Hinnastot

Pelaajille voidaan antaa mahdollisuus maksaa peliaikansa suoraan ilmoittautumisen yhteydessä tai jälkikäteen. Hinnat voidaan määrittää vain tietyille käyttäjäryhmille tai tietyille käyttäjäryhmille sekä Muut-ryhmälle eli kaikille on jokin hinta tarjolla.

Huomioi myös käyttäjäryhmän asetus NexGolf varauksen maksaminen käytössä. Käyttäjäryhmällä tulee olla siis mahdollisuus maksun suorittamiseen.

Kopioi tiedot hinnastosta
Aikaisemmin luotuja hinnastopohjia voidaan käyttää alustana määriteltäessä uusia hinnastoja. Valitsemalla hinnaston valikosta, täydentyy kyseisen hinnaston tiedot sivulle.

Nimi
Hinnastoa kuvaava nimi.

Valitut kentät
Kentät, joilla kyseinen hinnasto on käytössä.

Aloituspäivä ja Lopetuspäivä
Päivämäärät, jolloin hinnasto on voimassa.

Aloitusaika ja Lopetusaika
Kellonaikaväli, jolloin hinnastoa käytetään.

Viikonpäivät
Viikonpäivät, jolloin kyseinen hinnasto on aikavälillä käytössä.

Käyttäjäryhmät
Hinnat lisätään käyttäjäryhmille. Yleiset käyttäjäryhmät ovat Muut eli kaikki muut ryhmät, joille ei ole hintaa määritetty sekä Vieraat eli muut kuin oman seuran jäsenet.

Hinnan määrittäminen käyttäjäryhmille

Hinnat määritellään käyttäjäryhmäkohtaisesti. Ryhmä Muut käsittää kaikki loput käyttäjäryhmät, joille ei ole määritetty hintaa. Ryhmä Vieraat käsittää kaikki muiden seurojen pelaajat.

Käyttäjäryhmä valitaan valikosta ja lisätään listalle Lisää-painikkeesta. Tarvittaessa ryhmän voi poistaa Poista-painikkeesta.

Maksu pakollinen
Maksu voidaan asettaa pakotetuksi, jolloin varaus tulee maksaa varauksen teon yhteydessä. Toistaiseksi maksaminen ei ole mahdollista mobiilisovelluksessa. Varauksen voi tehdä ilman maksamista, vaikka tämä olisi asetettu pakotetuksi.

Hinnat määritellään 18 reiän ja 9 reiän mukaan. Hinnat voidaan jaotella myös iän perusteella.

Ikäryhmät jaotellaan ylimmälle riville alkaen 0 ikävuodesta. Seuraava ikäryhmä alkaa siitä, mihin edellinen päättyi.

Hintaryhmä tallennetaan kun painetaan Lisää-painiketta ja hintaryhmän alla näkyy Poista-painike.

Käyttäjäryhmän kaikki hinnat voi tarvittaessa poistaa vasemmalla olevasta Poista-painikkeesta.

Kun kaikki tarvittavat tiedot hinnastolle on määritetty, aktivoituu Tallenna hinnasto -painike.