Kenttien varausraportit

Kenttien varausraportti kertoo tilastoja varausten määristä eri kentillä ja eri kanavien kautta. Raportti kertoo myös kierrokset käyttäjäryhmittäin, vierasvaraukset seuroittain sekä kierrokset kertapelioikeystyypeittäin. 

Aloitusaika
Mistä alkaen varausraporttia haetaan. Raporttia voidaan tarkastella kellonajan tarkkuudella. Aika syötetään muodossa pp.kk.vvvv tt:mm. Ilman kellonaikaa haettaessa kellonaika on oletuksena 00:00.

Päättymisaika
Mihin saakka varausraporttia haetaan. Raporttia voidaan tarkastella kelloanajan tarkkuudella. Aika syötetään muodossa pp.kk.vvvv. Ilman kellonaikaa haettaessa kellonaika on oletuksena 23:59.

Kenttä
Miltä kentältä tuloksia tarkastellaan. Oletuksena haetaan kaikkien kenttien tiedot yhteensä.

Kenttien varausraportissa jaotellaan varaukset eri varaustapojen mukaan. Yläotsikko on jaoteltu tarkemmin eli se sisältää sisennettyjen alaotsikoiden luvut. Luvuissa ensimmäinen numero kertoo vahvistettujen varausten määrän ja toinen luku vahvistamattomien varausten määrän. Suluissa on näiden yhteenlaskettu määrä.

Vahvistettujen ja vahvistamattomien varausten määrät on eritelty. Suluissa on varausten kokonaismäärä. Yläotsikko sisältää sen alla olevat sisennettyjen otsikoiden luvut.

Jotta kierroksia kertapelioikeustyypeittäin voidaan seurata, tulee seuran asetuksista olla asetettuna Varausten pelioikeustyyppien tilastointi käytössä: kyllä sekä varaukseen merkitä käytetty kertapelioikeustyyppi.

Kaikki varaukset yhteensä (vahvistetut + vahvistamattomat)
Sisältää Oman seuran jäsenille tehdyt varaukset, Vierasvaraukset, Kilpailukierrokset / omat jäsenet sekä vieraat.

Pelattu 9-reikäisenä 18-reikäisellä kentällä
Kertoo, kuinka moni kaikista varauksista on merkitty 9-reikäisiksi kierroksiksi.

Lähtöjen täyttöaste, jotka asetettu varattaviksi vain 9-reikäisinä
Kertoo prosenttimääräisesti kuinka paljon 9-reikäisiksi asetetuista lähdöistä on varattu.

Oman seuran jäsenille tehdyt varaukset (vahvistetut+vahvistamattomat)
Kuinka moni varauksista on tehty oman seuran jäsenille.

Vierasvaraukset (vahvistetut+vahvistamattomat)
Kuinka moni varauksista on tehty muiden seurojen pelaajille.

www.teetime.fi (vahvistetut+vahvistamattomat)
Kuinka moni vierasvarauksista on tehty Teetime-ajanvarauksen kautta.

Muut vierasvaraukset (vahvistetut+vahvistamattomat)
Jäsenten ja caddiemasterin tekemät varaukset muiden seurojen pelaajille.

Kilpailukierrokset / omat jäsenet
Omille jäsenille merkityt kilpailukierrokset. Kilpailukierrokseksi lasketaan, kun pelaajalle on merkitty lähtöaika.

Kilpailukierrokset / vieraat
Muiden seurojen jäsenille merkityt kilpailukierrokset. Kilpailukierrokseksi lasketaan, kun pelaajalle on merkitty lähtöaika.

Internetvarausprosentti (Oman seuran jäsenten varaukset jotka eivät ole caddiemasterin tekemiä)
Kertoo, kuinka monta prosenttia on jäsenten itsensä tekemiä varauksia.

Jäsenten tekemät varaukset oman seuran jäsenille yhteensä
Kuinka paljon varauksia jäsenet ovat tehneet itselleen ja muille saman seuran jäsenille. Sisältää seuraavat kaksi riviä, vahvistetut ja vahvistamattomat varaukset.

Oman seuran jäsenten tekemät vahvistetut jäsenvaraukset
Kuinka paljon jäsenten tekemistä varauksista on vahvistettu.

Oman seuran jäsenten tekemät vahvistamattomat jäsenvaraukset
Kuinka moni jäsenten tekemistä varauksista on vahvistamatta.

Oman seuran jäsenten tekemät perutu jäsenvaraukset
Kertoo kuinka paljon jäsenten tekemistä varauksista on peruttu.

Oman seuran jäsenten tekemät vierasvaraukset
Kuinka monta varausta jäsenet ovat tehneet muiden seurojen pelaajille.

Caddiemasterin tekemät varaukset oman seuran jäsenille yhteensä
Kuinka monta varausta caddiemaster on tehnyt oman seuran jäsenille. Sisältää seuraavat kaksi riviä, vahvistetut ja vahvistamattomat varaukset.

Caddiemasterin tekemät vahvistetut jäsenvaraukset
Kuinka moni caddiemasterin tekemistä jäsenvarauksista on vahvistettu.

Caddiemasterin tekemät vahvistamattomat jäsenvaraukset
Kuink monta caddiemasterin tekemää varausta on vahvistamatta.

Caddiemasterin tekemät perutu jäsenvaraukset
Kuinka moni caddiemasterin tekemistä jäsenvarauksista on peruttu.

Caddiemasterim tekemät vierasvaraukset
Kuinka monta vierasvarausta caddiemaster on tehnyt.

Kierrokset käyttäjäryhmittäin

Kierrokset käyttäjäryhmittäin kertoo kuinka paljon eri käyttäjäryhmien pelaajat ovat pelanneet peruskierroksia ja kilpailukierroksia.

Kierrokset on eritelty käyttäjäryhmittäin. Ensimmäinen luku kertoo varattujen pelikierrosten määrän ja toinen luku kilpailukierrosten määrän. Suluissa on kierrosten määrä yhteensä.

Vierasvaraukset seuroittain

Raportti listaa varausten sekä kilpailuiden määrän seuroittain. Seurat ovat järjestyksessä suurimmasta pienimpään. Mikäli seuran asetuksissa on sallittu, voi seurana olla myös Tuntematon seura. Jos kentällä on käytössä Pay&Play-varaukset, näkyy Teetimen kautta tehtyjen seurattomien pelaajien varaukset listassa **** -nimellä.

Seuran nimen yhteydessä eritellään varausten määrä, yksilökilpailuiden osallistujien määrä sekä joukkuekilpailuihin osallistuneiden määrät.

Kierrokset kertapelioikeustyypeittäin

Raportti listaa ensin kaikki kertapelioikeustyypit ja niiden käyttökerrat. Kaikkien kertapelioikeustyyppien alla on käyttäjäryhmittäin eroteltu käytettyjen kertapelioikeuksien määrä.