Maksuluokat

Maksuluokat kytketään jäsenen ja asiakkaan tietoihin sekä kaappityyppeihin, jonka perusteella voidaan laskuttaa yksittäistä henkilöä.

Osakemaksuluokka kytketään osakkeeseen, jonka perusteella voidaan laskuttaa osaketta. Osakkeella on omistaja, jolle lasku sitten ohjataan. Osakemaksuluokat määritetään yhtiön tietojen alta kohdasta Osakemaksuluokat massalaskutusta varten.

Maksuluokat määritetään Taloushallinnon Laskutus-osiossa kohdassa Maksuluokat.

Maksuluokkia luodaan esimerkiksi eri ikäluokkien jäsenmaksuja varten, kaappien laskutusta varten sekä muita laskutuksia varten.

Uusi maksuluokka

Maksuluokalle annetaan sitä kuvaava nimi, esimerkiksi Juniorijäsenmaksu. Maksuluokan nimi ei näy asiakkaalle mutta sen perusteella voidaan tehdä hakuja.

Halutessaan maksuluokalle voidaan määrittää Taloushallinnon lyhenne, Kirjanpidon tili ja Tilin tarkenne. Nämä eivät ole pakollisia tietoja. Tiedot voi tarkistaa omasta tilitoimistosta.

ALV-prosentti tulee määrittää verotuksen mukaisesti.

Ikäperusteisissa maksuluokissa (kuten juniori-, nuoriso- ja aikuisjäsenmaksut) tulee määrittää Ikärajoite (alaraja) ja Ikärajoite (yläraja) joiden perusteella kytketään jäsenelle oikea maksuluokka.

Huom! Määritä aina molemmat ikärajat.

Vinkki! Yläikärajan voi määrittää esimerkiksi 99 ikävuoteen. Tällöin jää kiinni, mikäli jäsenellä on virheellinen syntymäaika, esimerkiksi 1087 tai 0099.

Kappalemäärä sallittu 
Maksuluokalle voidaan sallia myös kappalemäärä. Esimerkiksi jos halutaan laskuttaa ProShopin tuotteita, ei jokaista tuotetta tarvitse kirjata ominaan vaan riville saadaan á-hinta ja kokonaishinta.

Lisätieto
Kenttään voidaan kirjata kuvaus kyseisestä maksuluokasta. Lisätieto ei näy muualla.

Muista aina tallentaa muutokset Maksuluokan perustiedoissa.

Maksuluokan hinta

Samaa maksuluokkaa voidaan käyttää vuodesta toiseen ja maksuluokalle lisätään vain uuden ajankohdan hinta. Tällöin voidaan myös seurata helposti hinnan kehittymistä eri vuosina.

Vanhoja hintoja voi tarvittaessa muokata, mikäli esimerkiksi uuden hinnan täytyy alkaa ennen kuin edellinen on määritetty päättyväksi. Hinnat eivät voi olla voimassa päällekkäisinä ajankohtina. Hinnan tietoja voi muokata sitä klikkaamalla ja uusi hinta lisätään Lisää-painikkeesta.

Alkamispäivä
Mistä alkaen kyseinen hinta on käytössä.

Päättymispäivä
Mihin saakka kyseinen hinta on käytössä.

Hinta haetaan aina laskun päivämäärän perustella eli voimassaolevan hinnan ja laskun päivämäärän täytyy kohdata. Kahta hintaa ei voi olla yhtäaikaa voimassa, eli päätä tarvittaessa edellinen hinta edelliseen päivään.

Nimike laskussa 
Laskulla näkyvä laskurivin teksti.

Hinta ALV 0%
Summa, jossa ei ole arvonlisäveroa.

ALV% 
Hinnan ALV-prosentti.

Hinta ALV
Summa, joka sisältää arvonlisäveron.
Vain kaksi näistä tarvitsee määrittää, kolmannen arvon voit laskea seuraavasti. Helpointa on määrittää lopullinen hinta sekä arvonlisävero ja laskea automaattisesti alviton hinta.

Arvonlisäverottoman hinnan laskeminen
Mikäli tiedossa on alvillinen hinta, lisää hinta Hinta ALV -kenttään, määritä ALV% omaan kenttäänsä ja paina painiketta Laske hinta ALV 0%.

Arvonlisäverollisen hinnan laskeminen
Mikäli tiedossa on hinta ilman arvonlisäveroa, kirjaa tieto kenttään Hinta ALV 0%, määritä ALV% ja paina painiketta Laske hinta ALV.

Maksutapalisä € (sis. alv 24%) 
Laskutustapahtumaan voidaan lisätä mahdollisuus käyttää NexPay-maksutapa mikäli tämä on käytössä. Tästä aiheutuvat kulut voidaan lisätä laskulle asiakkaan maksettavaksi. Tämä maksu veloitetaan asiakkaalta vain siinä tapauksessa, että hän maksaa laskunsa NexPay:lla. Maksutapalisä on aina rivikohtainen eli jos laskulla on useampi saman maksuluokan rivi, lasketaan jokaiselle riville oma maksutapalisä.

Mikä on NexPay? NexPay on NexGolfin oma maksutapa, jossa veloitus tehdään käyttäjän maksukortilta. Käyttäjä syöttää tietoihinsa maksukorttinsa tiedot ja suorittaa maksun omalta kortiltaan. Mikäli käytössä on luottokortti, voi asiakas jaksottaa laskun maksun oman luottokorttiyhtiön sääntöjen mukaisesti.

