Sarjat

Kilpailuun tulee määritellä sarjat, ketkä kilpailuun voivat osallistua. Pelaaja voi osallistua vain yhteen sarjaan.

Huomioi! Mikäli eri sarjojen pelaajat pelaavat eri määrän kierroksia, tulee näille sarjoille luoda omat kilpailut. Pelaajien tulee pelata kaikki kilpailuun määritetyt kierrokset. Tämä ei koske Eclectic-kisaa.

Kilpailu-osion Sarjapohjat-sivulla voidaan määrittää sarjan perustiedot ja tallentaa tiedot pohjaksi. Lisättäessä sarjoja kilpailuun, voidaan sarjapohjan avulla täyttää sarjan perustiedot ja muokata tietoja kisakohtaisesti. Näin kaikkia tietoja ei tarvitse joka kerta määrittää alusta alkaen. 

Käytettävä sarjapohja valitaan valikosta ja Hae-painike täyttää sarjapohjan tiedot kenttiin. Muista tarkistaa ja täydentää puuttuvat tiedot, esimerkiksi joukkuekilpailuissa joukkuueen koko. Tietoja voi tarvittaessa muokata.

Sarjan tiedot

Sarjan tietoihin määritetään pakollisina tietona sarjan nimi, sukupuoli ja tulostyyppi, tasatulosratkaisu sekä SAT-laskennan tapa.

Nimi 
Sarjan nimi näkyy pelaajalle, jonka mukaan hän valitsee mihin sarjaan osallistuu. Kuvaavassa nimessä on tieto, onko sarja yleinen vai miesten tai naisten kisa, tulostyyppi, mahdollinen tasoitusraja ja mahdollinen ikäraja.

Kuvaus
Kuvaus sarjasta. Kuvaus ei näy pelaajille.

Sukupuoli
Määrittää onko kyseessä miesten, naisten vai yleinen, kaikille suunnattu sarja.

Tulostyyppi
Määrittää millä tulostyypille tulokset lasketaan oletuksena. Kilpailun tuloksissa voidaan tarkastella tuloksia myös muilla tulostyypeillä.

Maksimilyöntimäärä / reikä
Määrittää, montako lyöntiä reikäkohtaisesti maksimissaan lasketaan tuloksiin. Oletuksena määrä on par + 2 + reiän tasoituslyönnit. Kenttä näkyy vain kun tulostyyppinä on valittuna Maksimitulos Hcp tai Maksimitulos Scratch.

Maksimilyöntim. tyyppi 
Määrittää millä tavoin maksilyöntimäärä lasketaan. Kenttä näkyy vain kun tulostyyppinä on valittuna Maksimitulos Hcp tai Maksimitulos Scratch.

 • Suhteessa PAR:iin (PAR + lisäys)
  maksimilyöntimäärä lisätään reiän PAR-lukuun.
 • Suhteessa omaan PAR:iin (oma PAR + lisäys)
  maksimilyöntimäärä lisätään pelaajan omaan reikäkohtaiseen PAR-lukuun.
 • Absoluuttinen (sama maksimi kaikilla)
  maksimilyöntimäärän arvo jokaisella reiällä. Jos arvo on 8 ja tulos on 9, lasketaan tulos aina 8 lyönnin mukaan.

Max. osallistujia
Kilpailuun voidaan rajata sarjakohtaisesti maksimi osallistujamäärä, kuinka paljon sarjaan voi osallistua. Rajoitus rajaa vain jäsenten tekemiä ilmoittautumisia. Caddiemaster voi ylittää rajoituksen.

Modifioitu pistebogey 
Valitaan mikäli tulokset halutaan laskea yleisestä poikkeavalla tavalla:

 • Albatrossi: 8 pistettä
 • Eagle: 5 pistettä
 • Birdie: 2 pistettä
 • Par: 0 pistettä
 • Bogey: -1 piste
 • TuplaBogey tai huonompi: -3 pistettä

Joukkueessa pelaajia
Määritetään joukkueiden koko. Kenttä näkyy vain kun kilpailutyyppinä on joukkuekilpailu.

Prosenttitas.kertoimet (esim. 60/40) 
Joukkueen eri pelaajien tasoituksesta huomioitava prosentti-osuus. Prosenttiosuuksien erotinmerkkinä on kauttaviiva ( / ). Prosentti-osuuksia voi olla useampiakin, esimerkiksi 50/30/20. Kenttä näkyy vain kun kilpailutyyppinä on joukkuekilpailu.

Prosenttitasoituskertoimet jaetaan joukkueen pelaajille kenttään määritellyssä järjestyksessä aloittaen pienimmällä tasoituksella pelaavasta. Mikäli prosenttitasoituksia ei riitä jokaiselle joukkueen pelaajalle, huomioidaan muiden pelaajien tasoitukset täysimääräisinä.

