Tarrapohjat

Tarrapohjia käytetään esimerkiksi osoitetarrojen tulostuksessa jäsen- ja asiakashaussa, Osoitetarrojen tulostuksessa tai Osakerekisterin Osakkaat-haussa. Kilpailuissa käytetään omia tarrapohjia

Tarrapohjan nimi
Tarrapohjaa kuvaava nimi, jolla tarra tunnistetaan. Hyvä nimeämissääntö on tarran valmistaja sekä tarrojen määrä arkilla. Esimerkiksi Tarravalmistaja 3x8.

Ylämarginaali paperilla (cm)
Taustapaperille jäävä tyhjä tila ylhäällä ennen ensimmäisen tarran yläreunaa.

Vasen marginaali paperilla (cm)
Taustapaperille jäävä tyhjä tila vasemassa reunassa ennen tarrojen reunaa.

Vasen siirtymä (cm) tarran sisällä
Tyhjän tilan määrä tarra-arkin vasemmassa reunassa ennen tekstin alkua.

Yläsiirtymä (cm) tarran sisällä
Tyhjän tilan määrä tarran yläreunassa ennen tekstin alkua.

Tarran leveys (cm)
Yhden tarran leveys senttimetreissä.

Tarran korkeus (cm)
Yhden tarran korkeus senttimetreissä.

Sarakkeiden määrä sivulla
Kuinka monta tarraa on paperilla rinnakkain.

Rivien määrä sivulla
Kuinka monta tarraa on paperilla allekkain.

Tarran kehyksen paksuus (0=ei kehystä)
Tarra-arkille voidaan piirtää kehysviiva. Voidaan käyttää esimerkiksi tarkistamisessa, sopivatko tarrat tarra-arkille.

Vinkki! Aseta tarra-arkin kehyksen paksuudeksi 1 ja tulosta yksi sivu tarroja tavalliselle paperille. Aseta paperi tarra-arkin taustalle ja tarkista, että kaikkien tarrojen tekstit osuu tarroille oikein.

Muuttamalla yläsiirtymää tarran sisällä, voidaan tarralle tulostuvaa tekstiä tiivistää tai harventaa tarpeen mukaan. 

Greenfeetositteisiin ei ole tarjolla enää tarrojen tulostusta.