Jäsenhakemus

Jäsenen tehdessä jäsenhakemuksen etusivun Jäsenhakemus-linkin kautta tai ostaessaan jäsenyyden kaupasta, täytetään samalla jäsenhakemus. Jäsenhakemus-sivulla voidaan määrittää mitä tietoja jäseneltä kysytään ja mitkä tiedot ovat pakollisia tietoja. Myös jäsenhakemuksessa näytettävät tekstit sekä hyväksytystä hakemuksesta lähtevää viestiä voi muokata.

Jäsenhakemuksen saateteksti
Saateteksti näkyy sivun yläreunassa, ennen kysyttäviä tietokenttiä.

Jäsenhakemuksen ehdot (hakijan hyväksyttävä)
Seuran määrittämät jäsenhakemuksen ehdot, jotka jäsenen tulee hyväksyä tehdessään jäsenhakemuksen. Hakemuksessa ei pääse eteenpäin, ellei ehtoja ole hyväksytty. Mikäli kentän jättää tyhjäksi, ei hyväksymistä tarvitse tehdä.

Jäsenhakemuksen hyväksymisviesti pelaajalle (tyhjä = oletusviesti)
Kun jäsenhakemus on käsitelty, saa jäsen tästä viestin, jossa on hänen jäsennumeronsa. Viestissä voidaan kertoa lisäksi seuran omia terveisiä. Oletuksena viestissä kerrotaan jäsennumero, salasanan vaihtolinkki sekä seuran NexGolf-osoite.

Jäsenhakemuksen teksteissä voi käyttää html-muotoilua:

<br> Rivinvaihto (tätä ei tarvitse päättää)

<b>Lihavointi</b>

<i>Kursivointi</i>

<u>Alleviivaus</u>

<a href=http://osoite.fi>Linkkiteksti</a>

Jäsenhakemuksella voidaan esittää halutut kentät sekä määrittää niiden pakollisuus. Etunimi, Sukunimi, Syntymäaika ja Sukupuoli ovat pakollisia tietoja jäsentiedoissa ja näitä tietoja ei voi muokata.

Näkyvissä-sarakkeessa voidaan määrittää, kysytäänkö tietoa jäsenhakemuslomakkeella. Mikäli tietoa ei näytetä lomakkeella, muuttuu Pakollinen-sarakkeen tieto harmaaksi eikä sitä voi muokata.

Pakollinen-sarakkeessa määritetään, onko tieto pakko ilmoittaa. Ilman pakollista tietoa ei jäsenhakemusta voi täyttää.

Jokin yhteystieto kannattaa asettaa pakolliseksi tiedoksi, jotta jäseneen saa jollain tapaa yhteyden.

Ostaessaan jäsenyyden NexGolfin kaupan kautta, on sähköpostiosoite siellä oletuksena pakollinen tieto, jotta jäsenelle voidaan lähettää kuitti ostoksesta sekä jäsenhakemuksen hyväksymisviesti.

Laskut sähköpostiin
Jäsenhakemuksen yhteydessä jäsen voi päättää, haluaako hän laskut vastaanotettavaksi sähköpostiin. Mikäli hän vastaa tähän 'kyllä', kopioidaan sähköpostiosoite automaattisesti Laskutussähköpostiosoite-kenttään.

Tietojen jako
Jäsentiedoissa määritellään, millaisin tavoin ja keneltä jäsen on valmis vastaanottamaan viestejä. Kysymykset löytyy jäsenen tiedoista Tietojen jako -välilehdeltä. Jäsenhakemuksessa voidaan kysyä nämä tiedot valmiiksi. Oletusarvo tiedoille on 'Ei', jos kyseinen kohta ei ole pakollinen. Jos kohta asetetaan pakolliseksi tiedoksi, on oletusarvo 'valitse', ja jäsenen tulee valita vaihtoehdoista 'Kyllä' tai 'Ei'.

Captcha-varmennus käytössä
Varmistetaan, että jäsenhakemuksen jättäjä ei ole robotti. Kun varmennus on käytössä, tehdään tarkistus automaattisesti ja tästä ilmoituksena on hakemuksen oikeassa alakulmassa Captchan virallinen tunniste.