Asiakkaat

Asiakkaat jaetaan kahteen ryhmään: henkilöasiakkaat ja yritysasiakkaat. Henkilöasiakkaat eivät maksa seuralle jäsenmaksua mutta käyttävät jotain pelioikeutta, esimerkiksi ovat osakkeen omistajia tai ovat muuten kytköksissä seuraan. Yritysasiakkaat ovat useimmiten osakkeen omistajia. Yritysasiakkaat eivät voi tehdä varauksia.

Henkilöasiakkaille kirjataan tietoihin syntymäaika ja yritysasiakkaille y-tunnus. Yritysasiakkaille voidaan lisätä yrityksen verkkolaskutustiedot. Asiakastiedon vasemmassa yläkulmassa on tieto, onko kyseessä Henkilö- vai Yritysasiakas. Mikäli tieto on väärin, pyydä korjausta NexGolfin asiakastuesta.

Asiakasrekisterin numerointi alkaa yleensä numerosta 10 000 mutta voi vaihdella seurakohtaisesti. Tarkista tarvittaessa asiakasrekisterin numeroavaruus NexGolfin asiakastuesta.

Henkilön siirtäminen rekisteristä toiseen

Jäsenet ja henkilöasiakkaat voidaan siirtää helposti rekisteristä toiseen ilman, että henkilöä tarvitsee luoda uudestaan. Asiakas- tai jäsennumero muutetaan toisen rekisterin numeroavaruuteen, jolloin henkilö siirtyy rekisteristä toiseen. Tällöin myös henkilön laskut ja tasoitustiedot seuraavat mukana. Yleensä asiakasrekisteri alkaa numerosta 10 000 ja sitä pienemmän numerot kuuluvat jäsenrekisteriin. Tarkista numerointi tarvittaessa NexGolfin asiakastuesta.

Muuttamalla jäsennumero asiakasnumeroksi, voidaan henkilö siirtää jäsenrekisteristä asiakasrekisteriin. Vastaavasti samalla tavalla asiakas voidaan siirtää jäsenrekisteriin. Tarkista vapaat numerot Lisää jäsen / asiakas -toiminnosta. Yritysasiakkaita ei voi siirtää jäseniksi.