Pelioikeusstatuksen jakaminen

Pelioikeusstatuksen jakamisella seurat voivat jakaa pelioikeutettujen pelaajien pelioikeusstatuksen muiden NexGolf-seurojen kanssa. 

Seuran asetuksissa on kohta Salli pelaajan pelioikeustiedon jakaminen muille kentille, jonka muuttamalla 'Kyllä' muotoon, sallii tietojen siirtymisen toisiin seuroihin. Mikäli seura haluaa vastaanottaa tietoja pelioikeustiedoista muista seuroista, tulee asetuksen Ota vastaan ilmoitus pelaajan pelioikeustiedosta olla 'Kyllä' muodossa.

Mikäli kyseessä on jokin muu kuin osakesidonnainen pelioikeus, joka seurassa vastaa osakepelioikeutta, esim junioripelioikeus, lisätään tieto pelaajan käyttäjäryhmään. Kun käyttäjäryhmässä on asetus Sitoutunut pelioikeus: 'Kyllä' muodossa, käyttäjäryhmiin kuuluvien pelaajien tiedoissa välitetään tieto sitoutuneesta pelioikeudesta vieraskentille.

Mikäli jäsenellä on pelioikeus, oma osake, vuokrattu pelioikeus osakkeesta tai muuten nimetty pelioikeus käyttäjäryhmästä, hänen profiilissaan näkyy kohta Estä pelioikeustiedon näkyminen myös muille, kuin kotikentälle. Jos asetus on 'Ei', ei estoa tehdä ja pelioikeustiedot välittyvät toisiin seuroihin.

Tiedon välittyminen toisiin NexGolf-seuroihin

Pelioikeustieto välittyy toisiin seuroihin lyhteinä varauksen perässä.

Oman osakkeen pelioikeus (OP)
Mikäli pelaaja on osakas ja hänelle on kytketty NexGolfin osakerekisterissä kuluvalle kaudelle pelioikeus omistamaansa osakkeeseen, hänellä on Oman osakkeen pelioikeus. Tämä näkyy ajanvarauksen päiväkalenterissa pelaajan tasoituksen vieressä olevana OP-merkintänä.

Vuokrapelioikeus (VPO)
Mikäli pelaajalle on kytketty NexGolfin osakerekisterissä kuluvalle kaudelle pelioikeus, mutta sellaiseen osakkeeseen, jonka omistaja hän ei ole, näkyy ajanvarauksen päiväkalenterissa pelaajan tasoituksen vieressä merkintä VPO (vuokrapelioikeus). 

Muu pelioikeus (RY)
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Käyttäjäryhmän asetuksissa on kohta Sitoutunut pelioikeus. Mikäli pelaaja kuuluu tällaiseen käyttäjäryhmään (esim. junioripelioikeus, yhdistyspohjaiset kentät, jne.), näkyy ajanvarauksen päiväkalenterissa pelaajan tasoituksen vieressä merkintä RY.

Pelioikeustieto näkyy varauskalenterissa pelaajan nimen alla.