Rajoita tasoitus pienimpään slopeen
Joukkueen slope ei voi olla suurempi kuin joukkueen pienin slope on. Kenttä näkyy vain kun kilpailutyyppinä on joukkuekilpailu.

Tuloksia / joukkue 
Kuinka monen pelaajan tulos huomioidaan BestBall-kilpailussa. Kilpailun tuloksissa voidaan tarkastella tuloksia eri arvoilla. Kenttä näkyy vain kun kilpailutyyppinä on joukkuekilpailu.

Tasatulosratkaisu
Päädyttäessä tuloksissa tasatulokseen, määritetään millä perusteella tuloksia vertaillaan. Mikäli määritetyn tasatulosratkaisunkin jälkeen ollaan tasatuloksessa, arvotaan parempi pelaaja. Osallistujan tietoihin voidaan merkitä järjestys tasatuloksessa jolloin tuloslistat saadaan haluttuun järjestykseen.

 • Matemaattinen
  tasatulosratkaisussa verrataan viimeisten reikien tuloksia. Vertailu aloitetaan 72 reiän mukaan, jonka jälkeen verrataan 36 reikää, 18, 9, 6, 3, 1. Mikäli pelaajat ovat edelleen tasoissa, ratkaisee voittajan arpa.
 • Ensin slope, sitten tarkka tasoitus
  tasatulosratkaisussa verrataan ensin pelaajien slopea ja tämän jälkeen pelaajien tarkkaa tasoitusta. Pienempi tasoitus vertailussa voittaa. Mikäli pelaajat ovat edelleen tasoissa, ratkaisee voittajan arpa.
 • Ensin slope, sitten matemaattinen
  tasatulosratkaisussa verrataan ensin pelaajien slopea ja tämän jälkeen verrataan tuloksia matemaattisesti. Slopen vertailussa pienempi tasoitus voittaa. Mikäli pelaajat ovat edelleen tasoissa, ratkaisee voittajan arpa.
 • Tarkan tasoituksen mukaan - pienemmän tasoituksen omaava pelaaja voittaa. Mikäli pelaajien tasoitukset ovat yhtä suuret, ratkaisee voittajan arpa.

Tasoituskerroin
Määritetään käytettävä tasoituskerroin. Kerroin kirjoitetaan desimaalimuodossa, esimerkiksi 3/4 tasoitusta kirjoitetaan muodossa 0,75.

Sarjan rajoitukset

HCP min.
Pienin tasoitus, jolla sarjaan voi osallistua. Arvo 0 rajaa plus-tasoituksella pelaavat pelaajat pois sarjasta eli jos rajoitusta ei alas päin ole, jätetään kenttä tyhjäksi.

HCP max. 
Suurin tasoitus, jolla sarjaan voi osallistua. Jos rajoitusta ei ole, kentän voi jättää tyhjäksi.

Ikä min.
Pienin ikä, jolla sarjaan voi osallistua. Jos ikärajoitusta ei ole, kentän voi jättää tyhjäksi.

Ikä max. 
Suurin ikä, jolla sarjaan voi osallistua. Jos ikärajoitusta ei ole, kentän voi jättää tyhjäksi.

CUT kierroksen jälkeen
Kierroksen numero, jonka jälkeen suoritetaan jatkokierroksille pääsevien rajaus.

CUT - jatkoon pääsee 
Kuinka monta pelaajaa pääsee jatkoon rajauksen jälkeen.

Tee miehet 
Miesten oletustee. Kilpailun perustiedoissa voidaan sallia poikkeava tee ja poikkeava tee määritetään osallistujan tiedoissa.

Tee naiset 
Naisten oletustee. Kilpailun perustiedoissa voidaan sallia poikkeava tee ja poikkeava tee määritetään osallistujan tiedoissa.

Suurin annettava tasoitus miehet 
Miehille annettava suurin tasoitus.

Suurin annettava tasoitus naiset 
Naisille annettava suurin tasoitus.

SAT-laskenta
Lasketaanko suurin annettava tasoitus pelaajan tarkasta tasoituksesta vai slopesta.

Tulosten lisätiedot
Sarjan tietoihin voidaan kirjata muita kilpailuun liittyviä tuloksia, esimerkiksi lisäkilpailut "lähimmäksi lippua" ym.

Käytä kilpailun yleisiä hintatietoja 
Oletuksena kilpailussa käytetään kaikille sarjoille yhteisiä hintoja. Sarjakohtaisesti voidaan kuitenkin halutessa määrittää omat hinnat.