Osaketyypit

Osaketyyppi määrittää osakkeelle mm. pelioikeuksien määrän, osakkeen äänimäärän, yhtäaikaisten pelioikeuksien käyttäjien määrä sekä viikko-osakkeen tiedot, jos kyseessä on viikko-osake.

Osaketyypit luodaan kerran ennen osakkeiden luomista. Tarvittaessa osaketyypin tietoja voidaan muokata, jos niihin tulee muutoksia.

Nimi 
Osakkeelle annetaan nimi, jolla se tunnistetaan. Esimerkiksi A-osake.

Tyyppitunniste 
Tunniste, lyhenne, jota käytetään osakkeen numeroinnin yhteydessä. 

Pelioikeuden haltijoiden määrä 
Määrittää kuinka monta pelioikeutta osakkeelle voidaan nimetä. Caddiemaster voi ylittää pelioikeutettujen määrän mutta tästä annetaan ilmoitus.

Äänimäärä 
Kertoo, montako ääntä kyseinen osaketyyppi käsittää. Äänimäärä kirjataan aina kokonaisuudessaan osakkeen ensisijaiselle omistajalle.

Yhtäaikaiset pelioikeuden käyttäjät 
Kuinka monella pelioikeutetulla voi olla yhtä aikaa varauksia kentälle kyseiselle osakkeelle.

Varausmarginaali (minuuttia) 
Määrittää kuinka monta minuuttia pelioikeus on käytössä. Kun varauksen alusta on kyseinen minuuttimäärä ohitettu, voidaan varaus tehdä seuraavalle pelioikeutetulle. Huomioi myös yhtäaikaisten pelioikeuksien määrä.

Salli osaketyypin nimeämättömät pelioikeudet 
Määrittää, voiko osakkeelle tehdä varauksia muut kuin osakkeelle nimetyt pelioikeutetut.

Viikko-osake 
Kytketään käyttöön, jos osake on käytössä vain tiettynä viikkona. Kysy viikko-osakkeen muista asetuksista ja käytöstä erikseen asiakastuesta.

Käyttäjäryhmä 
Osaketyypille voidaan määrittää käyttäjäryhmä, johon pelioikeutetut siirretään. Kun osakkeen omistaja tekee pelioikeusilmoituksen, siirretään pelioikeutettu automaattisesti kyseiseen käyttäjäryhmään. Pelioikeusilmoitusten vahvistamisessa voidaan vielä varmistaa pelioikeutetun siirto kyseiseen käyttäjäryhmään. Kun pelioikeus liitetään hallinnan puolella, ehdotetaan kyseistä käyttäjäryhmää pelioikeutetulle.

Salli osakkaan pelioikeusilmoitukset 
Määrittää voiko osakkeen omistaja tehdä itse pelioikeusilmoituksen omassa käyttöliittymässään. Osakas voi nimetä pelioikeuden itselleen tai toiselle henkilölle. Ohje, kuinka osakas voi lisätä pelioikeuden itse.

Lisätieto 
Osaketyyppiin liittyvä lisätieto. Näkyy vain osaketyypin tiedoissa.