NexPaylla maksuista laskuista menee maksutapaprovisio 3,3% + ALV24%. Maksutapalisä lisätään alkuperäiseen hintaan ja tästä lasketaan maksutapaprovisio. Esimerkiksi laskun rivin hinta on 500e ja siihen lisätään maksutapalisää 22e. Tällöin kulut tästä on 500+22 = 522*0,04092 = 21,36024. Tällöin 22 euron maksutapalisä kattaa kulut.

Huomaa, että maksutapalisä lasketan aina jokaiselle riville. Mikäli laskulla on siis esimerkiksi kolmen osakkeen laskurivit, lasketaan jokaiselle riville oma maksutapalisä. Edellisellä esimerkillä laskun summa olisi 1500 euroa ja siitä maksutapalisää 3 * 22 euroa eli 66 euroa.

Jos laskuriville ei ole lisätty maksutapalisää maksuluokan hinnan määrittelyssä, ei maksutapalisää lisätä kyseiselle riville.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Maksuluokan ikäperusteinen päivitys

Jäsenmaksut voidaan päivittää jäsenistölle maksuluokkaan määritetyn iän perusteella. Tämä toiminto löytyy Maksuluokkien listauksen alapuolelta.

Rasti ensin se maksuluokka, johon ikäperusteinen tarkistus halutaan suorittaa. Vuosi-valikosta valitaan vuosi, johon ikätarkistus kohdistetaan. Eli kuluvan vuoden lopussa voidaan tehdä ikäperusteinen tarkistus jo seuraavan vuoden perusteella valiten valikkoon seuraava vuosi. Painikkeesta Päivitä jäsenet maksuluokkaan (iän perusteella) tehdään maksuluokkien päivitys, jossa lasketaan jäsenen ikä ja katsotaan hänelle sopiva maksuluokka. Tarkistus tehdään ikävuoden perusteella, ei tarkan syntymäpäivän mukaan.

Esimerkki! Jäsenmaksut jaotellaan junioreihin (alle 16-vuotiaat), nuoret (17-21-vuotiaat), aikuiset (22-59-vuotiaat) sekä seniorit (yli 60-vuotiaat). Maksuluokkiin määritellään ikärajat 0-16, 17-21, 22-59 sekä 60-99). Kun maksuluokkiin tehdään ikäperusteinen päivitys, merkitään jokaiselle käyttäjälle hänen ikänsä mukainen maksuluokka.

Maksuluokan lisääminen jäsenille / asiakkaille

Maksuluokka voidaan lisätä massana käyttäjille suoraan maksuluokan yhteydestä. Maksuluokan perustietojen alta löytyy kohta Päivitä jäsenten maksuluokat.

Maksuluokka voidaan lisätä tietylle käyttäjäryhmälle, kaikille tai halutulle jäsennumerojoukolle. Päivityksen voi kohdistaa myös oman seuran jäseniin tai vierasseuralaisiin (Koti-/vierasseurajäsenet), Jäseniin tai asiakkaisiin tai henkilön tila-tietoon, onko hän Aktiivinen: kyllä / ei.

Yleisin tapa on tehdä päivitys kohteena Kaikki tai Jäsennumerot.

Aseta-kohtaan määritetään, lisätäänkö (Lisää) vai poistetaanko (Poista) kyseinen maksuluokka kohderyhmän jäseniltä.

Huomioi! Mikäli maksuluokalle on määritetty ikärajoitteet, kohdistuu maksuluokan päivitys vain kyseisen ikäryhmän käyttäjiin.

Vinkki! Uuden laskutuskauden alkaessa kannattaa poistaa maksuluokka kaikilta valiten Kaikki ja Aseta-kohdasta Poista ja päivittää tämän jälkeen maksuluokka uusille käyttäjille.

Vinkki! Jäsen- ja asiakashaussa voidaan tehdä haku myös Maksuluokan perusteella. Täällä voidaan tarkistaa kuinka monella ja kenellä on haluttu maksuluokka käytössä.


Jäsenen maksuluokkien tarkistus

Jäsenhaussa kannattaa tarkistaa, kuinka monelle maksuluokka on kytketty. 

Esimerkki! Haetaan jäseniä yksittäisen maksuluokan perusteella, ensin Jäsenmaksu aikuiset ja sitten Jäsenmaksu juniorit. Jäsenmaksut aikuiset ja juniorit pitäisi tuottaa tuloksia juuri jäsenten verran. Jos hakutuloksia maksuluokille tulee enemmän, on jollain tuplasti maksuluokkia. Vastaavasti jos tulokset jäävät alle jäsenmäärän, puuttuu joltakin jäsenmaksuluokka.

Yksittäiselle jäsenelle lisätyt maksuluokat voi tarkistaa jäsentiedoista. Siirry jäsenen tiedoissa Laskutustiedot-välilehdelle ja avaa Maksuluokat Näytä/Piilota -kohdasta maksuluokat. Jäsenellä käytössä olevat maksuluokat näkyy rastittuna ja maksuluokkia voi vapaasti muokata. Muista tallentaa tehdyt muutokset!

Huomioi! Kaappirekisterin maksuluokkaa ei tule merkitä jäsenen maksuluokkiin sillä laskutus tapahtuu Kaappirekisterin kaappityypin maksuluokan kautta.