Jäsenet

Jäsentiedoista löytyy perustiedot jäsenyydestä, yhteystiedot, laskutustiedot ja laskut, asetukset tietojen jakoon, tasoitustiedot sekä jäsenelle merkityt tapahtumat. Tiedot jaotellaan omille välilehdilleen. Välilehtien välillä voi liikkua vapaasti ja tallennus tallentaa kaikille välilehdille tehdyt muutokset samalla kertaa. Alleviivatut tiedot välittyvät golfliiton keskusrekisteriin.

Huomioi! Mikäli haluat käsitellä eri jäseniä yhtä aikaa, avaa tiedot omiin selaimiin, esimerkiksi Firefox, Chrome, Edge, ei rinnakkaisille välilehdille tai saman selaimen eri ikkunaan, sillä silloin tiedot voivat sekoittua.

Jäsentiedot

Jäsennumero 
Pelaajan jäsennumero. Yleensä jäseniä ovat kaikki alle 10 000 numerolla olevat. Tarkista tarvittaessa jäsenrekisterin numeroavaruus NexGolfin asiakastuesta.

Vinkki! Liittyykö asiakas seuran jäseneksi? Saat siirrettyä asiakkaan jäsenrekisteriin helposti vain muuttamalla asiakasnumeron jäsennumeroksi. Kaikki historiatieto seuraa mukana. Vapaat jäsennumerot voit tarkistaa kohdasta Lisää uusi jäsen.

Huomioi! Mikäli jäsen eroaa seurasta mutta hänellä on osake, ei häntä voida poistaa rekisteristä vaan hänet pitää siirtää asiakasrekisterin puolelle. Muuta tällöin jäsennumero suoraan asiakasnumeroksi. Vapaat asiakasnumerot voit tarkistaa kohdasta Lisää uusi henkilöasiakas.

Sukunimi 
Jäsenen sukunimi.

Etunimi 
Jäsenen etunimi.

Huomioi! Mikäli jäsenellä on useampi jäsenyys eri seuroissa, jäsenen nimi ja syntymäaika tulee täsmätä täydellisesti keskusrekisterissä toisiinsa, jotta tasoitustiedot yhdistyvät. Tarkista, ettei nimen perässä ole ylimääräisiä välilyöntejä. Mikäli jäsenen nimi on muuttunut, tulee nimen vastata alkuperäistä, jotta tasoitushistorian yhdistyminen onnistuu. Yhdistymisen jälkeen nimi voidaan muuttaa.

Huomioi! Mikäli jäsentä ei löydy jäsenhausta nimen perusteella, tarkista, että suku- ja etunimet on kirjoitettu oikeisiin kenttiin.

Etunimet 
Jäsenen etunimet tarkempaa yksilöintiä varten tarvittaessa.

Perhetunnus 
Perhetunnuksen avulla voidaan yhdistää saman perheen jäsenet. Perhetunnukseen asetetaan perheen pään jäsennumero. Samalle tunnukselle liitetyt perheenjäsenet näkyvät kentän alapuolella ja nimestä pääsee kyseisen jäsenen tietoihin.

Vinkki! Kun perhetunnus on asetettu, voidaan yhteystiedot päivittää helposti kaikille perheenjäsenille perheenpään osoitetietoja muokkaamalla. Tällöin tallennusvaiheessa kysytään, päivitetäänkö sama osoitetieto kaikille perheen jäsenille.

Huomioi! Kysymys esitetään myös perheettömille, eli jäsenille joiden perhetunnus on tyhjä. Osoitetieto ei päivity kenellekään muulle.

Yritys 
Henkilötietoihin voidaan liittää yritys. Mikäli jäsenyys liittyy yritykseen, kirjataan tämä mielellään asiakasrekisterin puolelle henkilöasiakkaaksi.

