INFO-TV

Info-TV:n avulla voidaan jakaa klubin televisiojärjestelmässä esimerkiksi kentän ajanvaraus-näkymää tai muuta ajankohtaista tietoa.

Info-TV:n sivulla näkyy luodut kanavat. Nimestä napsauttamalla pääsee käsittelemään kyseistä kanavaa tarkemmin. Uuden kanavan voi luoda Lisää-painikkeesta.

Nimi
Kanavan nimi. Nimessä ei saa olla välilyöntejä.

Kuvaus
Kuvaus kanavan sisällöstä. Kuvaus ei näy ulos.

Aktiivinen
Kanava tulee aktivoida, jotta se voidaan esittää.

Julkinen
Jotta kanavaa voi tarkastella ilman salasanaa, tulee sen olla julkinen.

Näkymät

Kanavan nimestä napsauttamalla päästään käsiksi kanavan näkymiin. Näkymän etusivulta nähdään koostetusti mitä näkymiä on käytössä sekä niiden sijainti ruudulla.

Kun näkymä on luotu, päästään näkymän nimestä määrittämään tarkemmin kyseisen näkymätyypin tarkemmat asetukset.

Näkymien perustiedot

Kaikkien näkymien perustiedoissa määritetään samat asetukset.

Nimi
Nimi kertoo, mikä näkymä on kyseessä.

Vasen siirtymä
Mistä kohdin vasemmasta laidasta katsottuna näkymä alkaa. Tieto määritetään prosenteissa.

Yläsiirtymä
Mistä kohdin yläreunasta katsottuna näkymä alkaa. Tieto määritetään prosenteissa.

Leveys
Kuinka suuren osuuden leveydestä näkymä vie. Kun leveys määritetään prosentteina, tulee luvun perään kirjoittaa %-merkki. Mikäli leveydeksi kirjataan vain luku, käsitellään luku pikseleinä.

Korkeus
Kuinka suuren osuuden korkeudesta näkymä vie. Kun korkeus määritetään prosentteina, tulee luvun perään kirjoittaa %-merkki. Mikäli korkeudeksi kirjataan vain luku, käsitellään luku pikseleinä.

Aktiivinen
Onko kyseinen näkymä aktiivinen.

Testiväri
Testiympäristössä eri näkymät rajataan väreillä, jolloin on helpompi hahmottaa, mihin kohtaan eri näkymät sijoittuvat.

Tarkista, että näkymät eivät sijoitu toistensa päälle.

Kilpailunäkymä

Info-TV:n rinnalla on käytössä kilpailuihin kehittyneempi Live Scoring-näkymä. Kilpailunäkymiä Info-TV:n kautta ei suositella enää käytettävän. Live Scoring -näkymän voi liittää Info-TV:n web-näkymään.

Web-näkymä

Web-näkymään voidaan lisätä mikä tahansa web-sivun näkymä, esimerkiksi ravintolan lounaslista tai Live Scoringin näkymä.

Linkkejä voi olla useampia ja niiden näyttöaikaa ja järjestystä voi muutella. Uusi linkki lisätään Lisää-painikkeesta. Olemassaolevaa linkkiä voi muokata rivin lopusta Muokkaa-tekstistä.

Http-osoite
Osoite, jossa näytettävä sivu sijaitsee. Osoitteen täytyy sisältää myös alkuosa http:// tai ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://.

Näyttöaika
Näyttöaika määritetään sekunneissa, kuinka kauan sivua näytetään.

Järjestysnumero
Määrittää missä järjestyksessä sivut näytetään.

HTML-näkymä

HTML-näkymässä voi luoda vapaasti sisältöä ja sisällössä voi käyttää perusmuotoiluja kuten lihavointia ja kursivointa ym.

Lähtönäkymä

Lähtönäkymässä voidaan esittää kentän lähtöaikoja halutulta kentältä, halutulta aikajaksolta.

Kenttä
Kenttä, minkä kentän lähdöt näytetään.

Minuutteja ennen lähtöä
Kuinka monta lähtöä ennen kuluvaa hetkeä lähtöjä näytetään. Arvo määritetään minuuteissa.

Minuutteja lähdön jälkeen
Kuinka monta lähtöä kuluvan hetken jälkeen näytetään. Arvo määritetään minuuteissa.

Fonttikoko
Lähtönäkymän kokoa voidaan säätää fonttikoolla. 

Esikatsele näkymää

Kanavan perustiedoissa ja näkymien yhteydessä on painike Esikatsele kanavaa. Tätä klikkaamalla voi tarkastella miltä kanava näyttää ja kuinka se toimii, ennen sen julkaisua.

Tämän esimerkkikuvan Info-TV -näkymä on jaettu neljään eri osaan. Oikealla ylhäällä on web-näkymä, jonka osoite ei ole kunnossa. Web-näkymän osoite pitää siis tarkistaa. Näkymien reunoilla on värilliset viivat, joiden perusteella voi esikatselussa hahmottaa, mistä näkymästä on kyse.

Info-TV-kanavan näyttäminen

Info TV avataan käyttöön kirjoittamalla osoite uuteen selainikkunaan. Osoite on muotoa https://seuranlyhenne.nexgolf.fi/seuranlyhenne/infotv/kanavannimi. Täydennä seuranlyhenne ja kananvannimi kohtiin oman seurasi lyhenne ja luomasi kanavan nimi. Huom. isot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä! 

Jotta kanava näkyy, täytyy kanavan perustiedoissa olla määritelty, että kanava on julkinen ja aktiivinen. Esittää voi vain yhtä kanavaa kerrallaan.

Kanava avautuu omaan ikkunaan, jossa ei näytetä selaimen painikkeita. Ikkunan voi sulkea oikean ylänurkan painikkeista tai Alt- ja F4-painikkeita painamalla.

https://seuranlyhenne.nexgolf.fi/seuranlyhenne/infotv/kanavannimi