Tarrapohjat

Kilpailun tuloskorteille voidaan tulostaa tuloskorttitarrat lähdöistä. Kilpailut-osiossa on omat tarrapohjat tätä varten.

Tarrapohjat kannattaa nimetä tarrojen määrän sekä valmistajan mukaan, jolloin oikea tarra-arkki ja tulostus on helppo yhdistää.

Nimestä pääsee muokkaamaan olemassaolevia tarrapohjia ja Lisää-painikkeesta luomaan uusia pohjia.

Nimi 
Tarrapohjan nimi, jolla tarrapohja valitaan tuloskorttitarrojen tulostuksessa.

Kuvaus 
Kenttään voidaan kirjoittaa tarkennus tarrapohjasta, esimerkiksi kenen valmistama tarra on kyseessä.

Arkilla sarakkeita 
Kuinka monta tarraa on arkilla vierekkäin.

Arkilla rivejä 
Kuinka monta tarraa on arkilla allekkain.

Arkin vasen marginaali (cm) 
Kuinka paljon tyhjää tilaa arkille jää ennen ensimmäisen tarran reunaa. Yleensä tarrat alkavat heti reunasta eli arvo on 0.

Arkin ylämarginaali (cm) 
Kuinka paljon tyhjää tilaa arkille jää ennen ensimmäisen tarran reunaa. Toisilla arkeilla taustapaperia voi näkyä 3 mm eli arvo on 0,3 tai tarrat alkavat heti paperin yläreunasta eli arvo on 0.

Tarran levyes (cm) 
Kuinka leveä yksi tarra on.

Tarran korkeus (cm) 
Kuinka korkea yksi tarra on.

Tarran  vasen  marginaali  (cm)  
Kuinka paljon tilaa tarralle jätetään ennen tarran tekstin alkamista. 

Tarran  oikea  marginaali  (cm) 
Kuinka paljon tilaa tarralle jätetään tekstin loppuun. 

Tarran ylämarginaali (cm) 
Kuinka paljon tilaa tarralle jätetään yläreunaan ennen tekstin alkamista. 

Tarran alamarginaali (cm) 
Kuinka paljon tilaa tarran alaosaan jätetään viimeisen tekstirivin jälkeen.

Tarran marginaaleiksi hyvä arvo on noin 0,3-0,5, jolloin tekstit eivät mene aivan reunaan kiinni. Mitä suuremmat marginaalit, sitä tiiviimmäksi teksti muotoillaan ja tarvittaessa fonttikokoa pienennetään. Tarran marginaaleja muokkaamalla saadaan parhaiten sovitettua teksti tarralle. Mikäli marginaalit ovat suuret, on tekstialue pienempi ja osa tiedoista voi jäädä tulostuksen ulkopuolelle.

Tarran kehys (pikseliä) 
Tarralle piirrettävä kehys.

Tarran kehykseksi voi asettaa arvon 1 ja tulostaa testiarkin paperille. Testiarkkia voi sovittaa tarra-arkille, jolloin näkee osuuko tarrojen tiedot arkeille oikein. 

Tarrojen tulostus lähtölistalla

Kun lähtölistat on luotu, voidaan lähdöistä tulostaa tuloskorttitarrat painikkeesta Tarratulostus.

Haluttu tarrapohja valitaan valikosta ja tulostetaan Tulosta PDF -painikkeesta. Tulostus avautuu omaksi tiedostoksi.

Haluttaessa tarrat voidaan tulostaa myös aakkosjärjestykseen, jolloin niiden jakaminen on helpompaa.

Kilpailutyypistä riippuen tarroilla esitetään eri tietoja lähtöön liittyen.