Lisätietoja 
Kenttään voidaan kirjata lisätietoja jäsenyyteen liittyen, esimerkiksi edellinen seura tai tietoa jäsenmaksuista. Tieto ei näy jäsenelle itselleen. Huomioi kuitenkin, että jäsenellä on oikeus omien tietojen tarkasteluun hänen niitä pyytäessä. Lisätietoja voi tarkastella esimerkiksi pelaajakortilta varauksen yhteydessä.

Sukupuoli 
Jäsenen sukupuoli määrittää mm. tuloskortin slope-arvot, kilpailuiden sarjat ja mahdolliset tasoitusrajat.

Syntymäaika 
Pelaajan syntymäaika.

Huomioi! Mikäli jäsenellä on useampi jäsenyys eri seuroissa, tulee syntymäajan täsmätä muiden jäsenyyksien kanssa, jotta tiedot saadaan yhdistettyä.

KILPAILUT JA KORTIT

Ei greencardia 
Mikäli pelaajalla ei ole greencardia suoritettuna, rastitaan tämä kohta. Tämä tieto estää pelaajalta varauksen tekemisen itse.

Kilpailumenestys 
Kenttään voidaan kirjata tietoa pelaajan kilpailumenestyksestä.

NGU-kortti 
Tieto NGU-kortin omistuksesta.

Tasoituskortti voimassa 
Tieto, onko pelaajalla voimassa olevaa tasoituskorttia. Tämä tieto määrittää Golfliiton keskusrekisterissä eBirdie voimassa -tiedon tilan*. Tieto saadaan automaattisesti myös laskutustapahtumasta kun lasku on suoritettu. Huomaa, että tieto ei palaudu automaattisesti Ei-tilaan!

* Edellyttää eBirdiessä eBirdie voimassa -tiedon automaattista aktivointia rajapinnan kautta.

Pro 
Tieto, onko jäsen ammattilainen. Pro-pelaajan pelitasoitus kilpailuissa on aina 0 ellei kilpailun osallistujatiedoista aseteta kohtaan "Pro / ei-amatööri" EI.

Etukortit 
Premium-ominaisuus. Seura voi luoda omia Etukortteja ja liittää niitä pelaajille. Etukorteista tarkemmin omassa ohjeessa.

 

SARJAKORTTI

Pelaajalle lisätty sarjakortti. Sarjakortin nimeä napsauttamalla pääsee tarkastelemaan, milloin sarjakortilla on pelattu sekä käsittelemään sarjakortin pelikertoja. Sarjakortista tarkemmin omassa ohjeessa.


JÄSENTIEDOT

Kotiseura 
Pelaajan kotiseura. Mikäli seura on jokin muu, tulee jäsenen tietoihin määrittää myös kotiseuran jäsennumero, jotta tiedot kulkevat seurojen välillä oikein.

Huomioi! Kun jäsen liittyy uutena jäsenenä seuraan, tulee hänen seurakseen asettaa kyseinen seura liittymisvaiheessa, jotta tiedot välittyvät keskusrekisteriin. Seuraavana päivänä kun tiedot ovat synkronoituneet, voidaan kotiseura-tieto muuttaa oikeaksi ja lisätä jäsennumero kotiseurassa.

Käyttäjäryhmä 
Määrittää, millaisia varausoikeuksia pelaajalla on. Käyttäjäryhmistä tarkemmin omassa ohjeessa.

Lehden tilaaja 
Tieto lehden tilausmuodosta.

Kuvaus 
Jäsenyyttä tarkentava kuvaus.

Liittymispäivämäärä 
Päivämäärä, jolloin jäsen on lisätty rekisteriin. Tieto tulee automaattisesti kun uusi jäsenyys lisätään.

Huomioi! Tarkista jäsenen liittymispäivämäärä, kun olet palauttamassa poistettua jäsentä takaisin jäsenrekisteriin.

Eroamispäivämäärä 

Jäsenen eroamispäivämäärä, jolloin jäsen on siirretty poistettuihin. Tieto tulee automaattisesti, kun jäsen poistetaan.

