Kentät

Kentät-sivulla määritetään kentät, joille luodaan ajanvarauskalenterit. Kaikille kentille, joille siis halutaan luoda omat varattavat ajat, tulee luoda oma kenttä. Kenttään liitetään kenttäasetukset, joiden perusteella määritetään mm. kentän näkyvyys ja kentän käytön rajoitukset.

Nimi
Kentän nimi. Nimi näkyy pelaajille ajanvarauskalenterissa.

Reiät
Kentän reikämäärä. Reikämäärä voi olla 9 tai 18 joka vaikuttaa varausoikeuksiin ja eri asetuksiin. Simulaattori-kentillä reikämääräksi voidaan asettaa 0, sillä siellä reikämäärällä ei ole merkitystä.

Kenttäasetukset
Valitaan, mitä kenttäasetuksia kyseinen kenttä käyttää. On suositeltavaa, että eri kentille luodaan omat asetukset, jolloin kentän hallinnointi on helpompaa.

Väri
Ei enää käytössä.

18-reikäinen kenttä voidaan jakaa kahdeksi 9-reiän kentäksi, jolloin molemmille 9-reiän kentille luodaan omat lähtöajat. Haluttaessa voidaan luoda omat kenttäasetukset, jolloin kenttiä voidaan tarkemmin hallita ja rajoittaa.

18-reikäinen varaus voidaan linkittää kahdesta 9-reiän kentän varauksesta, jolloin voidaan varata yksi aika etuysille ja toinen takaysille, tai halutessaan ensimmäinen aika takaysille ja toinen aika etuysille. Kysy tästä ominaisuudesta lisää NexGolfin asiakastuesta.