Myyntisaatavat

Myyntisaataviin listataan laskut, jotka ovat avoinna haetulla ajanjaksolla loppupäivään saakka.

Haku kohdistuu laskun päivämäärään.

Tyhjillä hakuarvoilla listataan kaikki avoinna olevat laskut, myös menneiltä vuosilta.

Kun hakuun asetetaan vain Alkupäivämäärä, haetaan laskut jotka ovat kyseisen ajankohdan jälkeen ja yhä avoinna.

Haettaessa pelkästään Loppupäivämäärän mukaan, haetaan laskut joiden päivämäärä on tätä ennen ja jotka ovat olleet kyseiseen päivään asti avoinna.

Määritettäessä molemmat arvot, haetaan laskut joiden päivämäärä osuu hakuvälille ja jotka ovat avoinna loppupäivänä.

Myyntisaatavia on haettu aikavälillä 28.9.2022 - 3.10.2022. Tälle aikavälille on päivätty kaksi laskua. Toisessa laskussa eräpäivä on ollut 2.10. jolloin se on hakuehdon päivään mennessä ollut yhden päivän myöhässä. Toisen laskun eräpäivä on vasta hakuehdon jälkeen eli se ei ole myöhässä hakuehtoon nähden.

As.nro 
Jäsen-/asiakasnumero.

Nimi 
Laskutetun nimi.

Laskun numero 
Laskun numerosta saa avattua kyseisen laskun.

Laskun päivämäärä 
Mille päivälle, lasku on päivätty.

Eräpäivä 
Laskun eräpäivä.

Myöhässä 
Montako päivää laskun eräpäivästä on hakuehdon Loppupäivämäärään.

Summa 
Laskutettu summa.

Avoinna 
Avoinna oleva summa.

Karhuja 
Kuinka monta maksumuistutusta laskusta on tehty.


Tulokset voi ottaa ulos PDF:nä tai Excelinä.