Jäsenrekisteri

NexGolfissa pelaajat jaetaan kahteen ryhmään: jäseniin ja asiakkaisiin.

Jäseniä ovat kaikki he, jotka ovat seuran jäseniä eli maksavat jäsenmaksun ja joiden tiedot synkronoidaan Golfliiton keskusrekisteriin eBirdieen. Jäsen voi olla myös kahden seuran jäsen. Tällöin jäsenelle tulee määrittää kotiseura. Jäsenellä voi olla vain yksi kotiseura. Jäsenen tiedot ja tasoitushistoria pysyvät ajantasalla eri seurojen välillä ja jäsenen ajantasaiset tiedot noudetaan aina keskusrekisteristä, jonne Nexgolf tietoja päivittää.

Asiakkaita ovat muut seuran rekisterissä olevat henkilöt, joilla ei ole seuran jäsenyyttä. Tällaisia ovat esimerkiksi osakkeen omistajat, joilla ei ole jäsenyyttä seurassa. Asiakkaiden tietoja ei synkronoida keskusrekisteriin eikä asiakkaiden tiedot siirry seurojen välillä.

Vinkki! Liittyykö asiakas seuran jäseneksi? Saat siirrettyä asiakkaan jäsenrekisteriin helposti vain muuttamalla asiakasnumeron jäsennumeroksi. Kaikki historiatieto seuraa mukana. Vapaat jäsennumerot voit tarkistaa kohdasta Lisää uusi jäsen.

Huomioi! Mikäli jäsen eroaa seurasta mutta hänellä on osake, ei häntä voida poistaa rekisteristä vaan hänet pitää siirtää asiakasrekisterin puolelle. Muuta tällöin jäsennumero suoraan asiakasnumeroksi. Vapaat asiakasnumerot voit tarkistaa kohdasta Lisää uusi henkilöasiakas.

Jäsenen ja asiakkaan erottaa jäsennumerosta. Yleensä Asiakasrekisterin numerointi alkaa numerosta 10 000 eli sitä suuremmat jäsennumerot kuuluvat asiakkaille. Alle 10 000 numerolla olevat kirjataan jäsenrekisterin puolelle.

Huomioi! Numerointi voi seurakohtaisesti olla eri. Voit tarkistaa NexGolfin asiakastuesta tarvittaessa asiakasrekisterin numeroavaruuden.