Huomioi! Tarkista jäsenen eroamispäivämäärä, kun olet palauttamassa poistettua jäsentä takaisin rekisteriin.

Aktiivinen 
Tieto onko jäsen, aktiivinen. Aktiivinen "Ei" estää jäsenen kirjautumisen NexGolf-järjestelmään.

Huomioi! Tarkista tieto kun olet palauttamassa poistettua jäsentä takaisin rekisteriin.

Huomio! Tieto ei vaikuta keskusrekisterin aktiivisuus-tietoon tai eBirdien voimassaoloon.

Ensiaputaitoinen 
Ensiaputaidot omaava jäsen. Tieto näytetään Valvojalistan tulosteessa, joka voi olla avuksi kentällä liikuttaessa.

Uusi salasana
Jäsenelle voidaan asettaa uusi salasana jäsenen pyynnöstä unohtuneen tilalle. Salasanaa ei lähetetä jäsenelle vaan se kerrotaan hänelle suoraan. Salasana suositellaan vaihdettavan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Luo salasana
Salasana voidaan luoda automaattisesti tekstistä Luo salasana.

Tunnisteet
Tunnisteiden avulla jäseniä voidaan ryhmitellä eri tavoin ja hakea heidän tietojaan eri tunnisteiden perusteella. Tunniste voidaan kytkeä automaattisesti esimerkiksi kaupan tuotteiden kautta. Tunnisteita voidaan lisätä myös jäsenen tiedoissa, valitsemalla valikosta haluttu tunniste ja painamalla Lisää tunniste -painiketta. Tunnisteen voi poistaa siirtämällä sen roskakoriin.

 

OSAKKEET

Listaus pelaajan omistamista osakkeista. Osakkeen numerosta pääsee tarkastelemaan osakkeen tietoja. Osakkeen tiedoissa näkyy myös, kenelle osakkeen pelioikeus on kytketty.

PELIOIKEUDET

Listaus mille osakkeille pelaajalle on ja on ollut pelioikeus.

Estä pelioikeustiedon näkyminen myös muille, kuin kotikentälle 
Jäsenen tietoihin voidaan määrittää, välittyykö hänen pelioikeustietonsa muille kentille. Jäsen voi muokata tätä asetusta myös itse omissa tiedoissaan.
 

PELILIPUT

Listaus jäsenelle nimetyistä pelilipuista sekä niiden käyttökerrat. 
 

Painikkeet

Peliliput 
Voidaan nimetä pelilippuja pelaajalle. Pelilipuista tarkemmin omassa ohjeessa.

Poista jäsen 
Jäsen voidaan poistaa aktiivisesta rekisteristä. Poistettu jäsen siirtyy poistettuihin ja löytyy jäsenrekisteristä haulla Status: Poistetut. Poistettu jäsen voidaan palauttaa jäsenrekisteriin Palauta jäsen -painikkeesta tai poistaa rekisteristä kokonaan Vapauta jäsennumero -painikkeesta. Tällöin jäsen poistetaan kokonaan rekisteristä ja jäsennumero voidaan käyttää uudelle jäsenelle.

Huomioi! Jäsenellä ei saa olla avoimia laskuja poistettaessa. Laskut täytyy korjata tai hyvittää jotta avoinna-summa on 0 euroa. Pyydä tarvittaessa apua asiakastuesta.

Huomioi! Osakasta eli jäsentä, joka on osakkeen omistaja, ei voi poistaa. Mikäli hän ei maksa enää jäsenmaksua, tulee hänet siirtää asiakasrekisterin puolelle. Tällöin muutetaan vain jäsennumero asiakasrekisterin numerolle.

Huomioi! Kun jäsen palautetaan, tulee tarkistaa hänen Aktiivinen-tila. Poistossa tila muuttuu Ei-muotoon mutta tilaa ei palauteta automaattisesti palautuksen yhteydessä. Tarkista myös jäsenen eroamispäivämäärä.