Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä on Premium Club -lisäominaisuus. Kun seuralla on käytössään Premium Club -voivat he lähettää push-viesteinä tiedotteita asiakkailleen. Push-viestit tavoittavat kaikki seuran jäsenet ja asiakkaat, jotka ovat kertaalleen kirjautuneet NexGolfin mobiilisovellukseen.

Markkinointiviestintää voidaan tehdä suoraan tältä sivulta tai kerätä halutut vastaanottajat jäsen- ja asiakashaussa ja siirtyä sieltä markkinointiviestintään.

Otsikko
Viestin otsikko.

Viesti
Viestin sisältö. Viesti voi olla maksimissaan 255 merkkiä pitkä. Jäljellä oleva merkkimäärä näkyy viesti kentän oikealla puolella. Viestissä ei voi käyttää muotoiluja.

Vastaanottajat
Vastaanottajat voidaan valita käyttäjäryhmän tai viestintäryhmän perusteella tai määritellä vastaanottajat vapaasti.

 • Käyttäjäryhmä
  Jäsenelle tai asiakkaalle määritetty käyttäjäryhmä.
 • Viestintäryhmä
  Määritellyn viestintäryhmän jäsenet.
 • Vastaanottavat tunnisteet
  Viesti voidaan osoittaa myös tietyn tunnisteen omaaville jäsenille.
 • Käyttäjät
  Kenttään voidaan kirjoittaa vapaasti jäsennumerot tai puhelinnumerot, kenelle viesti lähetetään. Myös jäsen- ja asiakashausta kerätyt vastaanottajat listataan tähän kenttään.

Huomioi! Tarkista, ettei vastaanottajissa ole päällekkäisyyksiä. Jos vastaanottajat määritetään vapaasti, ei käyttäjäryhmää tarvitse välttämättä enää valita. Käyttäjäryhmän valinta ottaa mukaan kaikki käyttäjäryhmän jäsenet.

Vastaanottajia (push)
Push-viestien vastaanottajien määrä päivittyy riville. Push-viestin voivat vastaanottaa kaikki he, jotka ovat joskus kirjautuneet seuran tunnuksilla NexGolfin mobiilisovellukseen.

Vastaanottajia (sms)
Tekstiviestinä viestin vastaanottajien määrä. Viesti lähetetään tekstiviestinä jos pelaaja ei ole koskaan kirjautunut mobiilisovellukseen ja häneltä löytyy matkapuhelinnumero. Rivi ei näy jos SMS-lähetystä ei ole valittuna.

Lähetä lopuille viesti SMS:nä
Viestin lähetys tulee erikseen valita lähetettäväksi tekstiviestinä heille, ketkä eivät käytä NexGolfin mobiilisovellusta.

Ohita asetusten markkinointikielto
Pelaaja voi määrittää omissa asetuksissaan, vastaanottaako hän mainoksia mainostajilta. Mikäli tätä asetusta ei haluta huomioida, vaan viesti halutaan lähtemään kaikille vastaanottajille, rastitaan tämä kohta.

Viesti lähetetään Lähetä viesti -painikkeesta ja lähetyksen jälkeen saadaan yhteenveto lähetettyjen viestien määrästä.

Sivun alaosassa näkyy kaikki lähetetyt viestit.

Lähetetty
Milloin viesti on lähetetty.

Otsikko
Viestille määritetty otsikko.

Viesti
Lähetetyn viestin sisältö.

Vastaanottajia (push)
Kuinka monelle viesti on lähtenyt push-viestinä.

Vastaanottajia (sms)
Kuinka monelle viesti on lähtenyt tekstiviestinä.

Lukijoita
Kuinka moni viestin vastaanottaja on avannut viestin. Tekstiviestit merkitään heti luetuiksi sillä niiden lukemista ei voida seurata.Viesti näkyy vastaanottajalla NexGolfin mobiilisovelluksessa puhekuplan alla.