvalle vuodelle, napsautetaan pelioikeus-tieto auki ja muutetaan kausi seuraavalle vuodelle.

Kommentti-kenttään voidaan kirjoittaa pelioikeutta koskeva lisätieto.

Omistaja 
Pelioikeutetun nimi. Nimestä klikkaamalla pääsee pelioikeutetun jäsen-/asiakastietoihin.

Yritys 
Yrityksen nimi, jos pelioikeutettu on yritys tai pelioikeutettuun liittyy yritys.

Kausi 
Tieto, millä kaudella kyseinen pelioikeus on käytössä. Pelioikeudet nollautuvat automaattisesti vuoden vaihtuessa.

Pelioikeushistoria on hyvä säilyttää, jotta tiedetään, kuka on osakkeella pelannut aikaisemmin. Tarvittaessa pelioikeutettu voidaan poistaa listalta merkitsemällä rastilla haluttu pelioikeutettu ja painamalla Poista valitut -painiketta. Esimerkiksi jos väärä henkilö on lisätty pelioikeutetuksi.

Caddiemaster voi lisätä uuden pelioikeutetun painikkeesta Lisää uusi pelioikeuden käyttäjä.

Pelioikeutettu voidaan hakea Sukunimen, Etunimen, Jäsennumeron tai Yrityksen nimen perusteella. Suositeltavinta on käyttää hakuehtona jäsennumeroa, jos samannimisiä on rekisterissä useampia. Tällöin tulee oikea henkilö liitettyä pelioikeutetuksi.

Haun tulokset tulevat sivun alaosaan ja haluttu henkilö täpätään valituksi.

Valikosta Siirrä pelioikeutettu käyttäjäryhmään voidaan valita käyttäjäryhmä, esimerkiksi ’Pelioikeutettu’, johon pelaaja samalla siirretään. Mikäli osaketyypille on määritetty käyttäjäryhmä, näytetään kyseinen käyttäjäryhmä valittuna.

Valinta vahvistetaan Valitse-painikkeella.

Peliliput ja Sarjakortit

Osakkeelle voidaan lisätä osakekohtaisia pelilippuja ja/tai sarjakortteja. Pelilipuista ja sarjakorteista on kerrottu tarkemmin omissa ohjeissa.

Omistaja

Omistaja-otsikon alla näkyy osakkeen nykyinen/nykyiset omistaja/t. Osakkeella voi, ja pitää olla vain yksi ensisijainen omistaja. Tarvittaessa omistustiedon voi muuttaa tekstistä Aseta ensisijaiseksi. Osakkeen äänimäärät merkitään osakasluettelossa aina ensisijaiselle omistajalle, vaikka omistusosuus olisi jaettu. Myös lasku lähetetään oletuksena ensisijaiselle omistajalle. Laskutustapahtumassa voidaan kuitenkin halutessa jakaa osakkeen laskut automaattisesti omistusosuuksien perusteella.

Omistajan nimestä klikkaamalla pääsee tarkastelemaan jäsenen / asiakkaan / yrityksen tietoja.

Osakkeelle voidaan lisätä uusi omistaja Liitä uusi omistaja -painikkeesta.

Uusi omistaja voidaan hakea Sukunimen, Etunimen, Jäsennumeron tai Yrityksen nimen perusteella. Suositeltavinta on käyttää hakuehtona jäsennumeroa, jos samannimisiä on rekisterissä useampia. Tällöin tulee oikea henkilö liitettyä osakkeen omistajaksi.

Valinta tehdään valitse-tekstistä.

Omistajatiedon päivämääristä napsauttamalla pääsee tarkastelemaan ja käsittelemään omistajamerkintää tarkemmin.

Omistajahistoriamerkinnässä voi tarvittaessa muokata Rekisteröimispvm. ja Siirtopvm. Nämä tiedot ovat pakollisia ja tulevat automaattisesti omistajan lisäämisen yhteydessä. VS-veropvm. voidaan halutessa merkitä, kun varainsiirtovero osakkeesta on maksettu.

Hinta-kenttään voidaan halutessa merkitä hinta, joka on osakkeesta maksettu.

Omistusosuus-kentässä määritetään omistajan omistusosuus osakkeesta.

Huomioi! Omistusosuus ei voi ylittää 100 prosenttia. Ennen kuin toisen omistajan omistusosuutta voidaan määrittää, tulee määrittää 100% omistajan osuus pienemmäksi.

Kommentti-kenttään voidaan halutessa kirjata tietoa omistajahistoriamerkinnästä.

Omistajahistoria

Omistajahistoria-otsikon alla esitetään osakkeen aikaisemmat omistajat. Entinen omistaja on hyvä siirtää omistajahistoriaan ennen uuden omistajan lisäämistä. Tällöin osakkeen omistusosuus ja ensisijaisuus-tieto tulevat automaattisesti kuntoon uutta omistajaa lisättäessä.

Entinen omistaja siirretään historiaan merkitsemällä hänen kohdaltaan valintaruutu ja painamalla painiketta Siirrä valitut omistajat historiaan.

Mikäli omistajahistoriassa on virheellisiä omistajia, esimerkiksi omistajaksi on vahingossa liitetty väärä henkilö, voi NexGolfin asiakastuki poistaa virheellisen tiedon historiasta.

Laskut

Osakkeen alaosassa näkyy osakkeelle tehdyt laskut ja niiden maksuhistoria. Laskuissa näkyy myös entisten omistajien laskut, sillä lasku liittyy aina osakkeeseen. Laskuista tarkemmin Taloushallinnon Laskutus-osiossa.