Käyttöasteraportti

Käyttöasteraportin avulla voidaan tarkastella kentän täyttöastetta eri aikoina. Käyttöastetta voidaan tarkastella tunnin tarkkuudella ja halutuilta viikonpäiviltä. Raportti näyttää eri viikonpäiville haetulta aikaväliltä käyttöasteen.

Päivämäärä (alku)
Mistä alkaen käyttöasteraporttia halutaan tarkastella.

Päivämäärä (loppu)
Mihin saakka käyttöasteraporttia halutaan tarkastella.

Aika (alku)
Mistä kellonajasta alkaen raportti näytetään.

Aika (loppu)
Mihin kellonaikaan saakka raportti näytetään.

Viikonpäivät
Viikonpäivät, jotka raportissa halutaan esittää.

Kenttä
Oletuksena raportti näytetään kaikilta kentiltä mutta käyttöastetta voi tarkastella myös kenttäkohtaisesti.

Tarkkuus (tunteina)
Oletuksena käyttöaste esitetään kahden tunnin jaksoissa. Halutessaan tarkkuutta voi säätää 1-4 tunnin jaksoihin. 

Haetulle aikavälille lasketaan tarjolla olevien aikojen määrä sekä varattujen aikojen määrä. Suljettuja aikoja ei lasketa tarjolla oleviin aikoihin.

Käyttöasteet esitetään värein:

Punainen
Yli 70 prosenttia tarjolla olevista ajoista on varattu.

Keltainen
40-70 prosenttia tarjolla olevista ajoista on varattu.

Vihreä
20-40 prosenttia tarjolla olevista ajoista on varattu.

Valkoinen
Alle 20 prosenttia tarjolla olevista ajoista on varattu.